2001

UV Öst Rapport 2001:1. Arkeologisk undersökning – väderstadsprojektet Ryd 1:4, RAÄ 281. En boplats i stensträngsbygdens utkant. Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

UV Öst Rapport 2001:2. Arkeologisk utredning. Sökschakt inför nya bostäder i Broby, Söderköping. Söderköping, Broby 101, Drothems socken, Söderköpings kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2001:3. Arkeologisk förundersökning. En bronsåldershärd vid Himmelstalunds hällristningsområde. Kabelschakt vid Lundatorpsvägen i Norrköping, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2001:4. Arkeologisk utredning och förundersökning. Schaktning vid medeltida bytomter norr om Väderstad. Tyttorps-, Lämninges-, Vallsbergs- m fl medeltida bytomter. Väderstads och Kumla socknar, Mjölby kommun, Östergötland, Närke. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2001:5. Arkeologisk undersökning. Boplats och by. Bebyggelseutveckling i Stora Ullevi 200-1600 e Kr. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Tom Carlsson, Karin Lindeblad och Ann-Lili Nielsen

UV Öst Rapport 2001:6. Arkeologisk utredning. Telekabelschakt i Borg. Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:7. Arkeologisk utredning. Ensjön. Borgs, Sankt Johannes och Tingstads socknar, Norrköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:8. Arkeologisk utredning, etapp 1. Utredning för fjärrvärme i Berg. Bergs samhälle, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2001:9. Arkeologisk utredning. Skålgropar på Kanberget. Kv Elefanten 14, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:10. Arkeologisk utredning. Väg 35/749, korsning mot Björsäter. Bankekinds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2001:11. Arkeologisk utredning, etapp 2, förundersökningar och slutundersökning av del av fornlämning. Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby. Planerad ny fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby. Slaka, Vikingstads, Sjögestads, Viby, Sya och Mjölby socknar, Linköpings och Mjölby kommuner, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2001:12. Arkeologisk efterkontroll. Bebyggelsespår från stormaktstid i S:t Persgatan. S:t Persgatan 96, kvarteret Diket, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Hanna Menander

UV Öst Rapport 2001:13. Arkeologisk utredning, etapp 1. Järnålderslandskap vid Idingstad säteri. Idingstad 1:21 och 1:22, Östra Harg och Rystads socknar, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:14. Arkeologisk förundersökning. Optokabel i Smedby. Norrköpings och Sankt Johannes socknar, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:15. Arkeologisk undersökning. Egeby. Förhistorisk odling i ett kamelandskap. Slutundersökning inför utbyggnad av E4 vid RAÄ 239 a+b och 247 a+b, Egeby, Mjölby 40:1, Mjölby socken och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2001:16. Arkeologisk utredning, etapp 1. Fornlämningar i Vikingstads samhälle. Vikingstads samhälle, Vikingstads och Rappestads socknar, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:17. Arkeologisk utredning, etapp 1. Fornlämningar vid Ljungsbro samhälle. Ljungsbro samhälle, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:18. Arkeologisk förundersökning. En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt. RAÄ 224, Lambohov 2:20, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2001:19. Arkeologisk förundersökning. Byte av elstolpe i Heda. Invid RAÄ 6 och 7, Isberga, Heda socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:20. Antikvarisk kontroll. Intill RV 50. Väversunda socken m fl, Ödeshögs kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:21. Arkeologisk förundersökning. Optokablar i Tornby. Bonnorpsgatan, Norra Stånggatan m fl, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:22. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Intill gravfält och gårdar med kunglig anknytning. Styrstads och Kuddby socknar, Norrköpings kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2001:23. Arkeologisk utredning, etapp 1. Vapengravar och stenålderslämningar vid Grebo samhälle. Grebo samhälle, Grebo socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:24. Arkeologisk utredning, etapp 1. Nyupptäckta skålgropar i Ekängen. Stensätter 1:9, 1:12 m fl, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:25. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt vid Godegård skola. Godegård socken, Motala kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2001:26. Arkeologisk förundersökning. Ett schakt vid Skänningegatan i Vadstena. Kv Violen 33, Vadstena stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2001:27. Arkeologisk förundersökning. Klinga gård – boplatsindikationer från äldre järnålder Borg och Löts socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2001:28. Arkeologisk utredning och förundersökning. Boplatslämningar mellan Vreta Kloster och Ljungsbro – sökschakt inför fjärrvärmeledning. Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2001:29. Arkeologisk förundersökning. Gullringsgatan. Skänninge stad, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2001:30. Arkeologiska förundersökningar. Västgötegatan och Holmbrogränd. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2001:31. Arkeologisk förundersökning. Svärtinge gård. Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2001:32. Arkeologisk utredning, etapp 1. Stenåldersindikationer inom Ekängen. Rystads-Gärstad 2:14, 2:15 m fl, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:33. Arkeologisk undersökning. Tre åkerundersökningar i Östergötland. Arkeologiska undersökningar av fossil åkermark, gravar och boplatslämningar från äldre järnålder. RAÄ 166, Hogstads-Mörby 1:2 och 1:3, Hogstads socken, RAÄ 170, Stora Ljuna 4:1, Hogstads socken, RAÄ 171, Hogstads-Mörby 4:4, Hogstads socken, RAÄ 234, Lundby 1:3, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Maria Petersson

UV Öst Rapport 2001:34. Arkeologisk förundersökning. Kabelschakt vid kv Källan och i ytterkanten av boplatsen vid Pryssgården. Norrköpings stad och Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2001:35. Arkeologisk utredning. Kabelschakt i Kulla. Kristbergs socken, Motala kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2001:36. Arkeologisk undersökning. Örberga kyrka. Vadstena kommun, Östergötland. Ann Catherine Bonnier, Rikard Hedvall och Marian Rittsel-Ullén

