2005

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 1-2005. En järnframställningplats i Moraparken, Mora socken, Dalarna. Uppsala. Svante Forenius, Annika Willim och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 9-2005. Järnframställning på Gråfjell. Arkeometallurgiska analyser av 2004 års undersökningar. Järnframställningsplats 8/T, Järnframställningsplats 13/J, Rostningsplatser. Gråfjellområdet, Åmot kommune, Hedmark, Norge. Lena Grandin, Annika Willim, Svante Forenius och Olle Stilborg

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 10-2005. Medeltida järnframställning på en gård i skogen. Arkeometallurgiska analyser. RAÄ 75, Markaryds socken, Småland. Svante Forenius och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 12-2005. Medeltida blästbruk vid Bredabäck. E4-projektet i Skåne, område E4:31. RAÄ 125, Värsjö 3:10, Skånes Fagerhults socken, Skåne. Svante Forenius, Annika Willim och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 16-2005. Blästbruk under 1500-1600-tal i Östra Spång. E4-projektet i Skåne, område V24:1. RAÄ 6:1, Östra Spång 6:1, Örkelljunga socken, Skåne. Svante Forenius, Annika Willim och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 22-2005. Kallrostar och slagglager. Lämningar efter kopparhantering i Gruvrondellen. Undersökning i samband med ombyggnad av riksväg 50. Sanders Hemman – Gruvgatan. Dalarna, Falu stad, RAÄ 109. Annika Willim, Svante Forenius, Lena Grandin och Daniel Andersson

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 23-2005. Metallhantverk i Lunda. Analyser av slagger och teknisk keramik. Lunda RAÄ 266, Strängnäs socken, Södermanland. Uppsala. Lena Grandin, Annika Willim och Eva Hjärthner-Holdar

Dela sidan på