2006

Rapporter från UV Bergslagen 2006 kan du söka i samlingen rapporter från Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) 2006.

UV Bergslagen Rapport 2006:1. Arkeologisk undersökning. RAÄ 109 i Äspsätter – en järnåldersboplats i Närke. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Äspsätter 1:5, RAÄ 109. Anders Kraft

UV Bergslagen Rapport 2006:2. Arkeologisk förundersökning. Nyetablering och tidig skolarkitektur i Örebros östra utkant. Närke, Örebro stadsområde, Kvarteret Repslagaren 12, 13 och 19, RAÄ 83. Mathias Bäck och Helén Romedahl

UV Bergslagen Rapport 2006:3. Arkeologisk undersökning. Markutnyttjande och odling på Latorpsplatån. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Vintrosa socken, Västra Via 6:1, del av RAÄ 52. Gundela Lindman

UV Bergslagen Rapport 2006:4. Arkeologisk undersökning. Fossil åkermark påVästra Vias inägor. Arkeologisk undersökning för en cykelväg till Vintrosa. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Vintrosa socken, Västra Via 2:6, del av RAÄ 89. Gundela Lindman

UV Bergslagen Rapport 2006:5. Arkeologisk undersökning. Tidiga bönder vid Äspsätter. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Äspsätter 401:5, Hidinge-Lanna 4:11, RAÄ 88 och 110 Vintrosa socken, Västra Via 6:1, RAÄ 78 Åsa Westin

UV Bergslagen Rapport 2006:6. Arkeologisk undersökning. Medeltida åkerbruk vid Äspsätter och Korsgatan. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Äspsätter 1:5 och Korsgatan 1:16, RAÄ 84. Åsa Westin

UV Bergslagen Rapport 2006:7. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Medeltida odling och förhistoriska boplatsspår vid Hummelbäcken. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Vintrosa socken, Lilla Ulvgryt 1:1, RAÄ 97. Åsa Westin

UV Bergslagen Rapport 2006:8. Ytplockning av fynd, Karlsdal. Närke, Eker socken, RAÄ 70, Örebro stad 528 och 282. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2006:9. Särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Riksväg 49, Stubbetorp-Rude. Närke, Askersunds och Hammars socknar. Olof Pettersson

UV Bergslagen Rapport 2006:10. Arkeologisk utredning. På jakt efter Birger Brosas kyrka. Funderingar kring en märklig husgrund vid Riseberga kloster. Närke, Edsbergs socken, Riseberga 1:3, RAÄ 30 m fl. Leif Karlenby

UV Bergslagen Rapport 2006:11. Arkeologisk undersökning. Lilla Ulvgryt. Hus och hägnad vid Hummelbäcken. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Vintrosa socken, Lilla Ulvgryt 1:1, RAÄ 97. Susanne Granlund med bidrag av Leif Karlenby

UV Bergslagen Rapport 2006:12. Arkeologisk slutundersökning. Askersunds torg. Två stratigrafiskt åtskilda horisonter vid Askersunds Torgs västra sida. Närke, Askersunds stad, RAÄ 187. Helén Romedahl

UV Bergslagen Rapport 2006:13. Meddelande nr 1 från projektet tidiga glashyttor i Arkeologisk kontext. Arkeologisk provundersökning och inventering 2005. Mäster Påvels hytta på Glashytteudden samt en provundersökning och inventering vid glashyttan i Västra Sundby. Närke, Almby socken, Örebro stadsäga 1929 och 2003, RAÄ 31 samt nyupptäckt fornlämning. Leif Karlenby

UV Bergslagen Rapport 2006:14. Arkeologisk undersökning. Ett gruvområde i fokus. Lövåsagruvorna i Lekebergslagen. E18, Örebro–Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Mårtenstorp 3:1 m.fl., RAÄ 16. Helén Romedahl

UV Bergslagen Rapport 2006:15. Arkeologisk utredning. Vårbogrind. Stenåldersboplats vid Letälvens strand. Närke, Nysund socken, Vårbo 1:39, RAÄ 200. Jenny Holm och Kalle Thorsberg

UV Bergslagen Rapport 2006:16. Arkeologisk utredning. Södra Lindhult. Närke, Mosjö socken och Örebro stad. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2006:17. Arkeologisk schaktningsövervakning. Murar och raseringslager vid Riseberga klosterruin. Närke, Edsbergs socken, Riseberga klosterruin, RAÄ 30. Ebba Knabe

UV Bergslagen Rapport 2006:18. Arkeologisk utredning och särskild arkeologisk undersökning. Gällersta kyrka. Närke, Gällersta socken, Gällersta kyrkotomt 1:1. Martin Edlund och Ebba Knabe

UV Bergslagen Rapport 2006:19. Arkeologisk schaktningsövervakning. Glanshammars kyrka. Installation av värme- och styranläggning. Närke, Glanshammars socken, Glanshammars kyrka, kyrkogård och kyrkotomt. Martin Edlund

UV Bergslagen Rapport 2006:20. Särskild arkeologisk utredning. Strömsbacka–Josefsdalsvägen. Del av fastigheten Kristina 4:241, Sala stad och kommun, Västmanland. Olof Pettersson

UV Bergslagen Rapport 2006:21. Arkeologisk undersökning. Knutstorp – en plats med gropar. Mesolitiska och senare lämningar. E18, Örebro-Lekhyttan. Närke, Hidinge socken, Knutstorp 1:2 och Sättran 1:1, RAÄ 107. Jenny Holm & Kalle Thorsberg

UV Bergslagen Rapport 2006:22. Arkeologisk undersökning. Björn Olssons bronsgjuteri i stormaktstidens Västerås. Västmanland, Västerås stad, Kvarteret Kleopatra 7 och 9, RAÄ 232. Mathias Bäck och Helén Romedahl

Dela sidan på