UV Öst Rapport 2001:37. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar i Mjärdevi. Lambohov 2:20, ½, Mjärdevi 14:2. Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:38. Arkeologisk förundersökning. Högspänningskabel i Tornby. Roxtorpsgatan, Gillbergagatan m fl, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:39. Arkeologisk utredning, etapp 2. En husgrund och spår av odling i Stora Gammalstorp. Gunnarstorp 3:9, Ljungsbro, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2001:40. Arkeologisk utredning, etapp 1. Hålvägar, odlingslämningar och förhistoriska miljöer i Sockenmarken. Område inom södra Sockenmarken, Ljungsbro, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:41. Arkeologisk förundersökning. VA-ledningsarbete på Kanberget. Kanberget, kv Elefanten 14, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2001:42. Arkeologisk utredning. Dagsberg-Ljunga. VA-ledning mellan Norrköping och Dagsberg/Ljunga, Styrstad och Dagsbergs socknar, Norrköpings kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:43. Arkeologisk förundersökning. Kärna brunn, RAÄ 60. Invid hälsobrunnen RAÄ 60, Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:44. Arkeologisk utredning och förundersökning. Optokabel från Norrköping till Vårdsberg. Borg, Kimstad, Törnevalla, Skärskind, och Vårdsbergs socknar, Linköping och Norrköpings kommuner, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:45. Arkeologisk förundersökning. Schakt i Slottsgatan. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:46. Arkeologisk förundersökning. Nya Torget. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2001:47. Arkeologisk förundersökning. Invid boplatser och gravar vid Åby gård. Kallerstad 1:61, 1:62, 1:14, 1:55, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2001:48. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslägen i Ekängen. Rystads-Gärstad 2:14, 10:1, Ekängen Rystads sn, Linköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2001:49. Arkeologisk utredning, etapp 2. Skålgropar och boplatslägen i Ekängen. Stensätter 1:9, Rystads sn, Linköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2001:50. Arkeologisk utredning, etapp 2. Granhagen, Skärblacka. Ny vägsträckning förbi ett villaområdet Granhagen i skärblacka. Kullerstad socken. Norrköpings Kommun. Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2001:51. Arkeologisk förundersökning. Arkeologi på Bergsbadsvägen. Berg, Linköpings stad och Kommun. Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2001:52. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Ljungsbro-Björkö. Planerad bebyggelse inom Björkö och Härna, Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2001:53. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt i Ekängen. Stensätter 1:5, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2001:54. Arkeologisk förundersökning. Arkeologi i Sjögestad. Sjögestad bytomt, Uv 1 och Lunnevadsvägen, Sjögestad 13:1, 4:35. Sjögestads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2001:55. Arkeologisk utredning, etapp 1. Ett boplatsläge vid Tellbyvallen. Gunnarstorp 3:9 och 3:98, Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2001:56. Arkeologisk utredning. Norrkvarns arbetsstation. Lyrestad socken, Mariestads kommun, Västergötland. Karin Lindeblad och Hanna Menander

UV Öst Rapport 2001:57. Arkeologisk förundersökning. 1600-1700-tal i kvarteret Glasblåsaren, Tornby. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2001:58. Arkeologisk förundersökning. Stora Bjärby. Törnevalla socken, Linköpings kommun, Östergötland. Katarina Österström

UV Öst Rapport 2001:59. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar från folkvandringstid och vendeltid i Vikingstad. Fålåsa 13:1, Lilla Fålåsa 5:8, Vikingstad, Rappestads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2001:60. Arkeologisk för- och slutundersökning. En 1600-tals källare i kv Vattnet. Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Pär Karlsson, Hanna Menander och Johan Westerlund

UV Öst Rapport 2001:61. Arkeologisk förundersökning. Gravar och gravfält vid Linköpings flygplats. RAÄ 122, 123, 125 i Linköpings stad, RAÄ 17-18, 19 i Vårdsbergs socken, Linköpings flygplats/Saab-fältet, Tannefors 1:107, Linköpings kommun, Östergötland. Fredrik Molin, Annika Helander, Andreas Hennius, Per Nilsson och Katarina Österström

UV Öst Rapport 2001:62. Arkeologisk förundersökning. Invid en treudd. Ny gång/cykelväg vid Garnisonsområdet. RAÄ 229, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2001:63. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ett hamnläge vid Motala ström. Strandhugget, Borg 13:59, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2001:64. Arkeologisk utredning i form av markhistorisk analys. Vad berättar stensträngsområdet vid Väderstad? Markhistorisk analys inom del av stenträngssystemet söder om Väderstads samhälle. Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:65. Arkeologisk utredning. Två härdar och en ugn vid Klämmesmålen. Finnarp 1:1, Harhult 1:2, Slättamossen 1:1 och RAÄ 167 vid Klämmesmålen 1:1 i Trehörna socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2001:66. Arkeologisk utredning, etapp 1. Gravar och fossila odlingslämningar vid planerad bergtäkt. Normstorp 4:1, Slaka socken och Brink 2:1, Vikingstad socken, Linköpings kommun, Östergötland. Lars Lundqvist

UV Öst Rapport 2001:67. Arkeologisk utredning, etapp 1. Fornlämningar i Ödeshögs samhälle. Ödeshögs socken och kommun. Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2001:68. Arkeologisk artikel. Nya fornlämningstyper och en förändrad landskapssyn. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2001:69. Arkeologisk utredning, etapp 2. En hålväg vid Skarphagen. Skarphagen 1:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2001:70. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sten- och bronsåldersmiljö vid norra infarten till Valdemarsvik. E22, korsning med väg 212/738 vid Mossebo, Ringarum socken, Valdemarsviks kommun, Östergötland. Per Nilsson

Dela sidan på