2008

UV Mitt Rapport 2008:1. Arkeologisk utredning. Kraftledning Hagby-Danderyd. Uppland, Danderyd, Fresta, Sollentuna, Täby socknar. Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2008:2. Arkeologisk utredning. Planerad villabebyggelse vid Flacksta och Vreta hage. Södermanland, Eskilstuna och Husby-Rekarne socknar, Ekeby 3:79, Husby-Vreta 1:1, RAÄ 101. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2008:3. Arkeologisk förundersökning. Skålgropshäll vid Fors. Södermanland, Västerhaninge och Ösmo socknar, Gryt 5:2, Årsta 1:4, Vidbynäs 1:3, RAÄ 33, 34, 403, 408. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2008:4. Arkeologisk förundersökning. Gravar i Västerljung. Södermanland, Västerljungs socken, Björke 3:17, RAÄ 3. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2008:5. Arkeologisk förundersökning. Glesa boplatslämningar i åkermark. Södermanland, Östertälje socken, Glasberga 1:1, RAÄ 206, 260, 264. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2008:6. Arkeologisk förundersökning. Boplatser från mellanneolitikum och järnålder i Arland,astads fjärde stadsdel. Uppland, Norrsunda socken, Norslunda 1:14, RAÄ 207, 220, 223. Louise Evanni och Åke Johansson

UV Mitt Rapport 2008:7. Arkeologisk utredning. Skäggesta. Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1. Wivianne Bomdesson

UV Mitt Rapport 2008:8. Arkeologisk förundersökning. Agrara lämningar vid Hagby återvinningsstation. Uppland, Täby socken, Hagby 8:1, 8:16, RAÄ 225. Ulf Strucke

UV Mitt Rapport 2008:9. Arkeologisk förundersökning. Folkvandringstida gravar i Grimsta. Uppland, Fresta socken, Grimsta 67:1, RAÄ 30. Gunnar Andersson

UV Mitt Rapport 2008:10. Arkeologisk utredning. Backenområdet. Södermanland, Huddinge socken, Glömsta 2:1, 4:1, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och 5:37, RAÄ 113. Camilla Grön

UV Mitt Rapport 2008:11. Arkeologisk förundersökning. Gravar och smide på Grönsta. Södermanland, Eskilstuna socken, Grönsta 1:7, RAÄ 517:1, 517:3. Gunnar Andersson

UV Mitt Rapport 2008:12. Arkeologisk förundersökning. Äldre järnålder i Grönsta. Södermanland, Huddinge socken, Grönsta 2:18, RAÄ 363, 364. Karin Neander

UV Mitt Rapport 2008:13. Arkeologisk förundersökning. Rester efter en stadsgård i kvarteret Pedagogen 8. Södermanland, Mariefreds socken, Kv. Pedagogen 8, RAÄ 21. Annica Ramström

UV Mitt Rapport 2008:14. Arkeologisk förundersökning. En rustbädd och kulturlager i Källargränd. Södermanland, Mariefreds socken, Källargränd, RAÄ 21. Lena Beronius Jörpeland

UV Mitt Rapport 2008:15. Kulturmiljöanalys. Hur två exploateringsområden påverkar riksintresseområdet Åsby-Stenby äng. Södermanland. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2008:16. Arkeologisk utredning. Jäders-Åsby. Södermanland, Jäders socken, Jäders-Åsby 2:121. Wivianne Bomdesson

UV Mitt Rapport 2008:17. Arkeologisk undersökning. Två bebyggelsefaser med tillhörande odlingsmark i Färsna. Uppland, Estuna socken, Färsna 1:2, RAÄ 192. John Hamilton, Jens Heimdahl och Ulf Strucke

UV Mitt Rapport 2008:18. Arkeologisk sammanställning. Arkeologisk verksamhet i Glömstadalen. Södermanand Huddinge socken, Glömsta 1:1 m.fl. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2008:19. Arkeologisk delundersökning. Skuleberget. Ångermanland, Vibyggerå socken, Skuleberget 2.2, RAÄ 203. Dag Hammar och Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2008:20. Arkeologisk utredning. Strängnäs–Lundby. Södermanland, Strängnäs socken, Strängnäs–Lundby 7:79. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2008:21. Arkeologisk undersökning. En liten gård och några gravar i Stora Ursvik. Uppland, Sundbybergs socken, Stora Ursvik, RAÄ 44, 45, 46. Ann Vinberg

