2009

UV Öst Rapport 2009:1. Arkeologisk undersökning. Skänningeprojektet inledande del – sammanställning av projektet, RAÄ 5, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2009:2. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. Nya Motalagatan, RAÄ 5, Skänninge 2:1, 3:3, Plåtslagaren 1, 2, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Johanna Bergqvist

UV Öst Rapport 2009:3. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. Motalagatan-Skenaån, RAÄ 5, Skänninge 2:1, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Johanna Bergqvist

UV Öst Rapport 2009:4. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. Dyhagen, RAÄ 5, Skänninge 2:1, 3:2, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Sofia Lindberg och Magnus Stibéus

UV Öst Rapport 2009:5. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. S:t Olofs konvent, RAÄ 20, Skänninge 2:1, 3:1, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Konsmar, Annika; Menander, Hanna; Arcini, Caroline

UV Öst Rapport 2009:6. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. Kvarteret Brödraklostret, RAÄ 5 och 20, Kvarteret Brödraklostret 26, Skänninge 2:1, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Annika Konsmar och Hanna Menander

UV Öst Rapport 2009:7. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. Kvarteret Munkgärdet. Annika Konsmar och Hanna Menander

UV Öst Rapport 2009:8. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. Vistenagatan-Linköpingsgatan, RAÄ 5, Kv Radiatorn, Skänninge 2:1, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Johanna Bergqvist och Rikard Hedvall

UV Öst Rapport 2009:9. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. Kvarteret Magasinet, RAÄ 5, Skänninge 2:1, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Sofia Lindberg

UV Öst Rapport 2009:10. Arkeologisk undersökning – Skänningeprojektet. Järnvägsparken, RAÄ 5, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Pär Karlsson, Magnus Stibéus och Sofia Lindberg

UV Öst Rapport 2009:11. Arkeologisk förundersökning. Kanaljorden – mesolitisk boplats norr om Göta kanal. Arkeologisk förundersökning inför nytt järnvägsspår mellan Göta kanal och Motala bangård. RAÄ 187, Järnvägssträckan Göta kanal-Motala bangård, Innerstaden 1:79, 2:1 samt Kanaljorden 3:1, Motala stad och kommun, Östergötland. Fredrik Molin

UV Öst Rapport 2009:12. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Figeholms feriepark – The Circle Resort. Kulturhistoriskt planeringsunderlag inför planerad utbyggnad av semesterby i Figeholm. Misterhults socken, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Småland. Alf Ericsson

UV Öst Rapport 2009:13. Arkeologisk förundersökning i form av särskild undersökning. Härdar från bronsålder och folkvandringstid. Inför planerad parkering vid Stadium Arena, RAÄ 295, 296, Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2009:14. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. På Kungsladugårdens mark i Kallerstad. Inför nyplanerad fotbollsarena mellan Norrköpingsvägen och södra stambanan, Kallerstad, Boplats RAÄ 472, Linköping, område 4 söder om Norrköpingsvägen, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2009:15. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Gropar för stolpar och stag – längs E4:an vid Väderstad. RAÄ 329, 380, 346, 172, 83:2-5, 227 m fl, Ryd, Stakagården, Blackstad m fl, Väderstad socken, Mjölby kommun, Östergötland. Katarina Sköld

UV Öst Rapport 2009:16. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Röks skola. Kulvertering för biobränslepanna. RAÄ 137, Röks skola, Röks socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2009:17. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning mellan Blåsvädret och Järngården. Fjärrvärmeschakt mellan Cloettavägen och Järngården. Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2009:18. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar från förromersk järnålder vid Heda. Heda 1:8, Södra Brunnbyområdet, Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2009:19. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Klockrikeledningen. RAÄ 15, 16 och 24, Kulla, Sollstorp, Flistads socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Annika Helander

UV Öst Rapport 2009:20. Antikvarisk kontroll. Södra Freberga bytomt. RAÄ 96, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2009:21. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kabelgrävning vid Mjölby-Stavgård 1:2. RAÄ 46 och 47, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2009:22. Arkeologisk förundersökning. Vindkraft i Lårstad och Fågelstad. RAÄ 236, äldre färdväg, Lårstad 1:5, Fågelsta 2:2, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2009:23. Arkeologisk förundersökning. Sten-, brons- och järnålder. Arkeologiska förundersökningar längs väg 1123 i samband med planerad gång-/cykelväg mellan Vreta kloster och Stora Sjögestad. Vreta kloster socken, Linköpings kommun, Östergötland. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2009:24. Arkeologisk undersökning. Stjärneberg. Ett kvartsbrott i den mesolitiska skärgården – rituell plats under yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ 310-317, Kallerstad 1:27, Rystad socken, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Linus Hagberg

