2002

UV Öst Rapport 2002:1. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar vid kvarteret Sparrisen. Pryssgården, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber och Andreas Hennius

UV Öst Rapport 2002:2. Arkeologisk förundersökning. Medeltida hus och kolningsverksamhet norr om Motala ström. Gunnarstorp 3:9, Ljungsbro, Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2002:3. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kulturlager nära Klingsbergs gamla tomt. RAÄ 117, Stadsäga 4439, Holmstagatan-Klingsbergsgatan, St Johannes församling, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2002:4. Arkeologisk utredning, etapp 1. Järnålderslandskap vid Mogenäs. Del av Mogenäs 1:1 och 3:2, Östra Hargs socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:5. Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg 32, Skänninge-Mjölby. Allhelgona och Högby socknar, Mjölby kommun, Östergötland. Karin Lindeblad

UV Öst Rapport 2002:6. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar och en grav i Ljungsbro. Adamstorp 1:4, Vreta Kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:7. Arkeologisk förundersökning. Sökschakt i Mem. Tåby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Hanna Menander

UV Öst Rapport 2002:8. Arkeologisk utredning och förundersökningar. Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland, del 2, Motala-Mjölby. Västra Stenby, Fivelstad, Skänninge och Mjölby socknar, Östergötland. Rikard Hedvall, Fredrik Molin, Pia Nilsson och Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2002:9. Arkeologisk förundersökning. Kv Spetsen 10 i Norrköping. Östergötland. Rikard Hedvall och Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2002:10. Arkeologisk förundersökning. Älvestad kyrka. Motala kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2002:11. Arkeologisk utredning och förundersökning. Arkeologi mellan Krigsberga och Kattorp. Örberga och Rogslösa socknar, Vadstena kommun, Östergötland. Hanna Menander

UV Öst Rapport 2002:12. Arkeologisk utredning, etapp 1. Östra Malmskogen. Inom Östra Malmskogen 1:3, 1:22, Kallerstad 1:3 m fl, Rystads socken och Linköpings stad, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:13. Kulturmiljöanalys Lagmansberga-Orlunda. Planerad vindkraftsetablering i stormannabygden. Lagmansberga 6:1, Orlunda socken, Mjölby kommun. Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:14. Arkeologisk utredning, etapp 1. Södra Änggård. Området Södra Ängård, sydöstra delen av Lambohov, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:15. Arkeologisk utredning, etapp 2 och Arkeologisk förundersökning. Från macken till klostret. Ett fjärrvärmeschakt i Berg, Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2002:16. Arkeologisk utredning, etapp 1. Lambohov 2:16 och 2:20 samt Åsmestad 7:3.2. Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2002:17. Arkeologisk utredning, etapp 1. Rosenkällasjön – en sjö med historia. Linköpings stad och Slaka socken, Östergötland. Alf Ericsson

UV Öst Rapport 2002:18. Arkeologisk utredning, etapp 1. Tinnerbäcken – ett vattendrag med historia. Tinnerbäcksparken, Ekkälledammen m fl, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Alf Ericsson

UV Öst Rapport 2002:19. Arkeologisk besiktning. Finspång-Sonstorp, Väg 51. Arkeologisk besiktning inför planerade trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed sträckan Finspång-Sonstorp, Väg 51. Östergötland. Pär Karlsson

