2008

UV Uppsala Rapport 2008:1. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning i Östergötland. Daniel Andersson, Anders Biwall och Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2008:2. Geoarkeologisk undersökning. Slagger som inte är slagger. Okulär granskning. Östergötland, Skärkinds socken, Halleby 7:1. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2008:3. Geoarkeologisk undersökning. Medeltida järnframställning i blästugn. Arkeometallurgiska undersökningar av material från Larvik. Norge, Vestfold, Larvik, Rødbøl 2040/2, E18-prosjektets lokal 19. Daniel Andersson och Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2008:4. Geoarkeologisk undersökning. Keramiskt material från en grav. Analyser. Södermanland, Barva socken, Säby 4:1, RAÄ 53. Lena Grandin och Ole Stilborg

UV Uppsala Rapport 2008:5. Geoarkeologisk undersökning. Flinta från tre mesolitiska boplatser. Avslag och mikrospån av kambrisk flinta. Närke, Askersunds socken, Torstorp 1:2, RAÄ 205, Åviken 1:1, RAÄ 211 och Åviken 1:1, RAÄ 212. Lena Grandin och Daniel Andersson

UV Uppsala Rapport 2008:6. Geoarkeologisk undersökning. Bergartsbestämning och geotermometri av stenar från en skärvstenshög. Uppland, Tillinge socken, RAÄ 104 och RAÄ 328. Daniel Andersson

UV Uppsala Rapport 2008:7. Geoarkeologisk undersökning. Svartkärret 1-3. Bergartsundersökning. Närke, Vintrosa socken, Västra Via 1:4 och 2:4, RAÄ 83:1, 83:2. Daniel Andersson

UV Uppsala Rapport 2008:8. Geoarkeologisk undersökning. Spår efter smide och gjutning i Skänninge. Specialregistrering av arkeometallurgiskt material. Östergötland, Allhelgona socken, Skänninge område 14 och Motalagatan, RAÄ 5. Annika Willim och Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2008:10. Geoarkeologisk undersökning. Järnframställning eller smide? Arkeometallurgiska analyser. Norge, Hedmark fylke, Grue Kommune, Nes 93/17. Annika Willim och Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2008:11. Geoarkeologisk analysrapport. Järnframställning och smide i Insjön. Arkeometallurgiska analyser. Dalarna, Åls socken, Övre Heden, Insjön. Annika Willim och Lena Grandin med bidrag av Ole Stilborg

UV Uppsala Rapport 2008:12. Geoarkeologisk forskningsrapport. Stripa – från järnmalmsgruva till industriminne. Inventering och sammanställning av källhistoriskt material samt förslag till fortsatt forskning. Västmanland, Lindesbergs socken, Guldsmedshyttan 7:10 och 7:59. Annika Willim

UV Uppsala Rapport 2008:14. Geoarkeologisk undersökning. Blästugnen på boplatsen. Järnframställning i Åkarp under äldre romersk järnålder. Småland, Hakarps socken, Jönköpings kommun. Lena Grandin och Annika Willim

UV Uppsala Rapport 2008:15. Arkeologiska undersökningar. Väg 709 – ett snitt genom Vendels förhistoria. Uppland, Vendels socken, Fembäcke 1:6, Umberga 1:13, Brunnby 7:1, RA Ä 292, RA Ä 295:2, RA Ä 295:3, RA Ä 93. Niclas Björck, Karl-Fredrik Lindberg, Anton Seiler och Anna Östling

UV Uppsala Rapport 2008:16. Geoarkeologisk undersökning. Sjuttiofem blästugnar i Ledsjö. Romartida järnframställning i boplatsmiljö. Västergötland, Ledsjö socken, Kyrkebo 1:7, RAÄ 150. Svante Forenius, Lena Grandin och Ole Stilborg

UV Uppsala Rapport 2008:17. Geoarkeologisk undersökning. Gammalhyttans slagger. Slagger från både järn- och kopparhantering. Värmland, Färnebo socken, RÄA 87. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2008:18. Geoarkeologisk undersökning. Upparbetning och bearbetning av järn. Dalarna, Orsa socken, Hansjö, RAÄ 407. Lena Grandin och Eva Hjärthner-Holdar

UV Uppsala Rapport 2008:19. Geoarkeologisk undersökning. Järn- och metallhantverk vid Skuttunge kyrka. Rester från äldre bronsålder och yngre järnålder. Uppland, Skuttunge socken, Skuttunge 11:1, RAÄ 317. Lena Grandin och Eva Hjärthner-Holdar

UV Uppsala Rapport 2008:20. Geoarkeologisk undersökning. En vendeltida amulettring. Metallografisk analys och provurval för 14C-datering av järn. Uppland, Bro socken, Lilla Ullevi, RAÄ 145. Lena Grandin och Eva Hjärthner-Holdar

UV Uppsala Rapport 2008:22. Geoarkeologisk undersökning. Ringar från en ringväv. Metallografisk och kemisk analys. Gotland, Tofta socken, Tofta kyrka. Lena Grandin

UV Uppsala Rapport 2008:24. Geoarkeologisk undersökning. Stålsmide på Järnbacken under äldre järnålder. Arkeometallurgiska analyser av slagg och metall från undersökningar längs Haparandabanan. Norrbotten, Nederkalix och Nedertorneå socken, Kalix och Haparanda kommun. Lena Grandin och Annika Willim

UV Uppsala Rapport 2008:25. Arkeologisk undersökning. Bönder, stormän och bronsgjutare. Senneolitikum, bronsålder, järnålder och historisk tid vid Skuttunge kyrka. Uppland, Skuttunge socken, Skuttunge 11:1, RA Ä 317. Anton Seiler och Anna Östling

UV Uppsala Rapport 2008:27. Geoarkeologisk undersökning. Smide på en järnåldersgård. Arkeometallurgiska analyser av slagg och järn. Skåne, Lunds stad, Brunnshög, Ö. Torn 27:2 m.fl., LUHM 31814. Lena Grandin

Dela sidan på