UV Mitt Rapport 2008:22. Kompletterande arkeologisk utredning. Komplettering för kraftledning Hagby-Danderyd. Uppland, Danderyd, Fresta, Sollentuna, Täby socknar. Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2008:23. Arkeologisk utredning, etapp 1. Från Hammarby till Hågelby. Kulturmiljö öster om sjön Aspen. Södermanland, Botkyrka socken, RAÄ 111. Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2008:24. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Medeltida röjningar i Gersnäs-Lasstorp. Södermanland, Katrineholms socken, Gersnäs 3:8, Lasstorp 4:2. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2008:25. Arkeologisk förundersökning. Biogasanläggning i stenåldersmiljö vid Gladö. Södermanland, Huddinge socken, Gladö 76:5, RAÄ 303:3, 304:1, 304:3, 307:2. Per Gustafsson och Karin Neander

UV Mitt Rapport 2008:26. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Ny järnväg i en forntida ytterskärgård Södermanland, Nynäshamns socken. Karin Beckman-Thoor och Karin Neander

UV Mitt Rapport 2008:27. Arkeologisk undersökning. En väl ordnad stenåldersboplats vid Nävertorp. Södermanland, Katrineholms socken, Nävertorp 5:1, RAÄ 39. Roger Edenmo, Gunlög Graner, Hanna Larsson och Pehr Lindholm

UV Mitt Rapport 2008:28. Arkeologisk förundersökning. En grav i Jäder. Södermanland, Jäders socken, Jäders-Åsby 1:12, RAÄ 187. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2008:29. Arkeologisk förundersökning. Agrara lämningar vid Malmakvarn. Södermanland, Lilla Malma socken, Malmakvarn 1:1, RAÄ 67, 68, 114. Jan-Åke Ljung och Ulf Strucke

UV Mitt Rapport 2008:30. Arkeologisk förundersökning. Ledningsdragning i kvarteret Kyrkoberget 1. Södermanland, Strängnäs socken, Kv. Kyrkoberget 1, RAÄ 314. Annica Ramström

UV Mitt Rapport 2008:31. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Väg 55, sträckan Katrineholm-Valla. Södermanland, Stora Malms och Sköldinge socknar. Pehr Lindholm

UV Mitt Rapport 2008:32. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kalvö. Södermanland, Nynäshamns socken, Kalvö 1:6, Nynäshamn 2:154. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2008:33. Arkeologisk förundersökning. En stensättning i Skäggesta. Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2008:34. Arkeologisk förundersökning. Täby nya begravningsplats, Lund 2. Uppland, Täby socken, Fittja 2:12 m.fl., RAÄ 488. John Hamilton

UV Mitt Rapport 2008:35. Arkeologisk undersökning. Täby begravningsplats, södra delen. Boplats och stensträngar från äldre järnålder. Uppland, Täby socken, Fittja 2:12 m.fl., RAÄ 488. John Hamilton och Susanne Östlund

UV Mitt Rapport 2008:36. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. En planerad bergtäkt vid Fredriksdal. Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Fredriksdal 2:2. Per Gustafsson

UV Mitt Rapport 2008:37. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Planerad ombyggnad av väg 55/56 mellan Ändebol och Strångsjö. Södermanland, Stora Malms socken. Pehr Lindholm

UV Mitt Rapport 2008:38. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kockbacka. Ny trafikplats öster om Upplands-Bro. Uppland, Bro socken, RAÄ 102, 109, 120, 121, 228, 230, 231, 234, 308, 310. Karin Beckman-Thoor och Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2008:39. Arkeologisk undersökning. Lilla Ullevi – historien om det fridlysta rummet. Uppland, Bro socken, Klöv och Lilla Ullevi 1:5, Jursta 3:3, RAÄ 145. Mathias Bäck, Ann-Mari Hållans Stenholm och Jan-Åke Ljung

UV Mitt Rapport 2008:40. Arkeologisk utredning. En planerad utbyggnad av Ottekils gård. Södermanland, Björkviks socken, Ottekil 4:1. Per Gustafsso

Dela sidan på