UV GAL Analysrapport

2007

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 1-2007. Drakhuvudarmringar i silver. Metallografisk undersökning och kemisk analys av gjutexperiment. Lena Grandin och Daniel Andersson

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 2-2007. Smide i kvarteret Gillet. Specialregistrering och granskning av arkeometallurgiskt material. Östergötland, Söderköping, RAÄ 14. Annika Willim

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 3-2007. En medeltida smedja i Salmered. Arkeometallurgisk undersökning. Västergötland, Landvetters socken, RAÄ 87. Svante Forenius, Daniel Andersson, Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 4-2007. Metaller och legeringar från Gustavslund område A. Okulär granskning. Skåne, Helsingborgs kommun, Husensjö 9:25, RAÄ 243. Daniel Andersson och Annika Willim

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 5-2007. Mässingsbruk och smedja i kvarteret Gamla Holmarna. Specialregistrering och utsortering av arkeometallurgiskt material. Östergötland, Norrköping. Annika Willim och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 6-2007. Arkeometallurgiska analyser av material från Gyllins Trädgård. Skåne, Malmö kommun, Husie, RAÄ 66:1. Daniel Andersson, Annika Willim, Lena Grandin och Eva Hjärthner-Holdar

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 7-2007. Iron-working at Hornslandsudde. Archaeometallurgic analyses. Hälsingland, Rogsta Parish. Daniel Andersson

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 8-2007. Arkeometallurgiska undersökningar av slagg och järn från ett gravfält. Bohuslän, Foss socken, RAÄ 173. Daniel Andersson och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 9-2007. Ett mångfacetterat metallhantverk i Södra Kristineberg och Svängedammshagen. Arkeometallurgiska analyser av brons, järn, slagg, malm och teknisk keramik från yngre bronsålder och järnålder. Skåne, Malmö stad, Oxie socken. Lena Grandin, Daniel Andersson och Annika Willim

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 10-2007. Analyser av järnrika utfällningar från Tvååker. Halland, Varberg, Tvååkers Ås 6:16, RAÄ 203. Daniel Andersson och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 11-2007. Romartida blästbruk och sentida bebyggelse i Valbo. Gästrikland, Valbo socken, RAÄ 412, RAÄ 413. Svante Forenius, Annika Willim, Daniel Andersson och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 12-2007. Granskning av slagger från en järnåldersboplats. Bohuslän, Tanums socken, Stora Anrås, RAÄ 1856. Lena Grandin och Daniel Andersson

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 13-2007. Granskning av slagger från en järnåldersboplats. Uppland, Sundbybergs socken, St Ursvik, RAÄ 44. Lena Grandin och Daniel Andersson

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 14-2007. Arkeometallurgiska analyser av en kniv och två järnklumpar från Brunnby. Uppland, Vendels socken, Brunnby 7:1, RAÄ 93. Daniel Andersson och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 15-2007. Skållor, spikar och silverdroppar från Igelsta. Arkeometallurgiska analyser av metallhantverk. Södermanland, Östertälje socken, RAÄ 279. Daniel Andersson och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 16-2007. Järnsmide i Västra Skälby under äldre järnålder. Arkeometallurgiska analyser. Västmanland, Västerås, Västra Skälby II, RAÄ 865:2. Lena Grandin och Annika Willim

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 17-2007. Smide i övergången mellan brons- och järnålder. Arkeometallurgisk undersökning. Norge, Akershus fylke, Sørum kommune, Svarstad 118/143, 144. Lena Grandin och Annika Willim

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 18-2007. Bränd och smält lera från en järnåldersgård. Uppland, Täby socken, Fittja, RAÄ 488. Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 19-2007. Järnhantering intill en boplats Granskning av slagger och bränd lera. Östergötland, Linköpings stad, intill RAÄ 330. Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 20-2007. Petrografiska analyser av grönstenssavlag från en mellanmesolitisk boplats. Södermanland Stora Malms socken, Stora Malm 274 och 275. Daniel Andersson och Lena Grandin

Dela sidan på