2007

Rapporter från UV Bergslagen 2007 kan du söka i samlingen rapporter från Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) 2007.

UV Bergslagen Rapport 2007:1. Särskild arkeologisk undersökning. Ett par gravar från slutet av 1700-talet. Närke, Örebro stad, Nikolaikyrkan 1, RAÄ 83. Johanna Bergqvist

UV Bergslagen Rapport 2007:2. Arkeologisk förundersökning. Sentida bebyggelse vid Lillåns södra strand. Närke, Örebro stad, Kv Kilen 17, RAÄ 83. Johanna Bergqvist

UV Bergslagen Rapport 2007:3. Arkeologisk undersökning. Stora Mellösa kyrka. Bergvärmeledning. Närke, Stora Mellösa socken, Stora Mellösa kyrka 3:1 och 4:1. Bo Annuswer

UV Bergslagen Rapport 2007:4. Arkeologisk utredning. Kaklösa backe. Närke, Asker socken, Valsta 12:4. Bo Annuswer

UV Bergslagen Rapport 2007:5. Arkeologisk undersökning. Hyddor vid Hidingebro – om boplatslägen från stenålder, järnålder och 1700-tal. Närke, Hidinge socken, Hidinge 11:2, RAÄ 113 och 114. Martin Edlund

UV Bergslagen Rapport 2007:6. Arkeologisk utredning, etapp 1. Riksväg 51. Delen Trolleflods mosse–Hjortkvarn. Närke, Bo socken. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2007:7. Arkeologisk för- och slutundersökning. Stenstorp. Neolitikum under cykelvägen Runnaby-Nedergården. Närke, Örebro stad (f.d. Eker socken), Eker S:11, RAÄ 256. Jenny Holm

UV Bergslagen Rapport 2007:8. Arkeologisk förundersökning. Södra Lindhult. Järnåldersbebyggelse vid Karlslundsåsen. Närke, Mosjö socken, RAÄ 266, 267, 274, 276 och 277. Ebba Knabe

UV Bergslagen Rapport 2007:9. Arkeologisk utredning. Enskild väg vid Säby. Närke, Vintrosa socken, fastighet 2:19 och 3:1. Ebba Knabe

UV Bergslagen Rapport 2007:10. Arkeologisk undersökning. Hidinge gamla kyrka. Bergvärmeledning. Närke, Hidinge socken, Hidinge 13:1. Helmut Bergold

UV Bergslagen Rapport 2007:11. Arkeologisk förundersökning. Kolning vid Stubbetrop. Riksväg 49, Stubbetorp–Gustavstorp. Närke, Hammar socken, Stubbetorp 1:1, RAÄ 403. Bo Annuswer

UV Bergslagen Rapport 2007:12. Arkeologisk förundersökning. Skogsnäring, odling och boplats. Riksväg 49, Stubbetorp–Gustavstorp. Närke, Hammar socken, Stubbetorp 1:1, RAÄ 391. Bo Annuswer

UV Bergslagen Rapport 2007:13. Arkeologisk förundersökning. Stora Mon. Riksväg 49, Stubbetorp–Gustavstorp. Närke, Hammar socken, Stubbetorp 1:1, RAÄ 404. Bo Annuswer

UV Bergslagen Rapport 2007:14. Arkeologisk förundersökning. Kerstintorp. Mesolitisk boplats. Närke, Askersund socken, Torstorp 1:2, RAÄ 205. Jenny Holm och Christina Lindgren

UV Bergslagen Rapport 2007:15. Arkeologisk förundersökning. Stensäng. Mesolitisk boplats. Närke, Askersund socken, Åviken 1:1, RAÄ 212. Jenny Holm och Christina Lindgren

UV Bergslagen Rapport 2007:16. Arkeologisk förundersökning. Åviken. Stenåldersboplats med slagen kvarts och flinta. Närke, Askersund socken, Åviken 1:1, RAÄ 211. Jenny Holm och Christina Lindgren

UV Bergslagen Rapport 2007:17. Arkeologisk förundersökning. Röjningsrösen vid Stensäng. Närke, Askersund socken, Åviken 1:1, RAÄ 223 och 224. Jenny Holm

Dela sidan på