2010

UV Öst Rapport 2010:1. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schakt vid Sidus 6:7 och Bråborg 1:1 och 1:4. Östergötland, Dagsbergs socken, Norrköpings kommun. Christina Helander

UV Öst Rapport 1010:2. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kvarteret Episteln. Östergötland, Linköpings stad och kommun. Christina Helander

UV Öst Rapport 2010:3. Arkeologisk utredning, etapp 2. Skadade boplatslämningar vid Sviestads gård. Östergötland, Landeryds socken, Linköpings kommun, fastigheten Navringen 1. Christina Helander

UV Öst Rapport 2010:4. Kompletterande arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar och grav i Vikingstad. Östergötland, Rappestads socken, Linköpings kommun, fastigheten Fålåsa 5:8, RAÄ 15 och 17. Christina Helander

UV Öst Rapport 2010:5. Arkeologisk förundersökning. Fossil åker och mesolitisk boplats vid Fågelsta. Östergötland, Västra Stenby socken, Motala kommun, Fågelsta 3:2, RAÄ 261 och263. Jenny Holm

UV Öst Rapport 2010:6. Arkeologisk förundersökning. Boplatser, torp och vägar vid Gripenberg och Biskopsberga. Östergötland, Mjölby kommun, Gripenberg 1:1, RAÄ 39 och 40 i Skänninge socken, Biskopsberga 7:1 och 7:3, RAÄ 36 och 79 i Allhelgona socken. Jenny Holm

UV Öst Rapport 2010:7. Arkeologisk förundersökning. Boplats vid Nyckelby samt plats för torp. Östergötland, Västra Stenby socken, Motala kommun, Nyckelby 2:2 och 3:9, RAÄ 124 och 259. Jenny Holm

UV Öst Rapport 2010:8. Arkeologisk förundersökning. Jerusalemsbadet. Östergötland, Västra Stenby socken, Motala kommun, Södra Freberga 6:1, RAÄ 262. Jenny Holm

UV Öst Rapport 2010:9. Arkeologisk förundersökning. Det medeltida hospitalet i Skänninge.Östergötland, Skänninge stad, Mjölby kommun, RAÄ 52, gårdstomt, Spetalen, Skänninge 3:1. Annika Konsmar (Obs. att bilagedelen är stor!)

UV Öst Rapport 2010:10. Arkeologisk förundersökning, del 1 och 2. Efterreformatoriska lämningar i kvarteret Kopparkypen. Östergötland, Norrköpings stad och kommun, kv Kopparkypen 3, 19 och 31, kv Backen 1:1, RAÄ 96. Helén Romedahl

UV Öst Rapport 2010:11. Arkeologisk förundersökning. Bastionen Gustavus Primus. Bevarade bastionsmurar inom fastigheten Kvarnholmen 2:5. Kalmar län, Kalmar stad och kommun, RAÄ 93. Carina Bramstång och Göran Tagesson

UV Öst Rapport 2010:12. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Rännefjälla 1:8, 2:8. Inför stolpbyten och byten av elledningar. Östergötland, Lillkyrka socken, Linköpings kommun, RAÄ 3, 5, 38, Rännefjälla 1:8, 2:8. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2010:13. Byggnadsarkeologisk förundersökning. Byggnadsarkeologisk förundersökning av Bergkvara stenhus. Kronobergs län, Bergunda socken, Växjö kommun, Bergkvara stenhusruin, RAÄ 32:1. Hanna Menander, Magnus Stibéus, Håkan Thorén, Bengt Westergaard

UV Öst Rapport 2010:14. Särskild arkeologisk undersökning. En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria. Östergötland, Norrköpings (Borgs) socken, Norrköpings kommun, RAÄ 19, 25. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2010:15. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Torvinge – byns historiska åkermark. Östergötland, Linköpings stad och kommun, RAÄ 484, 485, 486. Maria Petersson

UV Öst Rapport 2010:16. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. RAÄ 323 – boplatslämningar och färdväg. Östergötland, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Fiskeby 1:1, 1:2, 1:36, 1:48, Butängen 2:1, Pryssgården 1:1. Göran Gruber

UV Öst Rapport 2010:17. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kvarteret Krogen. Östergötland, Norrköpings stad och kommun, kv Krogen 16 och 26. Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2010:18. ”The Lateran Baptistery in Three Dimensions”. A pilot study in building archaeology of the Lateran baptistery in Rome. Lateran Baptistery, Vatican State. Hanna Menander, Olof Brandt, Agostina Appetechia, Håkan Thorén

UV Öst Rapport 2010:19. Arkeologisk utredning, etapp 1. Tororp 1:35. Östergötlands län, Motala kommun, Klockrike socken, RAÄ 10, 61, 89 m fl. Per Nilsson

UV Öst Rapport 2010:20. Särskild arkeologisk undersökning. En boplats i Grebo. Inför småhusbyggnation inom Melskog 1:1. Östergötlands län, Åtvidabergs kommun, Grebo socken, RAÄ 219. Christina Helander och Katarina Sköld

