2005

Rapporter från UV Bergslagen 2005 kan du söka i samlingen rapporter från Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) 2005.

UV Bergslagen Rapport 2005:1. Kulturmiljöanalys – tidigt planeringsunderlag. Södra Lindhult i Adolfsberg samt området mellan Adolfsberg och Marieberg. Närke; Mosjö socken och Örebro stadsområde. Olof Pettersson

UV Bergslagen Rapport 2005:4. Arkeologisk undersökning. Skadade gravar vid Riseberga klosterruin. En arkeologisk och osteologisk redogörelse. Närke, Edsbergs socken, Riseberga klosterruin, RAÄ 30. Ulrika Wallebom och Agneta Ohlsson

UV Bergslagen Rapport 2005:7. Arkeologisk utredning. Trafikplats Munkatorp. Väg 823 samt lokalvägar. E18/E20. Närke; Glanshammars, Hovsta, Lillkyrka och Rinkaby socknar samt Örebro stadsområde. Ann Luthander

UV Bergslagen Rapport 2005:8. Arkeologisk forskningsundersökning. Södra Råda gamla kyrkplats år 2004. Värmland, Södra Råda socken, RAÄ 19. Ulrika Wallebom och Martin Edlund

UV Bergslagen Rapport 2005:9. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 106 i Hidinge socken. Del av boplats. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Sättran 1:19, Äspsätter 1:5. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2005:10. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 107 i Hidinge socken. Del av boplats från tidigmesolitikum. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Knutstorp 1:2, Sättran 1:19. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2005:11. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 109 i Hidinge socken. Järnåldersboplats och fyndplats för stenyxa. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Äspsätter 1:5. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2005:12. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna 88/78 och 110 vid Äspsätter. Äldre åkerbruk och boplatsspår. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, RAÄ 88 och 110 i Hidinge socken samt RAÄ 78 i Vintrosa socken, fastighet Äspsätter 1:5, Västra Via 6:1 och Hidinge-Lanna 4:11. Åsa Westin

UV Bergslagen Rapport 2005:14. Arkeologisk undersökning. Skeppare och vägarfolk i Västerås hamnområde 1620-1730. Västmanland, Västerås stad, kvarteret Oden, RAÄ 232. Mathias Bäck

UV Bergslagen Rapport 2005:15. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 105 i Hidinge socken. Järnåldersboplats. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Sättran 1:19, RAÄ 105. Helmut Bergold

UV Bergslagen Rapport 2005:17. Arkeologisk undersökning. Kvarteret Mina vid utkanten av det medeltida Västerås. Västmanland, Västerås stad, Kv. Mina 2, 15 och 16, RAÄ 232. Helmut Bergold, Mathias Bäck, Kerstin Fogelberg, Ebba Knabe

UV Bergslagen Rapport 2005:19. Bosättningar längs vägen vid åsen. Stenålder, järnålder och historisk tid vid Barksta och Åsby. Fastighet Kolsva-Åsby 1:17, Kolsva-Barksta 1:10, 1:32, 1:33 och 1:37, RAÄ 256 i Kolsva socken, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson, Jenny Holm, Ann Lindkvist och Åsa Westin

UV Bergslagen Rapport 2005:22. Arkeologisk utredning. Södra Tvärleden, mellan E20 och Riksväg 51. Närke, Gällersta och Mosjö socken samt Örebro stadsområde, Mosjö-Bondsätter m.fl. Tina Fors

UV Bergslagen Rapport 2005:28. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Domkyrkan, Västerås. Gata och gårdsplan i kvarteret Domkyrkan. Västmanland, Västerås stad, Kvarteret Domkyrkan, RAÄ 232. Domkyrkoförsamlingen. Mathias Bäck

Dela sidan på