UV Rapport 2011

UV Rapport 2011:1. Arkeologisk utredning. Utvidgning av Träslövs kyrkogård. Halland, Träslövs socken, Träslöv 8:276. Gundela Lindman med bidrag av Christina Rosén.

UV Rapport 2011:2. Arkeologisk förundersökning och utredning. Stenålders- och bronsålderslämningar vid Munkedal. Bohuslän, Foss socken, Foss 10:1, RAÄ 418:1 och 418:2. Glenn Johansson.

UV Rapport 2011:3 Arkeologisk förundersökning. Befästningskonstruktioner norr om kv Muren. Småland, Kalmar län, Kalmar stad och kommun, Kalmar domkyrkoförsamling, Kvarnholmen Kalmar, Kvarnholmen 2:2 och del av 2:1, RAÄ 93. Annika Konsmar

UV Rapport 2011:4. Arkeologisk förundersökning. Riksväg 32/50. Planerat brofäste vid Skepparpinans södra strand. Östergötlands län, Motala kommun, Västra Stenby socken, Fålehagen 1:1, RAÄ 144. Sofia Lindberg och Pia Nilsson

UV Rapport 2011:5. Arkeologisk utredning. Planområde norr om Kallerstadrondellen. Östergötlands län, Linköpings kommun, S:t Lars socken. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:6. Arkeologisk undersökning. Utsnitt ur en landsväg. Östergötlands län, Linköpings stad och kommun, Rystads socken, RAÄ 13 och 298. Katarina Sköld

UV Rapport 2011:7. Arkeologisk förundersökning. Bebyggelse och kulturlager från 1600-1800-talen på Saltängen. Östergötlands län, Norrköpings stad och kommun, Sankt Johannes, Kv Gubben 8, RAÄ 96:1. Magnus Stibéus och Gundela Lindman med bidrag av Jens Heimdahl, Maria Vretemark och Arne Åkerhagen

UV Rapport 2011:8. Arkeologisk förundersökning och utredning. Skivyxor, hullingspets och organiskt material. Två överlagrade mesolitiska boplatser med ett bevarat trämaterial. Halland, Onsala socken, Ledet 2:37, RAÄ 226:1. Glenn Johansson

UV Rapport 2011:9. Arkeologisk utredning. Östra Höllviken. Skåne, Vellinge kommun, Stora Hammar och Räng socknar. Kennet Stark

UV Rapport 2011:10. Arkeologisk utredning. Ett utmarksområde i Rydboholm. Västergötland, Borås stad, Kinnarumma socken, Rydboholm 1:451. Gundela Lindman

UV Rapport 2011:11. Arkeologisk för- och slutundersökning. En stenhägnad i Ullstämma. Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds socken, Möjetorp, Ullstämma 5:1, invid RAÄ 16, 17 m.fl. Annika Helander

UV Rapport 2011:12. Arkeologisk utredning. Nyupptäckta boplatser, gravar och en fångstgrop i Skrea. Resultatet från en arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning i Skrea. Halland, Skrea socken, fastigheterna Skrea 4:7, 4:8 och 4:11. Petra Nordin

UV Rapport 2011:13. Arkeologisk utredning. Landvetter Airport City. Västergötland, Härryda och Landvetter socknar, Björröd 1:13, Rävelås 1:2 m.fl. Gundela Lindman

UV Rapport 2011:14. Arkeologisk utredning. Förhistoriska boplatslämningar i Arendal. Arkeologisk utredning inför planerad byggnation av produktionsanläggning. Bohuslän, Björlanda socken, Arendal 12:117. Petra Nordin

UV Rapport 2011:15. Arkeologisk förundersökning. Väg E22, Hurva-Rolsberga. Skåne, Eslövs och Höörs kommuner, hurva och Gudmuntorps socknar, fastighet Väg E22. Bo Friman

UV Rapport 2011:16. Arkeologisk utredning. Gessie 2:3 m fl Skåne, Vellinge kommun, Gessie socken. Bo Friman

UV Rapport 2011:17. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sentida odlingslämningar i Övre Vasastaden, Östergötlands län, Linköpings stad och kommun. Britt Ajneborn

UV Rapport 2011:18. Arkeologisk utredning. Sunds hall – detaljplan i Forshälla-Sund. Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:48 m.fl. Gundela Lindman

UV Rapport 2011:19. Arkeologisk undersökning. Edsberga gård – en stensträng på bärlager, Utbyggnad av väg 687, delen Sturefors-harvestad, Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds socken, RAÄ 347. Annika Helander

