UV Rapport 2012

UV Rapport 2012:1. Byggnadsarkeologi. ”New methods for documentation and analysis in building archaeology – prestudy”. Hanna Menander, Håkan Thorén, Agostina Appetecchia, Olof Brandt.

UV Rapport 2012:2. Arkeologisk förundersökning. Hjärup 7:1 och 7:2. Boplats och grav i Uppåkras omland. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, Hjärup 7:1 och 7:2, fornlämning 37. Adam Bolander

UV Rapport 2012:3. Arkeologisk utredning. Stensträngar i Krogsta. Uppland, Norrsunda socken, Norrsunda Krogsta 16:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:4. Arkeologisk utredning. Kunsta. Uppland, Lena socken, Kunsta 2:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:5. Arkeologisk utredning. Bergtäkt i Helgona-Ekeby. Södermanland, Helgona socken, Helgona-Ekeby 1:1. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2012:6. Arkeologisk antikvarisk kontroll. En stenläggning i Hedensberg. Västmanland, Tillberga socken, Hedensberg 7:5, Tillberga 199:1. Lena Beronuis Jörpeland

UV Rapoort 2012:7. Arkeologisk undersökning. Smedja, bebyggelse och boplatsspår vid Valsta bytomt. Uppland, Norrsunda socken, Vallstanäs 2:17. John Hamilton, Göran Werthwein och Lena Grandin

UV Rapport 2012:8. Arkeologisk förundersökning. Spår av romersk järnålder i Vannesta, Södermanland, Toresunds socken, Vannesta 2:10, Toresund 467:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:9. Arkeologisk utredning, etapp 2. Väg 940, sträckan Rösan-Forsbäck, Kungsbacka kommun. Halland, Onsala socken. Bengt Westergaard, Christina Rosén och Jörgen Streiffert

UV Rapport 2012:10. Arkeologisk utredning. Åttevägenområdet, Hjärup. Skåne, Uppåkra socken, Staffanstorps kommun. Adam Bolander

UV Rapport 2012:11. Arkeologisk utredning. Ett välbevarat kulturlager med fynd och anläggningar från Sandarnakulturen. Fyra nyupptäckta boplatser från mesolitikum, senneolitikum och bronsålder/järnålder. Västergötland, Askim socken, Kobbegården 6:29, Askim 299, 300, 301 och 302. Johannes Nieminen

UV Rapport 2012:12. Arkeologisk förundersökning. Skeda udde, Sökschakt inom Hökhult 1:1 och Ingebo 1:2, Östergötland, Linköpings kommun, Skeda socken, Hökhult 1:1, Ingebo 1:2. Christina Helander

UV Rapport 2012:13. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Slagg i Vånga, Arkeologisk kontroll invid RAÄ 80 i Vånga, Östergötland, Norrköpings kommun, Vånga socken, RAÄ 80. Christina Helander, Per Nilsson och Pia Nilsson

UV Rapport 2012:14. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kvarsebo-Djupvik 1:2, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvarsebo socken, Kvarsebo-Djupvik 1:2. Fredrik Molin

UV Rapport 2012:15. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktning för optokabel mellan Tokarp och Tift, Östergötland, Kärna socken, Linköpings stad, Tift 16:2. Linus Hagberg

UV Rapport 2012:16. Arkeologisk förundersökning. Stora Grönhög-Lundby i västra delen av Vikbolandet, Inför ny elkabelförläggning, Östergötland, Norrköpings kommun, Furingstads, Tåbys, Tingstads och Styrstads socknar, RAÄ 8, 55:1, 56:1, 118, 133:1, 145 m fl. Johan Stenvall

UV Rapport 2012:17. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2. Odlingslämningar utanför Skänninge, Östergötland, Mjölby kommun, Allhelgona socken, Hageby 16:1. Odlingslämningar utanför Skänninge, Östergötland, Mjölby kommun, Allhelgona socken, Hageby 16:1

UV Rapport 2012:18. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Gatuschakt längs Hamngatan och Fleminggatan i Norrköping, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Kvarteren Vattenkonsten 2 och Östantill 1:2 samt Varvet 5 och Gamla staden 1:1, RAÄ 96. Christina Helander

UV Rapport 2012:19. Arkeologisk utredning, etapp 2. Boplatsspår och fossil åker vid väg 40, Småland, Kalmar län, Vimmerby socken och kommun, RAÄ 30 Vimmerby. Britt Ajneborn

