2006

UV GAL Rapport 2006:2. Arkeologisk undersökning. Bönderna i Frotorp – spår av aktiviteter från trattbägartid och bronsålder–äldre järnålder. E20. Närke, Viby socken, Frotorp 2:6, RAÄ 220 . Malin Blomqvist, Dan Fagerlund, Thomas Eriksson och Britta Rosborg

UV GAL Rapport 2006:3. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Glädjen – rast- och jaktplatser från tidigneolitikum till bronsålder. Väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby. Uppland, Tierps socken, Tierps Allmänning S:1, RAÄ 86. Karl-Fredrik Lindberg (red.) med bidrag av Torbjörn Brorsson, Thomas Eriksson, Fredrik Larsson, Ole Stilborg och Niklas Ytterberg

UV GAL Rapport 2006:5. Arkeologisk utredning. Skålgropar och boplatslämningar i Stenvreten. Uppland, Enköpings socken, Stenvreten 5:64, RAÄ 11:1, RAÄ 88:1 och RAÄ 88:2. Torbjörn J. Holback

Dela sidan på