2007

UV Mitt Rapport 2007:1. Arkeologisk förundersökning och utvidgad förundersökning. Brons- och järnålder vid Skarplöt. Södermanland, Västerhaninge socken, Fors 8:4, RAÄ 590–593. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2007:2. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar vid Nedersta. Södermanland, Västerhaningev Nedersta 8:235, RAÄ 514, 522-525. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2007:3. Arkeologisk förundersökning. Hospitalets Quarter. Odlingsmark i stadens utkant. Södermanland, Strängnäs stad, Kv. S:t Göran 3 och 4, RAÄ 314. Mathias Bäck

UV Mitt Rapport 2007:4. Arkeologisk förundersökning. Gälkhyttan. Södermanland, Tuna socken, Gälkhyttan 3:10, RAÄ 94, 135, 136. Britta Kihlstedt

UV Mitt Rapport 2007:5. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, förundersökning. Boplatser vid Eriksberg. Södermanland, Botkyrka socken, Eriksberg 2:1 RAÄ 93:1, 323:1. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2007:6. Arkeologisk undersökning. Gravarna vid sundet. Södermanland, Toresunds socken, Toresunds-Sundby 1:1, RAÄ 121, 122, 299. Karin Sundberg

UV Mitt Rapport 2007:7. Arkeologisk utredning. Från säljägare till backstugusittare. Österrekarne häradsallmänning genom tiderna. Södermanland, Kjula socken, Österrekarne häradsallmänning S:3, RAÄ 42 m.fl. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2007:8. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats vid Ättersta. Södermanland, Österåkers socken, Ättersta 7:28, RAÄ 105. Pehr Lindholm

UV Mitt Rapport 2007:9. Arkeologisk utredning. Järnåldersboplats vid Davidsstad. Södermanland, Gåsinge-Dillnäs socken, Davidsstad 1:5. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2007:10. Arkeologisk förundersökning och undersökning (E). Gravfältsnära verksamheter i Skjulsta. Väg 53, förbifart Malmköping. Södermanland, Lilla Malma socken, Skjulsta 1:2, RAÄ 178. Lena Beronius Jörpeland

UV Mitt Rapport 2007:11. Arkeologisk förundersökning. Neolitisk boplats vid Fagerhult. Södermanland, Vagnhärads socken, Fagerhult 2:10, RAÄ 273. Roger Edenmo

UV Mitt Rapport 2007:12. Arkeologisk förundersökning och utökad undersökning. Järnåldersgrav och stenålderskeramik i Torvsätter. Södermanland, Björnlunda socken, Torvsätter 1:1, RAÄ 338, 339. Cecilia Grusmark

UV Mitt Rapport 2007:13. Arkeologisk förundersökning. Flera gravar på Hersbygravfältet. Uppland, Sollentuna socken, Haken 18 och 19, RAÄ 47. Camilla Grön

UV Mitt Rapport 2007:14. Arkeologisk undersökning (E). Gravfältet vid Övre Kymlinge Väg E18, sträckan Hjulsta-Kista. Uppland, Spånga socken, Sundbyberg 2:45, RAÄ 169. John Hamilton

UV Mitt Rapport 2007:15. Arkeologisk utredning. Tallkärrsberget i Helgona. Södermanland, Helgona socken, Helgona-Ekeby 1:1, RAÄ 248 m.fl. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2007:16. Arkeologisk undersökning. I utkanten av Kumla gårdstomt. Södermanland, Botkyrka socken, Eriksbergs ind.omr. (f.d. Alby 9:1) RAÄ 94. Jan-Åke Ljung

UV Mitt Rapport 2007:17. Arkeologisk utredning. Västra Arlandastad. I skogsmarken mellan Husby-Ärlinghundra och Norrsunda. Uppland, Husby-Ärlinghundra och Norrsunda socknar Broby 1:1, Märsta 21:29. Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2007:18. Arkeologisk förundersökning. Kulturlager och bebyggelse-lämningar från 1700-talet i kvarteret Stockrosen. Södermanland, Eskilstuna stad, Kv Stockrosen 11, 18 (22), RAÄ 554. Jan-Åke Ljung