UV Rapport 2011:20. Arkeologisk förundersökning. Bronsålder vid Varamon, Inför utbyggnad av Riksväg 32/50, Östergötlands län, Motala stad och kommun,Varamon 1:13, RAÄ 179, förhistorisk boplats. Per Nilsson

UV Rapport 2011:21. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Planerat vindkraftverk inom Gisselö 6:2, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Kuddby socken. Pia Nilsson

UV Rapport 2011:22. Arkeologisk utredning, etapp 2. Underlag till detaljplan inom Lerboga 2:1 m fl, Östergötlands län, Linköpings kommun, Bankekinds socken. Pia Nilsson

UV Rapport 2011:23. Arkeologisk förundersökning. Åby Västergård, Inför byggande av ny ringled, Ullevileden i Linköpings norra delar, Östergötlands län, Linköpings stad och kommun, RAÄ 503, Linköping, boplatslämningar vid Åby Västergård, fastighet Kallerstad 1:17. Johan Stenvall

UV Rapport 2011:24. Arkeologisk förundersökning. Verksamhetsområde Kronan Skåne, Landskrona stad, Örja socken, Örja 30:2, RAÄ 38 och RAÄ 39. Håkan Aspeborg.

UV Rapport 2011:25. Arkeologisk förundersökning. En gropkeramisk boplats vid Rasktäppan, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Kvarsebo socken, RAÄ 85. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:26. Arkeologiska undersökningar. Boplatser och gravar vid Viskan i Veddige. Fem fornlämningar undersökta för riksväg 41. Halland, Veddige socken, Vabränna 1:5, 10:5, 3:39 och 3:33; Kullagård 1:13 och Järlöv 7:3, RAÄ 323, 322, 128b, 320 och 321. Glenn Johansson, Bengt Westergaard, Tore Artelius och Johannes Nieminen

UV Rapport 2011:27. Arkeologisk utredning. Trafikplats Måby. Uppland, Husby-Ärlinghundra socken, Måby 2:7. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2011:28. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Ett röse i Sätertorp. Södermanland, Strängnäs socken, Malmby 2:16, RAÄ 31:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2011:29. Arkeologisk undersökning. Gruvhål i Glanshammar. Närke, Glanshammars socken, Glanshammar 13:1, RAÄ 64:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2011:30. Arkeologisk förundersökningar och undersökning. Stenåldersboplatser vid Rävgräva. Närke, Mosjö socken, Rävgräva 4:2, Mosås 8:3, RAÄ 86, 90, 91, 97, 98. Jenny Holm

UV Rapport 2011:31. Arkeologisk utredning. Äldre bebyggelse och stenröjning vid Ulvsätters industriområde. Närke, Hardemo socken, Ulvsätter 2:4. Åsa Westin

UV Rapport 2011:32. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Södra Freberga 6:1, Östergötlands län, Motala kommun, Västra Stenby socken, Södra Freberga 6:1, RAÄ 262 (stenåldersboplats) och RAÄ 89 (plats med tradition). Per Nilsson

UV Rapport 2011:33. Arkeologisk utredning, etapp 2. Fornlämningar vid Kungsängen, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Styrstads socken, Smedby 6:1. Per Nilsson

UV Rapport 2011:34. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Gullestadgravfältet – ombyggnad av ledningsnät, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Östra Stenby socken, RAÄ 149:1. Annika Helander

UV Rapport 2011:35. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Sökschakt inom Bankebergs gamla bytomt, Östergötlands län, Linköpings kommun, Vikingstads socken, RAÄ 232. Britt Ajneborn

UV Rapport 2011:36. Arkeologisk förundersökning. Arkeologi i kvarteret Högvakten, Göteborg. Västra Götalands län, Göteborgs stad, kvarteret Högvakten, RAÄ 216. Carina Bramstång Plura

UV Rapport 2011:37. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Boplatslägen i Södra Vrinnevi. Östergötlands län, Norrköpings stad och kommun. Clas Ternström

UV Rapport 2011:38. Arkeologisk utredning. Gårdslämningar och kristna begravningar vid Lilla Tvären. . Skåne, Ystads kommun, Hedeskoga socken, Lilla Tvären 3:1, RAÄ 5. Nathalie Becker

UV Rapport 2011:39. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. En rest sten och eventuella brandgravar i Marby, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Dagsbergs socken, Marby och Marbystrand, RAÄ 65 (gravfält), RAÄ 55 (förhistorisk boplats), RAÄ 31 (rest sten), Objekt 9 (eventuell förhistorisk boplats). Per Nilsson