UV Rapport 2012:20. Arkeologisk förundersökning. Brinnande aktivitet under äldre järnålder. Arkeologisk förundersökning inför utbyggnad av parkeringsplats på Volvo Cars område i Göteborg. Bohuslän, Björlanda socken, Sörred 15:1, RAÄ 438:1. Petra Nordin

UV Rapport 2012:21. Arkeologisk utredning. Ales stenar. Fördjupat kunskapsunderlag. Skåne, Ystads kommun, Valleberga socken, Kåseberga 48:29 m fl, RAÄ 20:1 m fl. Bengt Söderberg, Annika Knarrström och Kennet Stark

UV Rapport 2012:22. Arkeologisk utredning. Utmarkslämningar vid Kornknarren. Västmanland, Västerås stad, Kornknarren 1, Västerås 2:14, Västerås 2:64, Västerås 4:3. Karl-Fredrik Lindberg

UV Rapport 2012:23. Arkeologisk utredning. Nya Apelåker. Södermanland, Vagnhärads socken, Överåda 3:1. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2012:24. Arkeologisk utredning. Skärpbackarna. Södermanland, Känbo socken, Stora Sundby 4:3. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2012:25. Arkeologisk undersökning. Gravar och odling i Grönsta. Södermanland, Eskilstuna socken, Grönsta 1:7 och 2.18, RAÄ 517:1, RAÄ 363:1 och RAÄ 624:1. John Hamilton, Susanne Östlund med bidrag av Per Gustafsson, Jens Heimdahl och Agneta Ohlson

UV Rapport 2012:26. Arkeologisk förundersökning. Boplatser vid inloppet till Bronsålderssundet. Förhistoriska boplatslämningar på ön Hisingen i Göteborg. Bohuslän, Björlanda socken, Arendal 12:117, RAÄ 377, 621, 622 och 623. Petra Nordin

UV Rapport 2012:27. Arkeologisk utredning. Balkåkra 5:10 och 5:18. Skåne, Ystad kommun, Balkårka socken. Bo Friman

UV Rapport 2012:28. Arkeologisk förundersökning. Vikingatida spår på Vallsbergs bytomt, Östergötland, Mjölby kommun, Väderstad socken, RAÄ 375, 358 och 359. Britt Ajneborn

UV Rapport 2012:29. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning av lämningen UV 2 vid Mauritzberg, Östergötland, Norrköpings kommun, Östra Husby socken. Clas Ternström

UV Rapport 2012:30. Arkeologisk förundersökning. Väla 1:4. Lämningar i utkanten av en bo- och järnhanteringsplats. Skåne, Helsingborgs kommun, Kropps socken. Mathilda Kjällquist

UV Rapport 2012:31. Arkeologisk förundersökning. Österleden vatten. Etapp 2. Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborgs stad, Husensjö 9:25, RAÄ 261. Håkan Aspeborg

UV Rapport 2012:32. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Utbyggnad av fibernät i Motala stad, Schaktövervakning på gatorna Strandvägen, Vattugränd, Ribbingsforsgatan, Markebogatan, Fridhemsgatan och Egersundsvägen, Östergötland, Motala stad, RAÄ 153, 273, 290. Linus Hagberg

UV Rapport 2012:33. Arkeologisk förundersökning. Herrestorp 3:2 & 3:3. Tidigneolitiska fyndrika gropar, järnåldersbebyggelse och en fägata. Skåne, Vellinge socken, Herrestorp 3:2, RAÄ Vellinge 71, 86 och 87. Kennet Stark

UV Rapport 2012:34. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning 2008, del 3. Tornby/Lilla Ullevi, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Skäggetorp 1:1 och Tornby 1:2, RAÄ 99, 467, 468, 470, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 513. Maria Petersson

UV Rapport 2012:35. Arkeologisk förundersökning. Hällbilder och boplatslämningar vid Fiskeby, RAÄ 323, 344, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Östra Eneby socken, Fiskeby 1:1 och 1:2, RAÄ 323, 344. Christina Helander

UV Rapport 2012:36. Arkeologisk undersökning. Forshälla 187 – mellanmesolitikum i Sundskogen. Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:8, RAÄ 187. Kalle Thorsberg

