2009

UV Mitt Rapport 2009:1. Arkeologisk utredning. Brandkärr. Södermanland, Allhelgona socken, Brandkärr 2:1. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2009:2. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kistahöjden. Uppland, Spånga socken, Akalla 4:1. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2009:3. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar och kultur-lager i Mörby gårds norra åkrar. Södermanland, Turinge socken, Mörby 5:6, RAÄ 247, 248:1, 249:1-2, 548. Jan-Åke Ljung och Ulf Strucke

UV Mitt Rapport 2009:4. Arkeologisk förundersökning, etapp 1. Boplats, gravar och stensträng i Ekilla. Uppland, Husby-Ärlinghundra socken, Ekilla 6:1, RAÄ 150. Katrina Appelgren

UV Mitt Rapport 2009:5. Arkeologisk förundersökning. Motormannen. Uppland, Norrtälje socken, Motormannen 1, Tälje 4:45, RAÄ 24. Katrina Appelgren

UV Mitt Rapport 2009:6. Arkeologisk utredning. Planerat logistik- och industriområde vid Norvikshamnen. Södermanland, Nynäshamns socken, Kalvö 1:11, 1:17, Karin Neander

UV Mitt Rapport 2009:7. Arkeologisk utredning. Skenda. Södermanland, Björnlunda socken, Skenda 1:2 och 4:4, Karin Neander

UV Mitt Rapport 2009:8. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1. Komplettering 2 för kraftledning Hagby-Danderyd. Uppland, Danderyd och Täby socknar. Karin Beckman-Thoor

UV Mitt Rapport 2009:9. Arkeologisk förundersökning. Ledningsdragning nära gravar vid Kästavägen. Södermanland, Huddinge socken, Glömsta 4:2, 4:4, 4:6, 4:9, RAÄ 113:1, 114:1. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2009:10. Arkeologisk förundersökning, etapp 1. Östra berget i Påljungshage. Gravar, boplatslämningar, skålgropar och agrara lämningar. Södermanland, Helgona socken, Stenbro 1:8, Helgona-Svansta 1:2, RAÄ 213, 319, 320, 326, 332, 348, 349, 350, 357. Ann Vinberg

UV Mitt Rapport 2009:11. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Planerad villabebyggelse i Åkers-Järsta. Södermanland, Kärnbo socken, Stora Sundby 4:3, Åkers-Järsta 10:2. Wivianne Bondesson och Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2009:12. Arkeologisk förundersökning. Skärvstenshögar och skålgropar i Turinge. Södermanland, Turinge socken, Mörby 5:1, RAÄ 216:1, 474:2-4, 563. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2009:13. Arkeologisk förundersökning. Strandskolan. Södermanland, Tyresö socken, Tyresö 1:544 och 1:758, RAÄ 74:1. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2009:14. Arkeologiska förundersökningar och undersökningar. Gravar, ritualer och boplatslämningar i Påljungshage. Lämningar från bronsålder och järnålder. Södermanland, Helgona socken, Stenbro 1:8, RAÄ 351, 352, 353, 369. Ann Vinberg med bidrag av Katarina Appelgren och Eva Hjärtner-Holdar

UV Mitt Rapport 2009:15. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatser i rik miljö vid Hågelby. Södermanland, Botkyrka socken, Delar av Lindshov 15:24, Tumba 7:1, Tumba 7:5. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2009:16. Arkeologisk utredning. Roxmolinjen. Stenålder längs åsen. Södermanland, Julita socken, Långkärr 1:2. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2009:17. Arkeologisk utredning, etapp 2. Skårdal. Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24. Karin Neander

UV Mitt Rapport 2009:18. Arkeologisk utredning. Lövstavret vid Mälarstranden. Södermanland, Tumbo socken, Lövstavret 2:1, RAÄ 5:1. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2009:19. Arkeologisk förundersökning. Anläggningar och fynd i kvarteret Sjömannen 5. Södermanland, Mariefreds socken, Kv. Sjömannen 5, RAÄ 21. Lena Beronius Jörpeland

UV Mitt Rapport 2009:20. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Arninge Ullna – fördjupad översiktplan. Uppland, Täby och Östra Ryds socknar, Arninge 4:1, 4:3, 5:1. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2009:21. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Hedlandet och Södra skogen. Södermanland, Kärnbo socken, Stora Sundby 4:3, Hedlandet 1:79, Södra Skogen 1:43. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2009:22. Arkeologisk undersökning. Den väl använda graven – en stensättning med oväntat innehåll. Uppland, RAÄ 201. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2009:23. Arkeologisk utredning. Hamnutbyggnad av Norvikudden. Södermanland, Nynäshamns socken, Kalvö 1:25. Karin Neander