UV Rapport 2011:40. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Planerad cykelväg mellan Greby och Kimstad station, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Kimstads socken, inom Ask 5:1. Pia Nilsson

UV Rapport 2011:41. Arkeologiska förundersökningar. Stenålder längs nya riksväg 56. Sträckan Stingtorpet_Tärnsjö. Uppland, Huddunge, Nora och Västerlövsta socknar, Västerbo 1:7, Västerlövsta-Backa 1:3, Horsbo 1:10, Söråmyra 1:16, Holvastbo 1:16, 1:81, Huddunge-Fallet 1:16, Hällby 1:4, Nora-Åby 5:1 och Harbo-Eklunda 1:7, RAÄ 211, RAÄ 215, RAÄ 220, RAÄ 221, RAÄ 222, RAÄ 228, RAÄ 229, RAÄ 230, RAÄ 241, RAÄ 403, RAÄ 412, RAÄ 420, RAÄ 421, RAÄ 426, RAÄ 428, RAÄ 430, RAÄ 463, RAÄ 466 och RAÄ 467. Niclas Björck och Fredrik Larsson

UV Rapport 2011:42. Arkeologisk förundersökning 2011. Schaktövervakning i Barsebäcks bytomt. Skåne, Kävlinge kommun, Barsebäcks socken, Barsebäck 42:3 m.fl., RAÄ 35. Anna Lagergren

UV Rapport 2011:43. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Planläggning vid Tallbacken i Ledberg, Östergötlands län, Linköpings kommun, Ledbergs socken, Del av Ledberg 6:11. Annika Konsmar

UV Rapport 2011:44. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg, Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta Klosters socken. Pia Nilsson

UV Rapport 2011:45. Arkeologisk utredning 2010. Flackarp 8:1. Förhistorisk boplats, spår av gravhög och utkanten av Flackarps bytomt. Skåne, Staffanstorps kommun, Flackarps socken, Flackarp 81:1, RA Ä 24:1, 24:2 och 36:1. Anna Lagergren

UV Rapport 2011:46. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Boplatslämningar vid Rävsjö, Östergötlands län, Motala kommun, Fivelstad och Västra Stenby socknar, Rävsjö 1:1, Fågelstad 2:2 m fl, RAÄ 34, 14, 17, 84, 228, 236, 237. Britt Ajneborn

UV Rapport 2011:47. Arkeologisk utredning steg 2 2010. Krontetorp 1:1. Skåne, Burlövs kommun, Burlövs socken. Bo Friman

UV Rapport 2011:48. Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning. En tidigkristen gravmiljö vid Lännäs kyrka. Närke, Lännäs socken, Klockarjord 1:1, RAÄ 169 och RAÄ 170. Martin Edlund

UV Rapport 2011:49. Arkeologisk schaktningsövervakning, förundersökning och särskild undersökning. Förhistoriska boplatslämningar och spår av odling vid Gräve kyrka. Närke, Gräve socken, Gräve kyrka 2:1, Gräve 43:1. Martin Edlund och Louise Evanni

UV Rapport 2011:50. Arkeologisk utredning, och förundersökning. Äldre stenålder i Norr Enby. Södermanland, Sorunda socken, Norr Enby 1:57, Sorunda 826:1, Sorunda 851. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2011:51. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Arkeologisk inventering Sydvästlänken, Delsträckan Barkeryd-Hurva, Skåne län, Hässleholm och Hörby kommuner, Vittsjö, Norra Åkarp, Farstorp, Vankiva, Stoby, Hässleholm, Ignaberga, Vinslöv, Norra Mellby, Nävlinge, Häglinge, Södra Rörum, Fulltofta, Hörby, Lyby socknar. Clas Ternström

UV Rapport 2011:52. Arkeologisk utredning, etapp 1. Planerad utvidgning av lertäkt, Östergötlands län, Linköpings kommun, Rystads socken, Inom fastigheten Rystad-Gärstad 12:2. Pia Nilsson

UV Rapport 2011:53. Arkeologisk förundersökning. Förhistoriska boplatsspår och en husgrund från nyare tid inom fastigheten Sörred 7:3. Sten-, brons- och järnålder samt nyare tid. Bohuslän, Björlanda socken, Sörred 7:3, fornlämning 602 och 603. Petra Nordin

UV Rapport 2011:54. Arkeologisk förundersökning. Staby 8:3, Östergötlands län, Linköpings kommun, Rystads socken. Pia Nilsson

UV Rapport 2011:55. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktning invid stensträngssystem och grav, Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds socken, Inom Ekholmen 2:1. Pia Nilsson

