2011

UV GAL Rapport 2011:1. Geoarkeologisk undersökning. Kvarnstensfragment från Lejstaån. Bergart och proveniens. Uppland, Rasbo socken, Lejsta 7:1 och Hov 1:7, RAÄ 670. Erik Ogenhall

UV GAL Rapport 2011:4. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning och smide under järnålder och medeltid. Arkeometallurgisk undersökning av slagger från fyra platser i Hjortsberga socken. Blekinge, Hjortsberga socken, fornlämning 116, 121, 136. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2011:5. Geoarkeologisk undersökning. En kopparsmälta från en bronsåldersboplats. Arkeometallurgisk analys. Östergötland, Styrstad socken, Rambodal 1:3, fornlämning 151. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2011:6. Geoarkeologisk undersökning. Spår efter metallhantverk i Gamla Uppsala. Okulär klassificering. Uppland, Gamla Uppsala socken, fornlämning 586:1 m fl. Mia Englund och Eva Hjärthner-Holdar

UV GAL Rapport 2011:9. Geoarkeologisk undersökning. Slagger från Gustavslund. Järnframställning runt Kristi födelse. Skåne, Helsingborgs stad, Husensjö 9:25, fornlämning 184. Lena Grandin, Svante Forenius och Mia Englund

UV GAL Rapport 2011:10. Geoarkeologisk undersökning. Gjuteriavfall från vendel- och vikingatid. Analyser av fragmenterade föremål, smältor och droppar. Uppland, Rasbo socken, Lejsta 7:1, fornlämning 630:1. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2011:11. Geoarkeologisk undersökning. Smide vid Skänninge medeltida hospital. Okulär klassificering av slagg, smält lera samt en smälta från undersökningen av Skänninge medeltida hospital. Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge socken, RAÄ 52. Mia Englund

UV GAL Rapport 2011:12. Geoarkeologisk undersökning. Vikingatida järnframställning. Kemisk analys av slagg och malm från fv 269 Rudi–Volbu, Askeladden id 115947, Lille-Rudi 50/17, Rudi 51/1, 51/3 och 51/4, Øystre Slidre kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2011:13. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under 1100-/1200-tal. Kemisk analys av slagg och malm från Beitostølen helsesportsenter. Askeladden id 126808. Okshovd vestre 5/61, Øystre Slidre kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2011:14. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning under yngre järnålder. Kemisk analys av slagg och malm. Amundhusene gnr 22, Li søndre gnr. 26, Li oppigard gnr. 27, Øyer kommune, Oppland, Norge. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2011:15. Geoarkeologisk undersökning. En kistspik från en grav. Metallografisk analys och 14C-datering av järn. Uppland, Spånga socken, Bromsten 9:2, fornlämning 193. Lena Grandin

UV GAL Rapport 2011:16. Geoarkeologisk undersökning. Grytgjuteriet i kvarteret Dovhjorten, Jönköping. Arkeometallurgiska analyser av teknisk keramik och kopparlegeringar. Jönköpings län, Jönköpings kommun, Kristine församling, stadsdelen Öster, kvarteret Dovhjorten, RAÄ 50. Eva Hjärthner-Holdar, Ole Stilborg, Erik Ogenhall och Lena Grandin

Dela sidan på