UV Rapport 2012:37. Arkeologisk undersökning. Forshälla 369 – äldre mellanmesolitikum i Sundskogen. Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:8, RAÄ 369. Kalle Thorsberg

UV Rapport 2012:38. Arkeologisk undersökning. Forshälla 370 – en lihultboplats i Sundskogen. Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:8, RAÄ 370. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2012:39. Arkeologisk undersökning. Forshälla 371 – diversifierat mellanmesolitikum i Sundskogen. Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:8, RAÄ 371. Kalle Thorsberg

UV Rapport 2012:40. Arkeologisk undersökning. Forshälla 372 – mellanmesolitikum och senneolitikum i Sundskogen. Bohuslän, Forshälla socken, Forshälla-Sund 1:8, RAÄ 372. Kalle Thorsberg

UV Rapport 2012:41. Arkeologisk utredning. Utvidgning av Onsala kyrkogård. Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken. Bengt Nordqvist

UV Rapport 2012:42. Arkeologisk utredning. Östra Odarslöv 13:5 (skifte 1 och 2). Inför uppförande av neutronforskningsanläggning, ESS. Skåne, Lunds kommun, Odarslöv socken, Odarslöv 13:5. Anna Lagergren

UV Rapport 2012:43. Arkeologisk utredning. Skegrie 41:1 m. fl. Skåne, Trelleborgs kommun, Skegrie socken. Bo Friman

UV Rapport 2012:44. Arkeologisk förundersökning. Under golvet i Värö kyrka. Halland, Värö socken, Värö kyrka. Christina Rosén

UV Rapport 2012:45. Arkeologisk utredning. Råby 33:15 och 36:5. Lämningar tillhörande Stora Råby by och djurgravar. Skåne Stora Råby socken, delar av Råby 33:15 och 36:5, RAÄ 10 och 36. Anna Lagergren

UV Rapport 2012:46. Arkeologisk utredning. Långeberga 3:2 m. fl. Skåne, Helsingborgs kommun, Välluv socken. Bo Friman

UV Rapport 2012:47. Särskild arkeologisk undersökning. Gravar i S:t Olofs konvent, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Skänninge 2:1, 3:1, RAÄ 20. Hanna Menander & Caroline Arcini

UV Rapport 2012:48. Arkeologisk förundersökning. En neolitisk boplats i Skrea. Lämningar från sten-, brons- och järnålder i kustmiljö. Halland, Skrea socken, Skrea 4:7, RAÄ 238. Petra Nordin

UV Rapport 2012:49. arkeologisk utredning. Arkeologiska utredningar i Hultet och Öjersjö. Bohuslän, Partille socken, Hultet 1:3 m.fl., Öjersjö 6:297, 4:5 med flera. Johannes Nieminen och Christina Rosén

UV Rapport 2012:50. Särskild arkeologisk undersökning. Mörtlösa bytomt – gårdar från järnålder och historisk tid, Östergötland, Linköpings kommun, S:t Lars socken, RAÄ 323:1 m.fl. Karin Lindeblad och Maria Petersson, med bidrag av Linus Hagberg

UV Rapport 2012:51. Särskild arkeologisk undersökning 2009. Uppåkra 12:110 (tidigare 12:2). Äldre järnåldersbebyggelse i centralplatsens omland. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, RAÄ 36. Nathalie Becker

UV Rapport 2012:52. Arkeologisk utredning. Kraftledning vid Södersättra. Uppland, Sollentuna och Täby socknar, Hagby 8:1, Södersättra 4:12. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2012:53. Arkeologisk utredning, etapp 2. Fallet, riksväg 56. Uppland, Huddunge socken, Björnarbo 2:1.Karl-Fredrik Lindberg

UV Rapport 2012:54. Arkeologisk undersökning och schaktövervakning. Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur. Närke, Örebro stad; Eker 14:140. Lena Beronius Jörpeland

UV Rapport 2012:55. Arkeologisk utredning, förundersökning och antikvarisk kontroll. Fjärrvärmeledning mellan Mariefred och Strängnäs. Södermanland, Kärnbo, Åkers och Strängnäs socknar. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2012:56. Arkeologisk utredning. Ny gång- och cykelväg i Mesta. Södermanland, Eskilstuna socken, Mesta 4:1, 4:15 m.fl. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2012:57. Arkeologisk förundersökning. Ett gårdsläge och odlingsmark i Sinäs. Uppland, Huddunge socken, Sinäs 1.4, Västerbo 1:17, Huddunge 216. Ulf Strucke, Jonas Bergman, Gustav Gonelius Stenvall

