2005

UV GAL Rapport 2005:1. Arkeologisk undersökning. Vallby norra. En boplats från yngre bronsålder, yngre järnålder och tidig medeltid i Tämnaråns dalgång. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Tierps socken, Fäcklinge 2:10, Vallby 1:3 och 2:4, RAÄ 231. Anton Seiler

UV GAL Rapport 2005:2. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Bronsåldersboplatsen vid Svanby – ett yttre aktivitetsområde. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Tierps socken, Svanby 5:42, RAÄ 235. Kajsa Häringe Frisberg och Anna Maria Renck

UV GAL Rapport 2005:4. Arkeologisk schaktövervakning. Täbo-Vallby. Uppland; Tierps socken; Täbo 21:1, Svanby 40:1, Svanby 2:50, Svanby 5:42, Svanby 1:20, Fäcklinge 2:10, Vallby 2:4, Vallby 1:3 och Vallby 2:29; RAÄ 231 och RAÄ 233. Katarina Appelgren och Kajsa Häringe Frisberg

UV GAL Rapport 2005:5. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Boplats och gravar från äldre järnålder i Fyrisåns dalgång. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 21:21 och 21:57, RAÄ 598. Niclas Björck och Katarina Appelgren

UV GAL Rapport 2005:6. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Hus och härdar i SkärnaVäg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 22:1, Fullerö 22:3, RAÄ 206b och RAÄ 608. Håkan Aspeborg och Anna Östling

UV GAL Rapport 2005:8. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Djurstugan. Upplands första bönder? Väg E4, Uppsala-Mehedeby. Uppland, Tierps socken, Fors 1:6, RAÄ 346. Niklas Ytterberg med bidrag av Torbjörn Brorsson, Karl-Fredrik Lindberg och Jan Storå

UV GAL Rapport 2005:9. Arkeologisk undersökning. Vallby södra. En boplats från järnålder samt ett gravfält från yngre bronsålder-äldsta järnålder i Tämnaråns dalgång. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Tierps socken, Fors 1:6, Fäcklinge 2:10, RAÄ 232. Kajsa Häringe Frisberg och Anton Seiler

UV GAL Rapport 2005:10. Arkeologisk förundersökning. Lokal 16 och 17 vid Nibble. Ett fornlämningskomplex från bronsålder och förromersk järnålderE18 Sträckan Sagån-EnköpingUppland, Tillinge socken, Tillinge-Nibble 1:9, Tillinge-Mälby 5:1. Fredrik Larsson och Anton Seiler

UV GAL Rapport 2005:11. Arkeologisk undersökning. Tankar om begravningar under bronsålder och äldre järnålder. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Tensta socken, Forsa 3:3, RAÄ 434. Håkan Aspeborg och Katarina Appelgren

UV GAL Rapport 2005:12. Arkeologiska förundersökningar. Boplatslämningar från förromersk och romersk järnålder vid Fridhem och Näs. E18, sträckan Sagån-Enköping. Västmanland; Kungsåra socken, Köpsta 2:7 och Karleby 2:8, Fridhem (Lokal 2 och 23) samt Björksta socken, Gärsta 1:1, Näs (Lokal 7), RAÄ 518. Leif Karlenby, Karl-Fredrik Lindberg och Anton Seiler

UV GAL Rapport 2005:15. Arkeologisk undersökning. Hemringe hålväg. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 18:22, RAÄ 621. Katarina Appelgren

Dela sidan på