UV Uppsala Rapport

2009

UV Uppsala Rapport 2009:1. Arkeologisk särskild utredning. Flisor av Salaglimmerskiffer, men ingen tillverkningsplats för kvarnstenar. Västmanland, Sala socken, Sala-Ösby 6:1. Niclas Björck och Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:2. Geoarkeologisk undersökning. Tillverkningsteknik och kvalité. Metallografisk analys av en skära från ett gravfält. Halland, Tjärby socken, Tjärby 9:4, RAÄ 68. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:3. Geoarkeologisk undersökning. Limonitmalm med slaggliknande former. Malmbildningsfynd i ett kokgropsområde. Halland, Träslövs socken, RAÄ 103. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:4. Geoarkeologisk undersökning. Glasproduktion i Lödöse. Kemiska analyser av glassmältor. Västergötland, Sankt Peders socken, Lödöse, Kroken 1:59, fornlämning 23. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:5. Geoarkeologisk undersökning. En smidesskålla. Granskning av en slagg. Göteborgs kommun, Björlanda socken, RAÄ 340. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:6. Arkeologisk utredning och förundersökning. Fornlämningskomplex och agrara lämningar vid Gränby arena. Uppsala, Vaksala socken, Brillinge 4:4, RAÄ 102, RAÄ 103, RAÄ 271, RAÄ 272, RAÄ 291, RAÄ 333 och RAÄ 375. Thomas Eriksson och Niclas Björck.

UV Uppsala Rapport 2009:8. Geoarkeologisk undersökning. En holkyxa av järn vid Rena elv. Metallografisk analys och 14C-datering av järn. Norge, Hedmark fylke, Åmot kommune. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:9. Geoarkeologisk undersökning. Ett komplext metallhantverk på en boplats under yngre järnålder och tidig medeltid. En inblick i hantverket via avfallsmaterialet. Uppland, Tillinge socken, Tillinge-Mälby 1:20 och 5:1, RAÄ 327. Lena Grandin och Ole Stilborg

UV Uppsala Rapport 2009:10. Geoarkeologisk undersökning. Järnsmide på en boplats. Glödskal som indikatorer. Norrbotten, Nederluleå socken, Vallen, RAÄ 90. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:11. Geoarkeologisk undersökning. Ett förarbete till ett järnföremål. Metallografisk analys och provurval för 14C-datering av järn. Södermanland, Helgona socken, Påljungshage, Stenbro 1:3, RAÄ 220. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:12. Geoarkeologisk undersökning. Metallhantverk på en skogsfinsk gård. Keramisk och arkeometallurgisk analys av teknisk keramik och metallavfall. Hälsingland, Alfta socken, Grannäs 2:2, RAÄ 31. Eva Hjärthner-Holdar, Ole Stilborg, Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:15. Geoarkeologisk undersökning. Är det möjligt att proveniensbestämma det norska järnet? Kemiska analyser av slagger från järnframställning Norge: Oppland, Vestfold, Aust-Agder, Buskerud och Hedmark. Ingår i projektet ”Iron Origins”. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:16. Geoarkeologisk undersökning. Järn för avsalu. En järnframställningsplats bland många andra i en omfattande organiserad produktion i området kring Axamo och Dumme mosse – arkeometallurgiska analyser. Småland, Jönköpings län, Sandseryds socken, Hedenstorp 1:3, fornlämning 338. Lena Grandin med bidrag av Ole Stilborg och Erik Jonsson

UV Uppsala Rapport 2009:17. Geoarkeologisk undersökning. Smidet vid Smedjegatan. Analyser av slagger och 14C-datering av smidet. Västmanland, Västerås stad, Vasagatan. Lena Grandin med bidrag av Ulf Strucke

UV Uppsala Rapport 2009:18. Geoarkeologisk undersökning. Koppartackorna i en medeltida skeppslast. Utvärdering av kemiska analyser. Bohuslän, Lysekils kommun, Skaftövraket. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:19. Arkeologiska utredningar etapp 2 och förundersökningar. Förhistoria och historia längs nya väg 288. Sträckan Grän-Hov. Uppland; Rasbo socken; Grän 2:2 och 4:1; Älby 2:1; Örby 4:2 och 4:3; Skeke 1:3, 2:4 och 2:6; Lejsta 7:1, Västersta 5:1 och Hov 1:7; RAÄ 55, RAÄ 57, RAÄ 60, RAÄ 70, RAÄ 81, RAÄ 82, RAÄ 89, R Ä 95, RAÄ 273, RAÄ 317, RAÄ 560, RAÄ 620, RAÄ 623, RAÄ 624, RAÄ 626, RAÄ 627, RAÄ 630, RAÄ 631, RAÄ 634, RAÄ 635, RAÄ 658, RAÄ 659, RAÄ 660, RAÄ 661, RAÄ 663, RAÄ 664, RAÄ 667, RAÄ 669, RAÄ 670, RAÄ 671, RAÄ 672 och RAÄ 673. Thomas Eriksson, Anton Seiler, Niclas Björck, Torbjörn Jakobsson Holback, Fredrik Larsson, Svante Forenius, Maria Lingström och Ulf Strucke

UV Uppsala Rapport 2009:20. Geoarkeologisk undersökning. En järnframställningsplats vid Korsbacken. Granskning av slagger och infodringsmaterial. Norrbotten, Nederkalix socken, Vånafjärden 100:1, fornlämning 842. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2009:21. Geoarkeologisk undersökning. Knivar av härdat stål – likheter och skillnader i material och smidesteknik. Metallografiska analyser av knivar från yngre järnålder. Skåne, V. Karaby socken och Åhus socken. Lena Grandin med bidrag av Eva Hjärthner-Holdar

UV Uppsala Rapport 2009:22. Geoarkeologisk undersökning. Två detektorfynd av brons. En kemisk analys av två bronsföremål. Rolsberga, 1:129, Gudmunstorps sn, Skåne. Eva Hjärthner-Holdar och Lena Grandin

Dela sidan på