UV Öst Rapport 2009:25. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Carl Johans park. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2009:26. Arkeologisk förundersökning. Schaktningsövervakning i kv Hallen 10. RAÄ 96, kv Hallen 10, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Annika Nordström

UV Öst Rapport 2009:27. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ledningsdragning vid Johannisborgs slottsruin. RAÄ Sankt Johannes 51:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Annika Nordström

UV Öst Rapport 2009:28. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Geotekniska provtagningar i kv Trehörningen, Mjölnaren, Nordantill och Vårdtornet. RAÄ 96, kv Trehörningen 1, Mjölnaren 5, 10, 13, Nordantill (Laxen) 1:5-1:9 och 1:13 samt Vårdtornet 14, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län. Annika Nordström

UV Öst Rapport 2009:29. Arkeologisk förundersökning. Kv Bokbindaren 28. RAÄ 153, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Göran Tagesson och Annika Nordström

UV Öst Rapport 2009:30. Arkeologisk förundersökning. Stadslager inom kv Magistern på Kvarnholmen. Kv Magistern 3, 5, 6 och 15, RAÄ 93, Kalmar stad och kommun, Kalmar län. Annika Nordström och Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2009:31. Arkeologisk förundersökning. Stadslager inom kv Mästaren på Kvarnholmen. Kv Mästaren 5-8, 21-22, RAÄ 93, Kalmar stad och kommun, Kalmar län. Annika Nordström & Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2009:32. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ombyggnad av ledningsnät. Åsen 2:1 och Bo 1:15, RAÄ 104, Västra Hargs socken, Mjölby kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2009:33. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Väg E22 med parallellväg Sträckan Korsbrinken-Söderköping. Drothems och Söderköpings socknar, Söderköpings kommun, Östergötland. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2009:34. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schakt vid Appuna bytomt. Inför nedläggning av el-kabel vid Appuna 1:7, 15:3, 15:2 m fl, Appuna socken, Mjölby kommun, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2009:35. Särskild arkeologisk undersökning. En långvarig boplats i Veta. Inför nyplanerade villatomter i Mantorps västra utkant. Östergötland, Veta socken, Mantorp, Mjölby kommun, RAÄ 45, boplats, inom fastigheten Veta 5:5. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2009:36. Arkeologisk förundersökning. Inför planerad GC-väg utmed väg 215, sträckan Kimstad-Skärblacka. RAÄ 245, 62, 239, 47, 136 och 254, Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Marita Sjölin

UV Öst Rapport 2009:37. Arkeologisk utredning. Högliden – trafikplats Skänninge södra Högby 1:6 och 1:9, Sunnanå 2:6. Högby och Skänninge socknar, Östergötland. Jenny Holm

UV Öst Rapport 2009:38. Arkeologisk utredning. Händelö gård. RAÄ 85:1, Händelö 2:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Annica Ramström

UV Öst Rapport 2009:39. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktningsarbeten invid skelettfynd i Landeryd. Inför nedläggning av fjärrvärme, Vintervägen 6, RAÄ 103, Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Christina Helander

UV Öst Rapport 2009:40. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Schakt vid Tittorps gård på Vikbolandet. Inför nedläggning av el-kabel vid Tittorp 5:1, Mastad 4:1, Skränge 3:1, 3:6 och 3:7, Östra Stenbys och Östra Husbys socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Christina Helander

UV Öst Rapport 2009:41. Arkeologisk förundersökning. Kokgropar i Kimstad. RAÄ 260, 261, 262, Norsholm-Kimstad 78:1, Kimstads socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Leif Karlenby

UV Öst Rapport 2009:42. Arkeologisk förundersökning. Spår av Berga by. Berga skola, kv Lavinen, RAÄ 191, UV 25, Linköpings stad och kommun, Östergötlands län. Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2009:43. Arkeologisk förundersökning. Boplats vid Södra Freberga. RAÄ 258, Södra Freberga 6:1, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Jenny Holm

