2006

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 2-2006. Metallhantverk i Lunda. Analyser av metaller. Södermanland, Strängnäs socken, Lunda, RAÄ 266. Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 4-2006. Smide under järnålder i Kallerstad. Arkeometallurgiska analyser. Kallerstad 1:1, 1:4. RAÄ 397, Linköpings stad, Östergötland. Uppsala. Lena Grandin, Daniel Andersson och Annika Willim

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 5-2006. Järnframställning i Västra Via. RAÄ 84:1, Vintrosa socken, Närke. Annika Willim Lena Grandin och Daniel Andersson

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 6-2006. Järnhantering på en boplats i Veta. Arkeometallurgisk analys av slagger. RAÄ 45, Mantorp socken, Östergötland. Annika Willim och Lena Grandin

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 7-2006. Järnframställning i Gråfjellområdet. Arkeometallurgiska analyser av 2005 års undersökningar. Järnframställningsplatserna 23/J, 28/Tr, 29/S, 30/F, 31/M, 32/M, 33/M och 34/M. Rostningsplatserna 18/J, 20/J och 24/J. Gråfjellområdet, Åmot kommune, Hedmark Norge. Uppsala. Daniel Andersson, Lena Grandin, Olle Stilborg och Annika Willim

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 12-2006. En skära från en förromersk grav i Tjärby. Metallografisk analys. Halland, Tjärby socken. Lena Grandin och Daniel Andersson

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 16-2006. Arkeometallurgiska analyser av material från ett mässingsgjuteri. Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Daniel Andersson, Annika Willim, Lena Grandin och Eva Hjärthner-Holdar

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 17-2006. Järnframställning i Gråfjellområdet. Arkeometallurgiska analyser av järnfynd. Norge, Hedmark, Åmot kommune, Gråfjellområdet. Lena Grandin, Daniel Andersson, Eva Hjärthner-Holdar.

Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport 19-2006. Järnframställning och smide i två socknar i Närke. Arkeometallurgiska analyser av material från Knutstorp, Västra Via och Falltorp. RAÄ 105 Hidinge socken, RAÄ 92 och 96 Vintrosa socken, Närke. Annika Willim och Lena Grandin

Dela sidan på