UV Mitt Rapport 2007:19. Arkeologisk förundersökning. Tre små mesolitiska lokaler vid Södra Hedvigslund. Södermanland, Nacka socken, Erstavik 6:1, RAÄ 185, 186, 187. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2007:20. Arkeologisk förundersökning. Boplatser från äldre järnålder vid Lifsingeån. Södermanland, Gåsinge-Dillnäs socken, Davidsstad 1:5, Vängsö 13:1, RAÄ 546. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2007:21. Arkeologisk utredning. Stensättning och hamnanläggning vid Väsbyviken. Södermanland, Torshälla socken, Roxnäs, RAÄ 7, 8. Cecilia Grusmark

UV Mitt Rapport 2007:22. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats vid Hagnesta. Södermanland, Helgona socken, Hagnesta 1:2, RAÄ 315. Pehr Lindholm och Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2007:23. Arkeologisk utredning. Forssjö. Byggnation av gång- och cykelväg mellan väg 52 och Forssjö. Södermanland, Stora Malms socken, Eriksberg 1:1–76:1, Eriksberg 78:1–93:1. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2007:24. Arkeologisk förundersökning. Lilla Ullevi gamla tomt. En bytomt och en förhistorisk boplats. Uppland, Bro socken, Klöv och Lilla Ullevi 1:5, RAÄ 145, 257. Ann-Mari Hållans Stenholm, Lena Beronius Jörpeland och Jan-Åke Ljung

UV Mitt Rapport 2007:25. Arkeologisk utredning, etapp 2. Rosenholm. Södermanland, Stora Malms socken, Eriksberg 93:1. Britta Kihlstedt

UV Mitt Rapport 2007:26. Arkeologisk utredning. Parken i kvarteret Forsen 5 och 6. Södermanland, Fors socken, Kv Forsen 5 och 6. Jan-Åke Ljung

UV Mitt Rapport 2007:27. Arkeologisk utredning. Myttinge helikopterbas. Södermanland, Värmdö socken, Myttinge 1:34. Åke Johansson

UV Mitt Rapport 2007:28. Arkeologisk utredning. Husby tegelbruk. Villor vid Mälarens strand. Södermanland, Ytterselö socken, Husby tegelbruk 1:1, RAÄ 317. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2007:29. Arkeologisk utredning. Stenåldersboplatser i Grinda. Södermanland, Lilla Malma socken, Grinda 2:9. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2007:30. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Fångst och odling i östra Dimbo. Närke, Lännäs socken, Östra Dimbo 1:3 och 1:97. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2007:31. Arkeologisk förundersökning. Grantorp. Tre mesolitiska boplatser på Södertörn. Södermanland, Huddinge socken, Grantorp 2:17, RAÄ 378, 379, 493. Britta Kihlstedt

UV Mitt Rapport 2007:32. Arkeologisk förundersökning. Bredgården. Uppland, Järfälla socken, Ulvsättra 1:90, RAÄ 97:1. Jan-Åke Ljung

UV Mitt Rapport 2007:33. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Röjningsrösen, stensträngar, gravar och boplats vid Kolsta. Uppland, Husby-Ärlinghundra socken, Arlanda 2:1, RAÄ 121, 141. Roger Edenmo och Ann Vinberg

UV Mitt Rapport 2007:34. Arkeologisk utredning. Tilläggsutredning för Botniabanan. Delsträckor JP 21, JP 22, JP 31 samt JP 32 mellan Nylan och Gålnäs. Ångermanland, Boteå, Nätra, Sidensjö, Själevad, Styrnäs, Torsåkers socknar. Lennart Forsberg, Ola George, Pehr Lindholm och Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2007:35. Arkeologisk utredning. Planerad villabebyggelse vid Stora Sundby. Södermanland, Kärnbo socken, Stora Sundby 4:3, RAÄ 99. Wivianne Bondesson

Dela sidan på