UV Rapport 2011:56. Arkeologisk utredning. Stenålder och förhistoriskt fiske vid Kvarnsjön i Riksten. Södermanland, Botkyrka socken, Riksten 8:1, Botkyrka 636, 637, 638 och 639. Cecilia Grusmark och Jim Hansson

UV Rapport 2011:57. Arkeologisk undersökning. Mälbys många ansikten. En tidigmedeltida sätesgård, förhistorisk och historisk gårdsbebyggelse. Uppland, Tillinge socken, Tillinge-Mälby 1:20 och 5:1, RAÄ 327. Lena Beronius Jörpeland och Anton Seiler

UV Rapport 2011:58. Arkeologisk förundersökning. Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed. Södermanland, Lilla Malma socken, Malmköping 2:16, Lilla Malma 191. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2011:59. Arkeologisk förundersökning. Stenålder i Albyberg. Södermanland, Österhaninge socken, Alby 1:9, Kalvsvik 16:1, Österhaninge 697, 698 och 699. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2011:60. Arkeologisk undersökning. Järnåldersbebyggelse i Södra Lindhult. Närke; Örebro stadsområde; Nicolai 3:208; RAÄ 266 och 274. Ebba Knabe

UV Rapport 2011:61. Arkeologisk förundersökning. Medeltid i Jättsbol. Södermanland, Hyltinge socken, Björkhult 2:7, Hyltinge 238. Lena Beronius Jörpeland och Tomas Westberg

UV Rapport 2011:62. Arkeologisk undersökning. Gårdar i romersk järnålder i Valsta. Uppland, Norrsunda socken, Vallstanäs 2:17, RAÄ 260, 262, 264, 269. Ann Vinberg

UV Rapport 2011:63. Arkeologisk utredning. Fjärrvärme vid Mariefred. Södermanland, Mariefred och Kärnbo socknar, Gripsholms slott m.fl. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2011:64. Arkeologisk utredning. Väg 511 – delen Skåre-Maglarp. Skåne, Trelleborgs kommun, Maglarps socken, Maglarp 30:7 mfl. Håkan Aspeborg

UV Rapport 2011:65. Arkeologisk utredning. Balkåkra 5:10 och 5:18 Skåne, Ystads kommun, Balkåkra socken. Bo Friman

UV Rapport 2011:66. Arkeologisk utredning. Förhistoriska boplatslämningar, historiska bytomtslämningar samt en fägata Skåne, Vellinge kommun, Herrestorp 2:25, 3:2, 3:3, Vellinge socken, RAÄ 71, 86 och 87. Annika Knarrström

UV Rapport 2011:67. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Spår från en bronsåldersboplats – boplatslämningar i Adamstorp, Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, Adamstorp 1:4, RAÄ 203 och 225. Britt Ajneborn

UV Rapport 2011:68. Arkeologisk förundersökning. Kanaljorden, Berg, Inför ny servicebyggnad vid Göta kanal, Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, fastighet 2:1, RAÄ 250, boplatslämningar i Berg. Johan Stenvall

UV Rapport 2011:69. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Arkeologisk inventering, Sydvästlänken, Delsträckan Barkeryd-Hurva, Kronobergs län, Ljungby och Markaryd kommuner, Dörarp, Berga, Ljungby, Kånna, Hamneda, Traryd, Markaryd socknar. Clas Ternström

UV Rapport 2011:70. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Planerad GC-väg utmed väg 212, sträckan Mossebo-Vammar köpcenter, Östergötlands län, Valdemarsviks kommun, Valdemarsviks och Ringarums socknar. Annika Helander

UV Rapport 2011:71. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fossila odlingsytor vid Tornby, Östergötlands län, Linköpings stad och kommun, Tornby 1:9 m fl, RAÄ 463 och 464, fossila odlingsytor. Maria Petersson

UV Rapport 2011:72. Arkeologisk utredning, steg 1. Palsbo vindkraftspark. Småland, Jönköpings län, Vaggeryds och Gislaveds kommuner, Bondstorps och Stengårdshults socknar, Bondstorp 87:1, Stengårdshult 40:1 m.fl. Gundela Lindman

UV Rapport 2011:73. Särskild arkeologisk utredning. Boplatslämningar, flera röjningsrösen, kolbottnar och en husgrund på Älgevad, Inför ställverksbygge i samband med utbyggnad av Sydvästlänken, Närke, Hallsbergs socken och kommun, Fastigheterna Älgevad 1:1 och Getabrotorp 1:1 och 1:3. Marita Sjölin

