2004

Rapporter från UV Bergslagen 2004 kan du söka i samlingen rapporter från Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) 2004.

UV Bergslagen Rapport 2004:7. Särskild arkeologisk undersökning. Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600-och 1700-talen i kvarteret Källan. Närke, Örebro stadsområde, fastigheten Kvarteret Källan 10, RAÄ 83. Olof Pettersson

UV Bergslagen Rapport 2004:14. Särskilda arkeologiska undersökningar. Stortorget i Örebro. Från dagens torgbeläggning till medeltidens kulturlager. Närke, Örebro stadsområde, Nikolai församling, Stortorget och Köpmangatan 3-5, RAÄ 83. Helmut Bergold och Olof Pettersson

UV Bergslagen Rapport 2004:18. Arkeologisk undersökning. Hem till stenåldersbyn. En boplats från övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder vid Eriksborg och Persbo. Västmanland, Skerike socken, Brottberga 6:12, Brottberga 6:13, RAÄ 645:3. Leif Karlenby, Gunlög Graner och Anne-Cathrine Johannessen

Dela sidan på