UV GAL Rapport

2012

UV GAL Rapport 2012:1. Geoarkeologisk undersökning. Metallföremål från Skeke. En analys av funktionsområden och dateringar. Uppland, Rasbo socken, Skeke 1:3, RAÄ 669. Maria Lingström med bidrag av Eva Hjärthner-Holdar

UV GAL Rapport 2012:2. Arkeologisk förundersökning. Järnåldersboplats vid Resta, mesolitisk boplats och blästplats vid Järpenstorp. Två förundersökningar inför byte av kraftledningsstolpar på sträckan Stackbo i Gävleborgs län och Hamra i Uppsala län. Uppland, Enköpings kommun, Nysätra socken, Gullarsbo 1:4, fornlämning Nysätra 14:1–3. Heby kommun, Harbo socken, Harbo-Stalbo 2:1, fornlämningarna Harbo 267 och 268. Louise Evanni, Mia Englund och Svante Forenius

UV GAL Rapport 2012:4. Geoarkeologisk undersökning. Liar och årderbillar. Metallografisk analys av jordbruksredskap av järn och stål. Föremål från Uppland, Västergötland, Öland och Östergötland. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2012:5. Geoarkeologisk undersökning. Medeltida järnframställning. Kemisk analys av slagg och malm från Hovden. Hovden 2/1, Bykle kommune, Aust-Agder, Norge. Lena Grandin och Mia Englund

UV GAL Rapport 2012:6. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning från yngre järnålder–medeltid. Kemisk analys av slagg, järn och malm. Sudndalen 42/1, 2, 3 m fl., Hol kommune, Buskerud, Norge. Lena Grandin och Mia Englund

UV GAL Rapport 2012:7. Geoarkeologisk undersökning. Slagger från järnframställning. Kemisk analys av slagg och malm. Stavenes 16/2, 10, Bykle kommune, Aust-Agder, Norge. Lena Grandin och Mia Englund

UV GAL Rapport 2012:8. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning och smide. Analys av slagg. Skrøynen 2/1, Id 87, Bygland kommune, Aust-Agder, Norge. Lena Grandin och Mia Englund

UV GAL Rapport 2012:9. Geoarkeologisk undersökning. Järn från en medeltida smedja i Garn. Metallografisk analys. Uppland, Biskopskulla socken, Garn 2:6, Biskopskulla 1:1. Erik Ogenhall

UV GAL Rapport 2012:10. Geoarkeologisk undersökning. Metallföremål och smält lera från Tossene. Okulär undersökning av arkeometallurgiskt material. Bohuslän, Sotenäs kommun, Tossene socken, fornlämning Tossene 63:1–2 och 446:2–3. Svante Forenius

UV GAL Rapport 2012:11. Geoarkeologisk undersökning. Järnhantering vid Kungsbäck. Arkeometallurgisk analys av slagger och bränd lera. Gästrikland, Gävle, fornlämning Gävle stad 466. Svante Forenius, Lena Grandin

UV GAL Rapport 2012:12. Geoarkeologisk undersökning. Järnsmide i Visby och Lödöse. Arkeometallurgisk undersökning av slagger. Gotland, Visby, fornlämning 107:1. Västergötland, St Peders socken, Lödöse, fornlämning 23:1. Lena Grandin, Eva Hjärthner-Holdar och Mia Englund

UV GAL Rapport 2012:13. Geoarkeologisk undersökning. Sten från E22. Bergartsbedömning av mesolitiskt stenmaterial från lokalerna 8–9, 12, 13, 14 och 15 från E22-projektet Sölve–Stensnäs. Blekinge, Ysane socken, RAÄ 41, 44, 47, 14:1 och 52. Erik Ogenhall

UV GAL Rapport 2012:14. Geoarkeologisk undersökning. Järnhantering vid Verkstadsvägen i Motala. Arkeometallurgiska analyser av slagg, järn och ugnsvägg. Östergötland, Motala kommun, Kanaljorden 3:3 och 3:38, RAÄ 188, Motala stad. Annika Willim, Erik Ogenhall, Svante Forenius och Ole Stilborg

UV GAL Rapport 2012:15. Geoarkeologisk undersökning. Järnsmide i Valdersrud. Slagg och teknisk keramik från ässjor. Värmland, Eskilsäter socken, Valdersrud, RAÄ 223. Erik Ogenhall och Ole Stilborg

Dela sidan på