UV Öst Rapport

2011

UV Öst Rapport 2011:1. Arkeologisk förundersökning. Aspegården. Inför byggande av ny ringled, Ullevileden, i Linköpings norra delar. Östergötlands län, Linköpings stad och kommun, fastighet Kallerstad 1:2, Boplatslämningar intill den före detta Aspegården, RAÄ 342 (Linköping). Johan Stenvall

Efter denna rapport slogs UV-kontorens rapportserier ihop till en gemensam serie – UV Rapport.

Dela sidan på