UV Öst Rapport 2010:21. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ullevileden. Inför byggandet av ny ringled i Linköpings norra delar. Östergötlands län, Linköpings stad och kommun, förhistoriska boplatser vid Åby västergård, Kallerstads gård och före detta Aspegården, fastighet Kallerstad 1:1, RAÄ 342, 503 och 504 (Linköping). Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2010:22. Arkeologisk utredning, etapp 2 samt arkeologisk förundersökning. Målserum – en gård från yngre järnålder. Kalmar län, Västerviks stad och kommun, RAÄ 106, 175, 176 och 178, Västervik 3:1 m fl. Maria Petersson med bidrag av Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2010:23. Arkeologisk förundersökning. En senmesolitisk-tidigneolitisk hydda i Blåvik. Inför småhusbyggnation inom Blåvik 2:1. Östergötlands län, Boxholms kommun, Blåviks socken. Christina Helander

UV Öst Rapport 2010:24. Arkeologisk förundersökning. Kalmar domkyrka. Gravkammare i kyrkans kor. Kalmar län, Kalmar stad och kommun, Kalmar domkyrka. Agneta Ohlsson

UV Öst Rapport 2010:25. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Gesällen 4 och 25. Kvarnholmen Kalmar. Småland, Kalmar län, Kalmar stad och kommun, Kalmar domkyrkoförsamling, RAÄ 93. Göran Tagesson och Annika Konsmar

UV Öst Rapport 2010:26. Särskild arkeologisk undersökning. 1600- och 1700-talslämningar på Kvarnholmen i centrala Kalmar. Sju undersökta tomter i kv Magistern. Kalmar län, Kalmar kommun, Kv Magistern 6 och 15, RAÄ 93. Helén Romedahl. Med bidrag av Göran Tagesson och Jens Heimdahl

UV Öst Rapport 2010:27. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kungs Norrby – Hyttan och Kårgården. Östergötlands län, Motala kommun, Brunneby socken, RAÄ 15, 31, 32. Marita Sjölin

UV Öst Rapport 2010:28. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Heda 1:8. Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta kloster socken, invid RAÄ 41 och 234. Marita Sjölin

UV Öst Rapport 2010:29. Arkeologisk förundersökning. Bebyggelse och köksträdgårdar i 1600- och 1700-talets Norrköping. Östergötlands län, Norrköpings stad och kommun, RAÄ 96, kv Spinnrocken. Sofia Lindberg och Karin Lindeblad

UV Öst Rapport 2010:30. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Arkeologisk inventering, Sydvästlänken, delsträckorna Hallsberg-Östansjö-Barkeryd och Barkeryd-Hurva. Jönköpings län, Tranås, Aneby, Nässjö, Jönköping, Vaggeryd och Värnamo kommuner, Tranås, Linderås, Lommaryd, Bälaryd, Flisby, Barkeryd, Nässjö, Malmbäck, Svenarum, Hagshult, Fryele, Värnamo och Tånnö socknar. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2010:31. Arkeologiska utredningar, etapp 2 och förundersökningar. Bråvalla och Tråbrunna bytomt. Arkeologiska utredningar, etapp 2 vid Fiskeby 1:1, gamla flygflottiljen och förundersökningar inom Tråbrunna bytomt (RAÄ 96). Östergötlands län, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun. Tom Carlsson

UV Öst Rapport 2010:32. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kimstad – spridda lämningar från äldre järnålder. Östergötlands län, Kimstad socken, Norrköpings kommun, Norsholm 10:1, RAÄ 260, 261 och 262. Maria Petersson

UV Öst Rapport 2010:33. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Arkeologisk inventering Sydvästlänken, delsträcka Hallsberg-Östansjö-Barkaryd, Örebro län. Örebro län, Hallsberg och Askersunds kommuner, Viby, Hallsberg, Lerbäck och Hammar socknar. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2010:34. Arkeologisk förundersökning. Ett gravfält vid Kungsängen. Östergötlands län, Norrköpings kommun, Styrstads socken, Kungsängens industriområde, Smedby 6:1, RAÄ 162. Annika Helander

UV Öst Rapport 2010:35. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kolstad-Lundsbacken. Östergötlands län, Norrköpings kommun, Tingstads och Styrstads socknar, Tingstad 3:1, 4:30, Styrstad 9:16, 5:58, 11:32, Agetomta 2:11 m fl. Pia Nilssoon och Johan Stenvall

UV Öst Rapport 2010:36. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Brokind 1:44. Östergötlands län, Linköpings kommun, Vårdnäs socken. Pia Nilsson

UV Öst Rapport 2010:37. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatslämningar vid Stora Sjögestad. Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta kloster socken, Stora Sjögestad. Britt Ajneborn

UV Öst Rapport 2010:38. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Arkeologisk inventering, Sydvästlänken. Delsträckan Hallsberg-Östansjö-Barkeryd-Östergötlands län. Motala, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner. Godegård, Västra Ny, Kristberg, Brunneby, Lönsås, Fornåsa, Vallerstad, Styra, Allhelgona, Skänninge, Bjälbo, Hogstad, Väderstad, Rinna och Trehörna socknar. Clas Ternström

UV Öst Rapport 2010:39. Arkeologisk utredning. Röjningsrösen och gravar på Stora Farstorp. Inför ställverksbygge i samband med utbyggnad av Sydvästlänken. Jönköpings län, Småland, Nässjö kommun, Barkeryds socken, RAÄ 280, Stora Farstorp, fastigheterna Kramsäng 1:4 och Ryssby 2:11. Marita Sjölin

Dela sidan på