2005

UV Mitt Rapport 2005:1. Arkeologisk undersökning. En mesolitisk boplats vid Kalkbergstorp. Svealandsbanan. Södermanland, Klosters socken, Tunaberg 1:1, RAÄ 603. Christina Lindgren

UV Mitt Rapport 2005:2. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Förhistoriska boplatslämningar och hålväg i Turinge. Väg E20. Södermanland, Turinge socken, Västra Kumla 2:4 och Marsta 5:1, RAÄ 488. Leif Zerpe

UV Mitt Rapport 2005:3. Arkeologiska förundersökningar, utökad förundersökning och antikvarisk kontroll. Stenålder, järnålder och historisk tid på Södertörn. Väg 73. Södermanland, Västerhaninge och Ösmo socknar, Gryt 5:1, Sittesta 1:26, Valla 1:1, Sittesta 1:6, Älby 2:5, Gorjbacken, RAÄ 287, 68, 258, 266, 667, 670, 671. Louise Evanni, Maj-Lis Nilsson och Anna-Maria Renck

UV Mitt Rapport 2005:4. Arkeologisk undersökning. En bronsåldersmiljö i Rosendal, Svealandsbanan. Södermanland, Härads socken, Härads-Kumla 2:9, Lottesta 6:1, RAÄ 36, 116. Alf Ericsson

UV Mitt Rapport 2005:5. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Boplats med lämningar från senneolitikum till folkvandringstid vid Åslunda. Arlandabanan. Uppland, Odensala socken, Åslunda 1:14, RAÄ 6, 386. Jan Dunér

UV Mitt Rapport 2005:6. Arkeologisk undersökning. Mesolitisk gryning vid Gladö. Södermanland, Huddinge socken, Björksättra 1:3, RAÄ 305. Per Gustafsson

UV Mitt Rapport 2005:7. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Gravar vid Eriksberg. Södermanland, Åkers socken, Råcksta 2:1, RAÄ 297. Camilla Grön

UV Mitt Rapport 2005:8. Arkeologisk utredning. Hagnesta bergtäkt. Södermanland, Helgona och Svärta socknar, Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2005:9. Arkeologiska förundersökningar. Förhistoriska kulturlager, odlingsytor och skålgropar. Väg 225, sträckan Moraberg-Lövstalund, delen Gärtuna–Lövstalund. Södermanland, Östertälje socken, Gärtuna 1:1, 2:1, 3:1, RAÄ 185, 266, 277. Lena Beronius Jörpeland och Louise Evanni

UV Mitt rapport 2005:10. Arkeologisk utredning. Ättersta Södermanland, Österåker socken, Ättersta 7:28, RAÄ 105. Christina Lindgren

UV Mitt Rapport 2005:11. Arkeologisk utredning. Trolldalen. Torp och stenålder på Djulönäset. Södermanland, Stora Malms socken, Trolldalen 1:1, Djulö 1:188, RAÄ 240. Ann Vinberg

UV Mitt Rapport 2005:12. Arkeologisk utredning. Förbi Flen. Södermanland, Flens och Vadsbro socknar, Flens Kyrkobol 1:1, Vadsbro-Trop 2:31. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2005:13. Arkeologisk undersökning. Hagnesta. Södermanland, Helgona socken, Hagnesta 1:2. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2005:14. Arkeologisk förundersökning. Gårdsanläggning på Törneholmen. Södermanland, Torshälla socken, Roxnäs 3:94, 23,4, RAÄ 5. Eva Skyllberg

UV Mitt Rapport 2005:15. Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning. Flygbränsleledning Brista-Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda, Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, Märsta 21:29, Broby 5:1, Måby 1:6, RAÄ 158, 174. John Hamilton

UV Mitt Rapport 2005:16. Arkeologiska förundersökningar. Boplatser och kvartsbrott vid Gladö bergtäkt. Södermanland, Huddinge socken, Björksättra 1:3, RAÄ 298:1, 308:2-3. Per Gustafsson

UV Mitt Rapport 2005:17. Arkeologisk utredning. Trevnaden i Norra Skogen. Södermanland, Mariefreds socken, Norra Skogen 2:21. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2005:18. Arkeologiska förundersökningar och undersökningar. Bytomten vid Odenslunda. Uppland, Fresta socken, Odenslunda 1:68, RAÄ 263. Michael Olausson

UV Mitt Rapport 2005:19. Arkeologisk förundersökning. Svista Mellangård. Södermanland, Klosters socken, Grönsta 2:18, RAÄ 609. Karin Neander

UV Mitt Rapport 2005:20. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Boplatser på höga höjder. Ångermanland, Högsjö och Säbrå socknar. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2005:21. Arkeologisk förundersökning. Medeltida lämningar i kvarteret Kungsträdgården 31. Södermanland, Strängnäs stad, Kvarteret Kungsträdgården 31, RAÄ 314. Annika Nordström

UV Mitt Rapport 2005:22. Arkeologisk förundersökning. Från gårdskyrka till sockenkyrka. Södermanland, Fors socken, Västermarksgatan södra delar, Kyrkogatan förbi Kyrkoparken, Fors kyrkopark, delar av kv. Forsen 8, RAÄ 556. Jan-Åke Ljung

UV Mitt Rapport 2005:23. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Ett hus och tre gravrester från Svista. E20. Södermanland, Eskilstuna stadsområde, Grönsta 2:3 och Grönsta 2:5, RAÄ 519 b, del av. Camilla Grön och Birgitta Sander

UV Mitt Rapport 2005:24. Arkeologisk förundersökning. Avgränsning av gravar i Mora. Södermanland, Jäders socken, Mora 2:3, RAÄ 127. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2005:25. Historisk landskapsanalys. Landskapsanalys. Norrortsleden. Uppland, Fresta och Täby socknar, Elisabeth Essen och Annica Ramström

Dela sidan på