UV Öst Rapport 2002:20. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stenåldersindikationer i Kimstad. Älvås 3:1, Kimstad, Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:21. Arkeologisk utredning, etapp 2. Intill fossila åkrar i Lambohov. Kv Isskåpet 1, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:22. Arkeologisk förundersökning. Invid en gropkeramisk boplats i Åby. Bråvalla 4:1, Åby, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:23. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ett boplatsläge söder om Håcklasjön. Rv 35, sträckan Åtvidaberg-Överum, Åtvids socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:24. Arkeologisk förundersökning. Järnålderslämningar vid Lilläng, Strålsnäs. Ny luftledning mellan Strålsnäs och Boxholm. Ekeby socken, Boxholms kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2002:25. Arkeologisk utredning. Brons- och järnålderslämningar vid Heda, Isberga och Sik. Heda socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2002:26. Arkeologisk utredning. Bronsåldershärdar vid Lilla Ljuna. Hogstad socken, Mjölby kommun Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2002:27. Arkeologisk utredning. Medeltida härdar i Stensätter. Rystad socken Linköping kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2002:28. Arkeologisk utredning. Elledning mellan Dala-Linnefors samt vid Bärbäck. Arkeologisk utredning av boplatsläge i Ekeby socken, Boxholm kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2002:29. Arkeologisk utredning. Kabelschakt väster om Dags Mosse. Väversunda och Tollstads socknar, Vadstena och Ödeshögs kommuner, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2002:30. Arkeologisk utredning, etapp 1. Golfbana i bronsåldersbygd. Planerad golfbana inom Tångered 2:98, Loftahammar. Loftahammars socken, Västerviks kommun, Småland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:31. Arkeologisk utredning, etapp 1. Brånnestad planområde. Brånnestad, Norrköpings stad samt Styrstads socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:32. Arkeologisk förundersökning och utredning, etapp 2. Boplatslämningar vid Brånnestad. Brånnestad, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:33. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar vid planerad gång- och cykelväg mellan Brånnestad och Rambodal. Brånnestad och Smedby, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:34. Arkeologisk utredning, etapp 1. Planerat industriområde i Vimmerby. Arkeologisk utredning, etapp 1, inom del av fastigheterna Älåkra 2:2, 3:2 m fl inom Vimmerby socken, Vimmerby kommun, Småland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:35. Arkeologisk utredning, etapp 2. Planerat industriområde i Vimmerbys utkant. Arkeologisk utredning, etapp 2, inom Älåkra 2:2 och 3:3, Vimmerby socken och kommun, Småland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:36. Förundersökning genom antikvarisk kontroll. Vid stenåldersboplatsen RAÄ 36 i Åby. Åby, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:37. Arkeologiska utredningar, etapp 2, och förundersökningar. Bondebygd och forntidskust. E22 Valdemarsvik-Söderköping. Ringarums och Skönberga socknar, Valdemarsviks och Söderköpings kommuner, Östergötland. Alf Ericsson och Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:38. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar och odlingsterrasser i Berg. Vreta klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2002:39. Arkeologisk för- och slutundersökning. Stenåldersgård och järnåldersbygd i Svartådalen. Bosättningar och stensättning från neolitikum och äldre järnålder. Tre arkeologiska undersökningar vid Riksväg 32 mellan Boxholm och Bleckenstad. Ekeby socken, Boxholms kommun, Östergötland. Susanna Eklund, Lisa K Larsson

UV Öst Rapport 2002:40. Arkeologisk utredning, etapp 1. Herstabergs arbetsområde. Herstaberg, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2002:41. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sönderplöjda anläggningar under ett ploglager. Vallsberg 5:3, Väderstads socken, Mjölby kommun. Östergötland. Bengt Elfstrand

UV Öst Rapport 2002:42. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar vid Kallerstad bytomt. Linköpings stad och kommun, Östergötland. Ann-Lili Nielsen

UV Öst Rapport 2002:43. Arkeologisk undersökning – Väderstadsprojektet. Abbetorp – ett landskapsutsnitt under 6000 år. Arkeologisk undersökning av en boplats, ett gravfält, en offerplats, stensträngar och fossil åkermark. RAÄ 288 m fl, Abbetorp 1:2 och 1:10, Rinna socken, Boxholms kommun; RAÄ 244 m fl, Väderstad 1:2 och 5:1, Väderstads socken, Mjölby kommun; Östergötland. Red. Maria Petersson Med bidrag av Göran Gruber, Karin Lindeblad och Katarina Österström

UV Öst Rapport 2002:44. Arkeologisk utredning, etapp 1. Kallerstad-Mörtlösa. Inom Stg 2912, 2535, 928, 921A m fl., Linköpings stad och kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:45. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar vid Lilla Ullevi bytomt. Linköpings stad och kommun. Östergötland. Ann-Lili Nielsen

UV Öst Rapport 2002:46. Arkeologisk utredning. Södra Freberga-Tuddarp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inom Långetorp och Stubbehagen m fl samt etapp 2 inom Objekt III (S Freberga) och Objekt 47 (Tuddarp). Inom Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2002:47. Arkeologisk utredning. Lekplats på boplats. Tallbodaskolan, Rystads socken, Linköpings kommun, Östergötland. Magnus Stibéus

UV Öst Rapport 2002:48. Arkeologisk utredning, etapp 2. Planerad återvinningscentral i Ullstämma. Arkeologisk utredning, etapp 2, inom Nässeldjuret 1 och del av Ullstämma 5:1, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Pia Nilsson

Dela sidan på