UV Öst Rapport 2009:44. Byggnadsarkeologisk undersökning. Byggnadsarkeologisk undersökning på Läckö slott. RAÄ 69, Otterstad socken, Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Sofia Lindberg och Hanna Menander med bidrag av Håkan Thorén

UV Öst Rapport 2009:45. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Elkabel vid Hultekil. Invid RAÄ 40, 41 och 55, Hultekil 1:2, 1:4, Åsbo socken, Boxholms kommun, Östergötland. Annika Helander

UV Öst Rapport 2009:46. Arkeologisk förundersökning. Bullervall i bronsåldermiljö. RAÄ 261, Kimme 3:1, Rinna socken, Boxholms kommun, Östergötland. Peter Zetterlund

UV Öst Rapport 2009:47. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schakt i Ullstämma. Landeryds socken, Linköpings kommun, Östergötland. Britt Ajneborn och Christina Helander

UV Öst Rapport 2009:48. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Hällristningsinventering vid Fiskeby. Fiskeby 1:47, Östra Eneby socken, Norrköping, Östergötland. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2009:49. Arkeologisk utredning, etapp 2. Schakt i Snöveltorp-Djurtorp. S:t Johannes och Västra Husbys socknar, Norrköping och Söderköpings kommuner, Östergötland. Christina Helander

UV Öst Rapport 2009:50. Särskild arkeologisk undersökning. Ett flatmarksgravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder på Vikbolandet. Östergötland, Styrstads socken, Norrköpings kommun, Agetomta 2:3, RAÄ 159. Christina Helander

UV Öst Rapport 2009:51. Arkeologisk förundersökning. Förhistoriskt kulturlager och härdområde vid Hulje. Östergötland, Mjälby socken och kommun, Hulje 8:3, RAÄ 281. Jenny Holm

UV Öst Rapport 2009:52. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping. Östergötland, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2009:53. Arkeologisk förundersökning. Förundersöknngar vid Borgsmon, Objekt II och III. Östergötland, Borgs socken, Norrköpings kommun, Borg 11:2. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2009:54. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Boplatslägen från stenålder vid Åby. Östergötland, Kvillinge kloster socken, Norrköpings kommun, Nylund 2:3. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2009:55. Arkeologisk utredning. Nyby 1:15. Husbyggnation vid stenåldersboplats. Östergötland, Roglösa socken, Vadstena kommun, RAÄ 56. Peter Zetterlund

UV Öst Rapport 2009:56. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kulturlager i Olai kyrkogata/Skolgatan. Dagvattenledning i Norrköping. Östergötland, S:t Johannes socken, Norrköpings kommun, RAÄ 96, stadslager. Annika Konsmar

UV Öst Rapport 2009:57. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Scramasax, boplats och gravar i Skälstad. Östergötland, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, RAÄ 1, 15 och 133. Christina Helander med bidrag av Karin Sundberg

UV Öst Rapport 2009:58. Särskild arkeologisk undersökning. Bronsåldershärdar i Malmslätt. Östergötland, Kärna socken, Llinköpings kommun, RAÄ 137. Christina Helander

UV Öst Rapport 2009:59. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktningsarbeten invid gravfältet RAÄ 5:1 i Rappestad. Östergötland, Rappestads socken, Linköpings kommun. Christina Helander

UV Öst Rapport 2009:60. Byggnadsarkeologisk undersökning. Byggnadsarkeologisk undersökning på Läckö slott, nordvästra tornet. Västra Götaland, Otterstad socken, Lidköpings kommun, RAÄ 69. Hanna Menander med bidrag av Håkan Thorén

UV Öst Rapport 2009:61. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ombyggnad av ledningsnät. Östergötland, Häradshammars socken, Norrköpings kommun, Hylinge, Klacksätter, Bylingstad, Linnäs, RAÄ 34, 182, 289, 290, 440. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 2. Herstadberg 9:1, Objekt IV-VI. Östergötland, Kvillinge socken, Norrköpings kommun. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2009:63. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ombyggnad av ledningsnät inom Föllingsö 3:1 m fl. Östergötland, Kisa socken, Kinda kommun, RAÄ 90 och 91, samt soldattorpet Hagdalen. Per Nilsson

Dela sidan på