UV Rapport 2011:74. Särskild arkeologisk utredning. Husgrund och röjningsröse, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, RAÄ 8, Fastigheten Herstadberg 9:1. Marita Sjölin

UV Rapport 2011:75. Arkeologisk utredning, etapp 2. Styrstad, Sökschakt inom Styrstad 11:6, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Styrstad socken. Christina Helander

UV Rapport 2011:76. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Detaljplaneområde Fredsborg. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2011:77. Arkeologisk utredning, etapp 2. Bultbo – ett torp i Skutskär. Ostkustbanan, sträckan Skutskär–Furuvik. Uppland, Älvkarleby socken, Harnäs 11:1, Älvkarleby 202:1, Älvkarleby 203:1, Älvkarleby 204:1. Mathias Bäck, Torbjörn Holback

UV Rapport 2011:78. Arkeologisk förundersökning. Järnhantering vid Sör-Älgens strand. Västmanland, Hällefors socken, Hällefors 9:556, Hällefors 287:1. Ulf Strucke & Malin Crona

UV Rapport 2011:79. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar längs med väg 977, Strängnäsvägen. Södermanland, Toresunds socken, Toresunds-Stenby 1:2 och Vannesta 2:10. Ingela Harrysson

UV Rapport 2011:80. Arkeologisk förundersökning. Stenålder på Glysamon. Södermanland, Stora Malms socken, Eriksberg 1:1, Stora Malm 283. Per Gustafsson & Britta Kihlstedt

UV Rapport 2011:81. Särskild arkeologisk undersökning. En gård från förromersk järnålder vid Heda, Södra Brunnby, Särskild arkeologisk undersökning i samband med planerat industriområde vid Heda. Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, RAÄ 238. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:82. Arkeologisk förundersökning. Valnötsträdet 8, Kalmar gamla stad. Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, Valnötsträdet 8, RAÄ 94. Stefan Larsson & Hanna Menander

UV Rapport 2011:83. Arkeologisk undersökning 2009. Örja 1:9 m.fl., fornlämning Örja 34. Boplatslämningar från yngre bronsålder. Skåne, Landskrona kommun, Örja socken. Tyra Ericson

UV Rapport 2011:84. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Små provschakt i kvarteret Knäppingsborg. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län. Pär Karlsson

UV Rapport 2011:85. Arkeologisk undersökning. Kongemosekultur i Varberg? En boplats från övergången mellanmesolitikum och senmesolitikum. Halland, Varberg socken, Getakärr 2:14, RAÄ 100. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2011:86. Arkeologisk förundersökning. Tidigmedeltida gravar och tidigmodern bebyggelse. RAÄ 96:1, kvarteren Laxen, Mjölnaren och Vårdtornet, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län. Magnus Stibéus med bidrag av Caroline Arcini, Jens Heimdahl, Ulf Strucke, Maria Vretemark och Arne Åkerhagen

UV Rapport 2011:87. Arkeologisk utredning. Skee Hjältsgård – åkermark på 1600-talet. Bohuslän, Skee socken, Hjältsgård 6:1. Christina Rosén

UV Rapport 2011:88. Arkeologisk förundersökning 2011. Maglarp 14:5. På väg mellan fornlämningarna vid Maglarp. Skåne, Trelleborgs kommun, Maglarps socken, RAÄ 10 och 61. Annika Knarrström

UV Rapport 2011:89. Arkeologisk förundersökning. Kalmar domkyrka. RAÄ 93, Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar stad, Kalmar län. Göran Tagesson

UV Rapport 2011:90. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun, Östergötlands län. Christina Helander

UV Rapport 2011:91. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. En ugn och kulturhistoriska lämningar vid Jagbacken. Södermanland; Kärnbo socken; Ekudden 1:1, Gertre 1:6, Gertre, 1:7, Gertre 1:10, Gertre 1:11, Gertre 1:12, Gertre 1:13, Gertre 1:14, Gertre 1:15, Gertre 1:17, Gertre 1:18, Gertre 1:19, Gertre 3:1, Gertre 3:2, Hagalund 1:1, Marielund 1:2 och Marielund 1:4 Cecilia Grusmark

UV Rapport 2011:92. Arkeologisk utredning och förundersökning. Stenålderslämningar vid Forssjö. Södermanland, Stora Malms socken, Djulö 2:40, Stora Malm 39:1, Stora Malm 321. Per Gustafsson

UV Rapport 2011:93. Arkeologisk utredning. Karlberg. Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Karlberg 2:1. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2011:94. Arkeologisk utredning, etapp 1. Från bronsålder till historisk tid i norra Roden. Väg 288, sträckan Gimo_Börstil. Uppland, Börstils, Hargs, Hökhuvuds och Skäfthammars socknar. Niclas Björck och Fredrik Larsson

