PM 2012

UV GAL PM 2012:1. Geoarkeologisk undersökning. Åkroken. Registrering av slaggmaterialet från Åkroken 2010. Södermanland, Nyköping, Kv Åkroken 3, RAÄ 231. Mia Englund

UV GAL PM 2012:2. Geoarkeologisk undersökning. Hantverk på Björkgärdet. Okulär klassificering av slagg, smält lera, järnföremål, samt en smälta och en ten i kopparlegering från undersökningen av Björkgärdet, väg 288. Uppland, Rasbo socken, Örby 4:2, fornlämning 661. Mia Englund

UV GAL PM 2012:3. Geoarkeologisk undersökning. Järnfynd från Fyllinge. Metallografisk analys. Halland, Snöstorps socken, Fyllinge 20:393, RAÄ 114. Erik Ogenhall

UV GAL PM 2012:4. Geoarkeologisk undersökning. Sten i Tanum. Bergartskartering och karakterisering av stenblock. Bohuslän, Tanums socken, Hoghem 1:1, Tanum 2213. Erik Ogenhall

UV GAL PM 2012:5. Geoarkeologisk undersökning. Stenavslag från Langangen, Telemark. Bergartsbestämning och möjlig proveniens. Norge, Telemark, Langangen. Erik Ogenhall

UV GAL PM 2012:6. Geoarkeologisk undersökning. Slagger från Vikingstad. Okulär granskning. Östergötland, Vikingstads socken, Linköpings kommun, Fålåsa 1:2 och Bankeberg 1:1, fornlämning 4, 101, 195. Lena Grandin

UV GAL PM 2012:7. Geoarkeologisk undersökning. Slagger från Hyttan i Julita. Okulär klassificering och utplockning kol från slagg för 14C-datering. Södermanland, Julita socken. Annika Willim

UV GAL PM 2012:8. Geoarkeologisk undersökning. Malmhögen i Bennebol. Särskild arkeologisk undersökning av malmhög vid Bennebols bruk. Uppland, Uppsala kommun, Bladåkers socken, Bennebol 2:1, fornlämning 67:2. Svante Forenius

UV GAL PM 2012:9. Geoarkeologisk undersökning. Sten från Kjula. Översiktlig okulär bergartsbedömning. Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 och 298. Erik Ogenhall

UV GAL PM 2012:10. Geoarkeologisk undersökning. Malmliknande jord från Norr Amsberg. Okulär analys av material från en möjlig järnframställningsplats. Dalarna, Borlänge kn, Stora Tuna sn, RAÄ 545:1 och 1012. Erik Ogenhall

UV GAL PM 2012:11. Geoarkeologisk undersökning. Slagg från Kungshögen i Hög. Arkeometallurgiska analyser. Gävleborgs län, Hudiksvalls kn, Högs sn, RAÄ 49:1. Erik Ogenhall

Dela sidan på