UV Mitt Rapport 2009:24. Arkeologiska förundersökningar. Gravfält och boplatser i Rosersberg. RAÄ 34:1, 57:1, 111:1, 260, 262, 264, 265, 267, 268 och 269, Vallstanäs 2:17 och 2:4, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Uppland. Ann Vinberg

UV Mitt Rapport 2009:25. Arkeologisk utredning. Näsbyholm, Södermanland, Härads socken, Näsbyholm 2:1. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2009:26. Arkeologisk utredning. Trolldalen. Södermanland, Stora Malms socken, Trolldalen 1:1, Fannstorp 1:6 och 1:7. Wivianne Bondesson och Elisabeth Essen

UV Mitt Rapport 2009:27. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Ett röjningsröseområde i Norrtälje. Ett differentierat landskapsutnyttjande under förhistorisk och historisk tid. Uppland, Norrtälje socken, Tälje 2:115, RAÄ 6:1. Katarina Appelgren och Ann Vinberg med bidrag av Karin Beckman-Thoor, Pär Connelid, Jens Heimdal och Ulf Strucke

UV Mitt Rapport 2009:28. Arkeologisk förundersökning. Gravar och kulturlager vid Täby ridcenter. Lämningar från förhistorisk och historisk tid. Uppland, Täby socken, Karby 2:1, RAÄ 580:1, 581:1 och 584. Anton Seiler och Ann-Mari Hållans Stenholm

UV Mitt Rapport 2009:29. Arkeologisk förundersökning. Terrasseringar invid Fasterna kyrka. Kabelschaktning inför flyttning av likbod. Uppland, Fasterna socken, Fasterna-Nyby 2:1, Kyrkbyn 2:1, RAÄ 174:1. Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm

UV Mitt Rapport 2009:30. Arkeologisk förundersökning. Gravar och vägbankar vid Södertörnsleden. Södermanland, Huddinge socken, Grantorp 5:1 m.fl., RAÄ 108:1, 109:1, 110:1, 289:1, 332:1_2 och 333:1. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2009:31. Arkeologisk förundersökning, utökad förundersökning och undersökning. Hus och hägnad vid Knista bytomt. Uppland, Sollentuna socken, Knista bytomt, RAÄ 344:1. Peter Sillén

UV Mitt Rapport 2009:32. Arkeologisk förundersökning. Bronsålder i Hallinge. Södermanland, Salem, Salems socken, Hallinge 1:1, RAÄ 3:1, 329:1. Louise Evanni

UV Mitt Rapport 2009:33. Arkeologisk utredning. Katrineholms VA – stenålder längs Katrineholmsåsen. Södermanland, Östra Vingåkers, Katrineholms och Stora Malms socknar, Sjöholm 2:2, Krämbol 1:8, Bonneråd 1:1, Vingåkers-Hovmanstorp 1:1, Ödesdal 1:2, Nävertorp 5:1, Sandbäcken 3:1, RAÄ 39:1, 118:1. Wivianne Bondesson och Per Gustafsson

UV Mitt Rapport 2009:34. Arkeologisk förundersökning. Ett gravfält vid Älgviken, Väg 73, delen Älgviken–Fors, Förundersökning i avgränsande syfte. Södermanland, Ösmo socken, Björsta 2:23, RAÄ 126. John Hamilton

UV Mitt Rapport 2009:35. Arkeologisk utredning. Stenåldersboplatser i skogen vid Odlaren. Södermanland, Eskilstuna socken, Odlaren 1:1, RAÄ 197:1. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2009:36. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Planerad utvidgning av industriområde vid Älvsby. Uppland, Värmdö socken, Älvsby 1:13 m.fl. Henrik Runeson

UV Mitt Rapport 2009:37. Arkeologisk utredning. Käringen i Herresta. Södermanland, Odensala socken, Odensala-Herresta 4:1, RAÄ 191:1. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2009:38. Arkeologisk utredning. Ösby, Uppland, Lunda socken, Ösby 2:6. Wivianne Bondesson

UV Mitt Rapport 2009:39. Arkeologisk förundersökning. Norra Rönnby, Boplatslämningar från romersk järnålder och folkvandringstid_vendeltid. Västmanland, Västerås socken,Västerås 4:79, Västerås 1429, Västerås 1431. Katarina Appelgren

UV Mitt Rapport 2009:40. Arkeologisk undersökning. En stensträng i Västra Arlandastad. Uppland, Norrsunda socken, Märsta 21:29, RAÄ 257 (f.d. RAÄ 181). Ann Vinberg

Dela sidan på