2006

UV Mitt Rapport 2006:1. Arkeologisk utredning. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5. Karin Neander

UV Mitt Rapport 2006:2. Arkeologisk utredning. Mesta Östergård Södermanland, Fors socken, Mesta 5:19, 5:36, 5:37, 5:40, RAÄ 139. Tyra Ericson

UV Mitt Rapport 2006:3. Arkeologisk utredning. Bällstaberg Uppland, Vallentuna socken, Bällsta 2:19. Karin Neander

UV Mitt Rapport 2006:4. Arkeologisk undersökning. Kulturlager i Enköping – en stadstomt för odling? Uppland, Tullgatan, kv. Läkaren, Centrum 34:2, RAÄ 26. Johan Anund

UV Mitt Rapport 2006:5. Arkeologisk undersökning och delundersökning. Rössberga – boplats i fornborgens skugga. Uppland, Odensala socken, Slåsta 5:1, RAÄ 159, 403, 404. Michael Olausson

UV Mitt Rapport 2006:6. Arkeologisk forskningsundersökning. Hjälsta ödekyrka – flyttning av kyrkplats och gravar under 1400-talet. Uppland, Hjälsta socken, Hjälsta 2:2½, RAÄ 29. Johan Anund

UV Mitt Rapport 2006:7. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Boplats och gravar från tidigneolitikum vid Östra Vrå. Södermanland, Stora Malms socken, Eriksberg 1:1, RAÄ 43. Britta Kihlstedt

UV Mitt Rapport 2006:8. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Lämningar från stenålder till efterreformatorisk tid i centrala Vallentuna. Uppland, Vallentuna socken, Vallentuna-Åby 1:94, RAÄ 521-523, 527. Cecilia Grusmark och Peter Sillén

UV Mitt Rapport 2006:9. Arkeologisk undersökning. Järn och brons – metallhantverk och boende vid Åbrunna. Väg 73, sträckan Jordbro_Fors. Södermanland, Österhaninge socken, Åbrunna 1:1, RAÄ 201. Torbjörn J Holback och Ulf Strucke

UV Mitt Rapport 2006:10. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Smedstorpet i Bredsand – förhistorisk boplats och torp med smedja. Uppland, Svinnegarns socken, Bredsand 1:20, RAÄ 58, 59. Ann Vinberg

UV Mitt Rapport 2006:11. Arkeologisk förundersökning. Boplatser och åkermark i Rävsta backar och Sundveda hagar vid Steningehöjden. Uppland, S:t Olof och Odensala socknar, Rävsta 5:19 och Sundveda 4:5, RAÄ 221, 222 och 201 m.fl. Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2006:12. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Strandnära verksamheter i Ärja by under medeltid. Svealandsbanan. Södermanland, Åkers socken, Biholm 3:9, Åker-Järsta 10:2, RAÄ 136, 269, 270. Jan-Åke Ljung

UV Mitt Rapport 2006:13. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Stenåldersboplats och järnåldersgravar vid Spångastugan. Väg 53, förbifart Malmköping. Södermanland, Lilla Malma socken, Malma-Lundby 6:2, RAÄ 69. Roger Edenmo

UV Mitt Rapport 2006:14. Arkeologisk utredning. Skarplöt och Nedersta. Södermanland, Västerhaninge socken, Nedersta 1:863, Fors 8:4. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2006:15. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Grödby tomter. Södermanland, Sorunda socken, Grödby 2:27. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2006:16. Arkeologisk utredning. Hugelsta VA-ledning. Södermanland, Klosters socken, Hugelsta 2:20. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2006:17. Arkeologisk utredning. Stenålder i Bällstaberg. Uppland, Vallentuna socken, Bällsta 2:19, RAÄ 477, 478. Karin Neander

UV Mitt Rapport 2006:18. Arkeologisk utredning. Sälarna följeslagare.Sökandet efter spår av tidig kolonisation i det mesolitiska havsbandet. Södermanland, Huddinge socken, Björksättra 1:3, RAÄ 336–343. Wivianne Bondesson och Britta Kihlstedt

UV Mitt Rapport 2006:19. Arkeologisk förundersökning. Terrassingar och agrara lämningar i Färsna. Uppland, Estuna socken, Färsna 1:2, RAÄ 192. Torbjörn J Holback

UV Mitt Rapport 2006:20. Arkeologisk undersökning. Barva – 2000 år vid Mälarens södra strand. Södermanland, Barva socken, Säby 4:1 RAÄ 17, 36, 53, 55-57, 66, 150, 153. Ann Vinberg

UV Mitt Rapport 2006:21. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1 och arkeologisk utredning, etapp 2. Stenålder på Katrineholmsåsen. Södermanland, Östra Vingåker och Stora Malms socknar, Eriksberg m.fl., Fannstorp, Båltsnäs, RAÄ 282-284. Cecilia Grusmark

UV Mitt Rapport 2006:22. Arkeologisk utredning. Södra skogen. Södermanland, Mariefreds socken, Södra skogen 1:43. Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2006:23. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, och arkeologisk förundersökning. Kvartsbearbetning och sälfångst i Riksten. Fjärrvärmeledning i Tullinge och Riksten. Södermanland, Botkyrka socken, Riksten 9:2, RAÄ 485. Cecilia Grusmark

UV Mitt Rapport 2006:24. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge. Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1. Cecilia Grusmark

UV Mitt Rapport 2006:25. Arkeologiska undersökningar. Nabor i Norrsunda – bytomterna Valsta och Säby vid sjön Fysingen. Arlandabanan. Uppland, Norrsunda socken, Vallstanäs, RAÄ 165, 167. Carolina Andersson och Ann-Mari Hållans Stenholm

UV Mitt Rapport 2006:26. Kompletterande arkeologisk utredning. En mesolitisk boplatslämning vid Tullinge flygplats. Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge f.d. flygplats. Christina Lindgren

UV Mitt Rapport 2006:27. Arkeologisk förundersökning. Hägnadslag i Fittja – den frodiga strandängen. Uppland, Täby socken, Fittja 2.12, Fittja 2:15, RAÄ 8, 289. Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2006:28. Värdering av urbana kulturlager. Städernas kulturlager – värdering av ett hotat källmaterial. Exemplet Strängnäs och Nyköping. Lena Beronius Jörpeland och Annika Nordström

UV Mitt Rapport 2006:29. Arkeologiska förundersökningar. Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet. Väg E18, sträckan Hjulsta–Kista. Uppland, Spånga och Sundbybergs socknar, Hjulsta och Kymlinge bytomt och gravfält, RAÄ 95–96, 169, 222, 249, 285. Lena Beronius Jörpeland

UV Mitt Rapport 2006:30. Arkeologisk förundersökning. Järnåldersboplats vid Grönsta. Södermanland, Klosters socken, Grönsta 2:20, RAÄ 620. Pehr Lindholm och Henrik Runeson

Dela sidan på