2010

UV GAL Rapport 2010:1. Geoarkeologisk undersökning. Metallhantverk i Skänninge – en mångfacetterad historia. Granskning av arkeometallurgiskt material. Östergötland, Allhelgona socken. Annika Willim & Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:2. Geoarkeologisk undersökning. Medeltida smide i Vanda. Finland, Nyland kommun, Vanda stad. Okulär och metallografisk undersökning av material från en smedja. Annika Willim & Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:3. Geoarkeologisk undersökning. Järnproduktion vid Stäket. En inledande arkeometallurgisk analys av slagger. Småland, Göteryds socken, Hästberga 1:14, fornlämning 214. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:4. Geoarkeologisk undersökning. Lämningar efter en ässja och en matlagningsugn. Arkeometallurgisk och keramisk analys. Norge, Østfold, Fredrikstad kommune, Glemmen vestre gnr. 202, Nøkleby vestre gnr. 203. Ole Stilborg, Lena Grandin & Eva Hjärthner-Holdar

UV GAL Rapport 2010:5. Geoarkeologisk undersökning. Brunnshög – en äldre järnåldersgård med smide för husbehov eller specialiserad produktion? Metallografiska analyser av järnfynd. Skåne, Lunds Stad, Brunnshög, Ö. Torn 27:2 m.fl., LUHM 31814. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:6. Geoarkeologisk undersökning. Spår efter smide i kvarteret Forsen. Okulär och metallografisk undersökning av arkeometallurgiskt material. Södermanland, Eskilstuna Kvarteret Forsen 6, fornlämning 556. Annika Willim & Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:7. Geoarkeologisk undersökning. Smide och ämnesjärn. Metallografisk analys och 14C-datering av järn. Uppland, Biskopskulla socken, Garn 1:1, och Villsberga. Lena Grandin och Eva Hjärthner-Holdar

UV GAL Rapport 2010:9. Geoarkeologisk undersökning. Tryggöspjutet. Metallografisk analys och 14C-datering. Bohuslän, Sotenäs, Askum RAÄ 395, Tryggö. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:10. Geoarkeologisk undersökning. Smide i det medeltida Halmstad. Undersökning av slagg från en förundersökning. Halland, Halmstad, RAÄ 44. Lena Grandin & Svante Forenius

UV GAL Rapport 2010:11. Geoarkeologisk undersökning. Järnhantering i Jämjö. Okulär klassificering, metallografisk och petrografisk analys. Blekinge, Karlskrona kommun, Jämjö socken. Annika Willim & Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:12. Geoarkeologisk undersökning. Koppar – smide och smältning. Arkeometallurgisk analys. Östergötland, Linköping, Bokhållaregatan. Lena Grandin

UV GAL RAPPORT 2010:13. Geoarkeologisk förundersökning. Bergshistoria längs Riksväg 56. Arkeologi för delen Stingtorpet Tärnsjö. Lämningar efter järnframställning, gruvdrift, smide, prospektering och stenbrytning. Uppland, Enåker och Huddunge socknar, Västerbo 1:7, Söråmyra 1:4 och 1:16, fornlämning 137, 208, 212, 214 och 223. Annika Willim, Svante Forenius och Erik Ogenhall

UV GAL Rapport 2010:14. Geoarkeologisk forskningsrapport. Stripa i tid och rum. Fas 2 i projektet Stripa – från järnmalmsgruva till industriminne. Västmanland, Lindesbergs kommun, Linde socken, Guldsmedshyttan 7:59 och 7:10. Annika Willim

UV GAL Rapport 2010:15. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställningsplatsen vid Järnbacken. Analys av järnavfall, slagger och infodringsmaterial från en ugn från förromersk järnålder. Norrbotten, Nederkalix socken, fornlämning 842. Lena Grandin & Ole Stilborg

UV GAL Rapport 2010:16. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under yngre järnålder–medeltid. Kemisk analys av slagg från blästugn med slaggtappning. Grov 7/4, Strand 10/4, Vang kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:17. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under yngre järnålder–medeltid. Kemisk analys av slagg från blästugn med slaggtappning. Sveen 6/6, Grov 7/4, Bø 8/2, Kasa 9/2, Strand 10/4, Vang kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:18. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under yngre järnålder–medeltid. Kemisk analys av slagg från blästugn med slaggtappning. Grov med Bø, 7/1, og Opdalstølen sameige, 9002/29, på Tyinkrysset, Vang kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:19. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under sen romersk järnålder. Kemisk analys av slagg från blästugn med underliggande slagguppsamling. Kvien, 96/7, Vang kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:20. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under förromersk järnålder. Kemisk analys av slagg från blästugn med underliggande slagguppsamling. Holen, 131/1, Gausdal kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:21. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under förromersk järnålder. Kemisk analys av slagg från blästugn med underliggande slagguppsamling. Kristianslund med Hjelmstad, 133/10, Gjøvik kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:22. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under romersk järnålder och tidig vendeltid. Kemisk analys av slagg från blästugn med underliggande slagguppsamling. Haug 25/1, Gjøvik kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2010:23. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under äldre järnålder. Kemisk analys av slagg från blästugn med underliggande slagguppsamling. Hove nedre, 67/3, Sør-Fron kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

Dela sidan på