UV Rapport 2011:95. Arkeologiska förundersökningar. Återigen i Gamla Uppsala. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland; Gamla Uppsala socken; Gamla Uppsala S:3, 20:1, 21:7, 21:13, 21:27, 21:44, 21:56, 21:71, 21:76, 21:78, 26:4, 26:5, 74:3, 77:3, 77:5, 77:7, 77:19 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 547:1, 586:1, 603:1, 604:1, 605:1, 605:2 och 682. Lena Beronius Jörpeland, Hans Göthberg, John Ljungkvist, Anton Seiler och Jonas Wikborg

UV Rapport 2011:96. Arkeologisk utredning steg 1. Borstahusen 1:1 m.fl. Norra Borstahusen – planer för utbyggnad. Skåne, Landskrona kommun, Borstahusen 1:1. RAÄ 138, 147-150 i Härslöv socken, RAÄ 19-21 och 26 i Säby socken samt RAÄ 16, 27, 29-31, 35, 49 och 60 i Landskrona socken. Annika Knarrström

UV Rapport 2011:97. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Ryttarhagen – ledningsgrävning för fjärrvärme. Intill RAÄ 264, RAÄ 231:1, 231:2 och RAÄ 241, Mjölby 40:4, Mjölby socken och kommun, Östergötlands län. Britt Ajneborn

UV Rapport 2011:98. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kabelschakt inom Tingstad gamla bytomt. RAÄ 165 bytomt, Tingstad 1:2, 1:6 och 1:7, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Britt Ajneborn

UV Rapport 2011:99. Arkeologisk förundersökning. Skålgropshällar i Östra Malmskogen. Östra Malmskogen 1:3, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Britt Ajneborn och Jörgen Streiffert

UV Rapport 2011:100. Arkeologisk förundersökning. Ängs- och odlingsmark inom kvarteret Koljan. Inför utbyggnad av Kallskänken. RAÄ 93, stadslager, Malmen, Koljan 16 och 27, Kalmar socken och kommun, Kalmar län. Annika Konsmar

UV Rapport 2011:101. Arkeologisk utredning, etapp 2 och förundersökning. Husgrund och odlingslager vid Askeby kloster. Inför utbyggnad av Askeby skola. RAÄ 271, 272 och 273, Askeby 1:1, Askeby prästgård 1:6 och 1:8, Askeby socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Annika Konsmar

UV Rapport 2011:102. Särskild arkeologisk undersökning. Östra Torn 29:1. Tidigneolitisk keramiktillverkning och offergrop. Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, RAÄ 196. Tyra Ericson & Sven Hellerström

UV Rapport 2011:103. Arkeologisk förundersökning. Fastigheten Kramsäng 1:4. Inför byggnation av kraftstation. Boplatslämningar kring stensättningarna RAÄ 288, 289, 296. Barkeryds socken, Nässjö kommun, Småland. Marita Sjölin

UV Rapport 2011:104. Arkeologisk förundersökning. Förhistoriska lämningar vid Derome industriområde. Halland, Varbergs kommun, Ås socken, Åsby 1:6, RAÄ Ås 160. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2011:105. Arkeologisk utredning, etapp 2. Schaktning inför uppförande av utställningslokal i Kimstad. Kimstad 4:1, Kimstads hembygdsförening, Kimstads socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Britt Ajneborn

UV Rapport 2011:106. Arkeologisk utredning, etapp 2. Klockrike. Sökschakt inom Tororp 1:35 inför husbyggnation. Klockrike socken, Motala kommun, Östergötlands län. Christina Helander

UV Rapport 2011:107. Arkeologisk utredning steg 2. Gantofta 4:15. Skåne, Helsingborgs kommun, Kvistofta socken, RAÄ 84. Magnus Andersson

UV Rapport 2011:108. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Hästholmen. Ombyggnad av ledningsnät inom stadslager och vid Husbacken. RAÄ 25 och 42, Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Magnus Stibéus

UV Rapport 2011:109. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Planerad uppläggning av sediment inom Valdemarsvik 5:1 och 5:49. Valdemarsviks socken och kommun, Östergötlands län. Magnus Stibéus

UV Rapport 2011:110. Arkeologisk förundersökning. Arkeologi inom kvarteret Drejaren 3 i Falkenberg. Halland, Falkenbergs stad, kvarteret Drejaren 3, RAÄ 16. Carina Bramstång Plura

UV Rapport 2011:111. Särskild arkeologisk undersökning. Nibble en bronsåldersmiljö i Uppland. E18, sträckan Sagån-Enköping. Uppland, Tillinge sn, Tillinge-Nibble 1:9 och Tillinge-Mälby 5:1. Magnus Artursson, Leif Karlenby och Fredrik Larsson (red.)

