UV GAL PM

PM 2013

UV GAL PM 2013:1. Geoarkeologisk undersökning. Malm från Madesjö. Analys av rödjord från en möjlig rostningsplats. Kalmar län, Nybro kommun, Madesjö socken, Persmåla 3:2, RAÄ 66:1. Erik Ogenhall

UV GAL PM 2013:2. Geoarkeologisk undersökning. Kopparsmälta från Hagby. Kemisk analys av en smälta. Småland, Kalmar kommun, Hagby socken, Lokal 29, RAÄ 146. Lena Grandin

UV GAL PM 2013:3. Geoarkeologisk undersökning. Fynd från stengrunden i Västra Vång. Okulär granskning och analys av metaller och slagg från stengrunden i Västra Vång samt metaller från järnåldersboplats vid Vång by. Blekinge, Hjortsberga socken, Johannishus 1:2. Lena Grandin och Mia Englund

UV GAL PM 2013:4. Geoarkeologisk undersökning. Metall, slagg och teknisk keramik från Torshälla. Okulär granskning av arkeometallurgiskt material från Torshälla 173. Södermanland, Torshälla socken, Källstalöt 1:3, Torshälla 173. Annika Willim

UV GAL PM 2013:6. Geoarkeologisk undersökning. Skärpningar i Gillberga. Bergartsanalys av malm från varphögar. Södermanland, Eskilstuna, Gillberga socken, RAÄ 95:1 Övernäs samt Stenhult. Erik Ogenhall

UV GAL PM 2013:7. Geoarkeologisk undersökning. Sten från E22, Norje. Sunnansund. Ytterligare analys av sten från E22-projektet Sölve–Stensnäs. Blekinge, Ysane socken, RAÄ 44, Lokal 12. Erik Ogenhall

Dela sidan på