UV Rapport 2012:58. Arkeologisk utredning. Hällberga-Duvtorp. Södermanland, Kjula och Stenkvista socknar, Stenkvista-Snickartorp 1:3 m.fl., Stenkvista 189 och 190. Cecilia Grusmark, Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:59. Kästa. Södermanland, Huddinge socken, Glömsta 2:60, Huddinge 27:1 och 247:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:60. Arkeologisk utredning och förundersökning. Gravar och fossil åkermark i Vidbynäs. Södermanland, Ösmo socken, Vidbynäs 1.3 m.fl., Ösmo 174:1, 197:1 och 403:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:61. Arkeologisk förundersökning. Väg E6. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning i samband med bort- tagande av gamla Väg E6. Skåne, Vellinge och Trelleborgs kommuner, Håslöv och Skegrie socknar, Håslöv RAÄ 47 och Skegrie RAÄ 39:1 m. fl. Björn Wallebom

UV Rapport 2012:62. Arkeologisk särskild utredning (etapp 2). NordBalt. Ny markkabel mellan Nybro och Sandvik. Småland, Kalmar och Nybro kommun, Madesjö, S:t Sigfrid, Mortorp, Arby och Hagby socken. Nathalie Becker

UV Rapport 2012:63. Arkeologisk undersökning. 1700-talslämningar vid Stortorget i Örebro. Närke, Örebro stad, Örebro 83. Mats Pettersson

UV Rapport 2012:64. Arkeologisk undersökning. Fjärrkyla i centrala Örebro. Närke, Örebro stad, Örebro 83. Mats Pettersson

UV Rapport 2012:65. Arkeologisk utredning. Vindkraftspark Kafjärden. Södermanland, Hammarby socken, del av Hammarby 19:1. Wivianne Bondesson, Anna Östling

UV Rapport 2012:66. Arkeologisk förundersökning. Sandarnaboplats kring ett impediment i Järnbrott. Västergötland, Göteborgs socken, Järnbrott 758:66 med flera. Carina Bramstång Plura

UV Rapport 2012:67. Arkeologisk förundersökning. Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant. Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436. Carina Bramstång Plura

UV Rapport 2012:68. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Mesolitikum och bronsålder i Stora Sjögestad, Östergötland, Linköpings kommun, Vreta kloster socken, Inom RAÄ 232. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:69. Arkeologisk utredning, etapp 2. Utredningsschakt i Vimanshäll, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Vimanshäll 1:1. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:70. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt i Lilla Sidus, Östergötland, Norrköpings kommun, Dagsbergs socken. Christina Helander

UV Rapport 2012:71. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Jordkabelförläggning väster om Tåkern, Östergötland, Vadstena kommun, Rogslösa och Väversunda socknar, Åsby 6:1, 5:3, Nyby 3:2, Skedet 2:3, 2:5, 2:6 m fl samt Väversunda 12:21, RAÄ 1, 9, 25, 33, 86 m.fl. Annika Helander

UV Rapport 2012:72. Arkeologisk utredning. Kinda Hackel, Östergötland, Kinda kommun, Tjärstad socken, Rimforsa, Fastigheterna Kinda Hackel 4:3, 9:1, 9:3, 9:4 och 9:85. Marita Sjölin

UV Rapport 2012:73. Särskild arkeologisk undersökning. En gård från yngre järnålder i Valla, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Kv Intellektet, RAÄ 330. Katarina Sköld

UV Rapport 2012:74. Översiktlig arkeologisk undersökning. Järnåldersbebyggelse och nedbrunnen 1200-talsbyggnad. Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 4:274 m fl, fornlämning 26. Adam Bolander

UV Rapport 2012:75. Särskild arkeologisk undersökning. Härdar och skålgropar från yngre bronsåldern och äldre järnåldern vid SMHI, Norrköping, Östergötland, Norrköpings kommun, Borgs socken, Borg 11:2. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:76. Översiktlig arkeologisk förundersökning. Gårdslägen i bytomtens västra del. Skåne, Fosie socken, Malmö stad, fornlämning Fosie 95. Adam Bolander

UV Rapport 2012:77. Arkeologisk utredning. Vena. Bohuslän, Ytterby socken, Vena 1:3. Marianne Lönn och Linda Andersson