UV Rapport 2011:112. Arkeologisk förundersökning 2011. Kalmar gamla stad. Vetenskaplig och pedagogisk potential och åtgärdsförslag. Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, Valnötsträdet 8, RAÄ 94. Stefan Larsson och Hanna Menander

UV Rapport 2011:113. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Hjärup 9:8 – en vikingatida storgård samt äldre och yngre lämningar. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, RAÄ 26:1 och 42.

UV Rapport 2011:114. Arkeologisk förundersökning. Det gäckande Bogesund. Förundersökning i centrala Ulricehamn. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Nordafrika 1:1 och 10:1, Ulricehamn 65:1. Christina Rosén

UV Rapport 2011:115. Arkeologisk utredning. Schaktning för vindkraftpark i Vassmolösa, Småland, Kalmar kommun, Ljungby socken, Vassmolösa 2:3 och 1:3. Britt Ajneborn

UV Rapport 2011:116. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar i Ledbergs-Tomta, Inför planerad villabebyggelse, Östergötlands län, Linköpings kommun, Ledbergs socken, Fastigheten Ledbergs-Tomta 4:1, RAÄ 43. Marita Sjölin

UV Rapport 2011:117. Arkeologisk särskild utredning. Vindkraft vid Egby, Kalmar län, Borgholms kommun, Egby socken, RAÄ 22:1, 2 och 3. Clas Ternström

UV Rapport 2011:118. Arkeologisk utredning. Torlunda Folkesta. Södermanland, Torshälla socken, Torlunda 1:271. Thomas Westberg

UV Rapport 2011:119. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Brons- och järnålder i Kläringe. Uppland, Vendels socken, Kläringe 1:6, RAÄ 349 och 350. Niclas Björck

UV Rapport 2011:120. Arkeologisk utredning steg 1 och 2 samt förundersökning. Boplats och fossil åker inom Rosersbergs södra industriområde, Uppland; Norrsunda socken; Rosersberg 11:15; Norrsunda 119:1 och Norrsunda 188:1. Katarina Appelgren och Ulf Strucke

UV Rapport 2011:121. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Tre röjningsröseområden i Tomta. Närke, Hallsbergs socken, Tomta 1:3, RAÄ 210, RAÄ 211, RAÄ 212. Olof Pettersson och Katarina Appelgren

UV Rapport 2011:122. Arkeologisk förundersökning i form av kartering och dokumentation. Byte av luftledning inom projektet Sydvästlänken, Delar av RAÄ 295 och 282, Kramsäng 1:4, Ryssby 2:1, Jönköpings län, Nässjö kommun, Barkeryd socken. Annika Helander

UV Rapport 2011:123. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Reviderad arkeologisk inventering, Sydvästlänken, Delsträckan Hallsberg-Östansjö-Barkeryd,Örebro län, Viby, Hallsberg, Lerbäck och Hammar socknar, Hallsberg och Askersunds kommuner. Clas Ternström & Pia Nilsson

UV Rapport 2011:124. Arkeologisk undersökning. Våtmarksfynd från den forna åbädden vid Grönån. Träföremål, tillverkningsrester och båtrännor – ett omfattande och variationsrikt trämaterial från romersk järnålder till vendeltid. Västergötland, Skepplanda socken, Kattleberg 12:1 med flera, Skepplanda 226. Bengt Nordqvist

UV Rapport 2011:125. Arkeologisk utredning. Metalltida lämningar i Järnbrott. Västra Götaland, Västra Frölunda socken, Järnbrott 758:66. Carina Bramstång Plura

UV Rapport 2011:126. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. I Vinterled. Södermanland, Gåsinge-Dillnäs socken, Vinterled 1:1. Helen Grenler

UV Rapport 2011:127. Arkeologisk utredning. Förhistoriska boplatslämningar vid Berthåga. Uppland, Läby socken, Berthåga 11:33, Läby 107:1 och Läby 121. Anton Seiler & Fredrik Larsson

UV Rapport 2011:128. Arkeologisk förundersökning. Kronoängen, Vadstena slotts bränneri och stallgård, Östergötlands län, Vadstena stad och kommun, Del av fornlämning RAÄ 21, stadslager, Kronoängen, fastighet Vadstena 3:3. Rikard Hedvall och Johan Stenvall

UV Rapport 2011:129. Arkeologisk utredning. En härd söder om Huljeboplatsen, Arkeologisk utredning i samband med anläggande av damm vid Skrukeby 11:1, Östergötlands län, Mjölby kommun, Högby socken. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:130. Arkeologisk utredning. En härdgrop vid Gottorms torp, Arkeologisk utredning i samband med jordkabel vid Gottorp, Östergötlands län, Linköpings kommun, Ljungs socken. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:131. Arkeologisk förundersökning. Stora Sjögestad 20:1, Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar, Vreta Naturbruksgymnasium, Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta kloster socken, Stora Sjögestad 20:1. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:132. Arkeologisk undersökning. Inför gång- och cykelväg mellan Vreta kloster och Stora Sjögestad, Arkeologiska undersökningar längs väg 1123, Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta kloster socken. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:133. Särskild arkeologisk undersökning. Ett skärvstensskepp vid Stora Sjögestad, Arkeologiska undersökningar av RAÄ 237 i samband med planerad gång-/cykelväg mellan Vreta kloster och Stora Sjögestad, Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta kloster socken. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:134. Arkeologisk utredning. Mellby 27:52 m.fl. Skåne, Simrishamns kommun, Södra Mellby socken. Bo Friman

UV Rapport 2011:135. Arkeologisk utredning. Fyra planerade upplag för E6, delen Pålen–Tanumshede. Bohuslän, Tanum socken. Betty-Ann Munkenberg

UV Rapport 2011:136. Arkeologisk undersökning. En gropkeramisk boplats på ön Hisingen. Spåren efter en mellanneolitisk bebyggelse i kustmiljö. Västergötland, Lundby socken, Biskopsgården 830:812, fornlämning 333. Petra Nordin med bidrag av Kalle Thorsberg, Håkan Ranheden och Ulf Strucke

UV Rapport 2011:137. Arkeologisk för- och slutundersökning. Härdar från yngre bronsåldern och äldre järnåldern i Lundby, Styrstad, Arkeologisk förundersökning och slutundersökning i samband med planerad villabebyggelse i Lundby, Styrstad 11:6, Östergötlands län, Norrköpings kommun, Styrstads socken. Tom Carlsson

UV Rapport 2011:138. Arkeologisk förundersökning 2009. Österleden etapp 3, Helsingborg. En hantverksgård från äldre järnålder vid Backen, Helsingborg. Fördjupad förundersökning. Skåne, Helsingborgs stad, Husensjö, RAÄ 265. Bo Strömberg

UV Rapport 2011:139. Arkeologisk förundersökning. Brantevik 36:98. Skåne, Simrishamns kommun, Brantevik 36:98, Östra Nöbbelövs socken, RAÄ 85, 127 och 129. Björn Wallebom

UV Rapport 2011:140. Arkeologisk forskningsprojekt. Skvatthammar. Projekt medeltida kopparhyttor i Bergslagen. Västmanland, Linde socken, Västantorp 1:2 m.fl. Olof Pettersson

UV Rapport 2011:141. Arkeologisk utredning. Vasatorp 1:1. Skåne, Helsingborgs kommun, Kropps socken. Bo Friman

UV Rapport 2011:142. Arkeologisk förundersökning. Tuppenparken, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Inom RAÄ 96, kvarteret Nordantill 1:1. Karin Lindeblad

UV Rapport 2011:143. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Klädesfabriken 1, Östergötland, Norrköpings stad och komomun, Inom RAÄ 96. Karin Lindeblad

UV Rapport 2011:144. Arkeologisk utredning. Stora Uppåkra 2:56, Skåne, Staffantorps kommun, Stora Uppåkra 2:56. Nathalie Becker

UV Rapport 2011:145. Arkeologisk förundersökning. Sökschakt inom Smedstad 1:4, Östergötland, Linköpings socken och kommun, Smedstad 1:4, RAÄ 82:1. Christina Helander

UV Rapport 2011:146. Särskild arkeologisk undersökning. En tidigneolitisk boplats vid Nyckelby, Inför nybyggnad av Riksväg 50 mellan Motala och Mjölby, Östergötland, Motala kommun, Västra Stenby socken, Nyckelby 2:2 och 3:9, RAÄ 259. Annika Helander

UV Rapport 2011:147. Arkeologisk förundersökning. En ugn i Sunnanå, Inför nybyggnad av Riksväg 50 mellan Motala och Mjölby, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge socken, Sunnanå 2:6, Högliden 1:6 och 1:9, RAÄ 50. Annika Helander

Dela sidan på