UV Rapport 2012:78. Arkeologisk utredning, steg 1. Käshult vindkraftspark. Småland, Stengårdshults socken, Käshult 1:2 och 1:3. Gundela Lindman

UV Rapport 2012:79. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Fiskeby 1:3, Inför planerat enbostadshus, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Leonardsberg, Fiskeby 1:3, Intill RAÄ 35, 38, 39 och 40. Rickard Lindberg och Pia Nilsson

UV Rapport 2012:80. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kattorp och Bårstad, Inför uppförandet av två vindkraftverk, Östergötland, Vadstena kommun, Rogslösa socken, Kattorp 1:1 och Bårstad 14:1. Rickard Lindberg och Pia Nilsson

UV Rapport 2012:81. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 473 – en stensatt väg mellan Köpetorpsgatan och Kallerstadsrondellen, Östergötland, Linköpings kommun och socken, Kallerstadsrondellen, RAÄ 473. Britt Ajneborn

UV Rapport 2012:82. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Sökschakt inom Tannefors 1:107, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Tannefors 1:107, RAÄ 113:1 och 2 samt 114:1. Christina Helander

UV Rapport 2012:83. Arkeologisk förundersökning. Skärvstenshög och stensträng i Vikingstad, Östergötland, Linköpings kommun, Vikingstads socken, Inom del av RAÄ 195. Britt Ajneborn

UV Rapport 2012:84. Arkeologisk förundersökning. Härdar från yngre bronsåldern och äldre järnåldern vid Folkets park i Norrköping, Arkeologisk förundersökning av RAÄ 24 och 195 i Borgsmon, Östergötland, Norrköpings kommun, Borgs socken, Klockartorpet 1:13, RAÄ 24 och 195. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:85. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje, Östergötland, Mjölby kommun, Högby socken, Hulje 8:1, Intill RAÄ 234–236. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:86. Arkeologisk undersökning. En boplats med tjärproduktion vid Örby. Uppland, Rasbo socken, Örby 4:2, Rasbo 624:2. Thomas Eriksson

UV Rapport 2012:87. Arkeologisk utredning. Ledningsdragning på Fogdön. Södermanland, Fogdö socken, Fogdö-Valla 1:3 m.fl. Louise Evanni

UV Rapport 2012:88. Arkeologisk utredning. Gränby sportfält. Uppland, Vaksala socken, Gränby 11:7 och 11:29. Maria Lingström

UV Rapport 2012:89. Arkeologisk undersökning. Enskild väg vid Stora Mon. Närke, Hammars socken, Stubbentorp 1:1, Hammar 404. Annica Ramström

UV Rapport 2012:90. Arkeologisk förundersökning. Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården. Uppland, Adelsö socken, Hovgården 1:1, 3:4, 4:1, Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7, 55:1 och 55:2. Andreas Nordberg

UV Rapport 2012:91. Arkeologisk undersökning. Arntorp för tredje och sista gången. Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2, RAÄ Kareby 149, 150 och 167. Marianne Lönn

UV Rapport 2012:92. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Området Simpevarp-Misterhult syd, Småland, Kalmar län, Oskarshamns kommun, Misterhults socken. Clas Ternström

UV Rapport 2012:93. Arkeologisk förundersökning. Spår från förhistoriska verksamhetsytor. Halland, Stafsinge socken, Stafsinge 3:6 med flera, RAÄ Stafsinge 140, 146 och 147. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2012:94. Arkeologisk förundersökning. Stora Uppåkra 2:14. Ensamgård från äldre järnåldern. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, fornlämning 41. Nathalie Becker

UV Rapport 2012:95. Arkeologisk förundersökning. Borgholms slott – ”hemliga rum” och ny parkering, Ett medeltida stenhus på borggården och bebyggelse vid borgen, Öland, Borgholms kommun, Borgholms slott, RAÄ 139 och 199. Magnus Stibéus med bidrag av Maria Vretemark

UV Rapport 2012:96. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Vikbolandet 5, etapp A1 och B1, Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med jordkabelförläggning på Vikbolandet, Östergötland, Norrköpings kommun, Häradshammars socken, Blåsutgärdet, RAÄ 507 och 508. Annika Helander

UV Rapport 2012:97. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt i Valdemarsvik, Östergötland, Valdemarsviks kommun, Ringarums socken, Valdemarsvik 4:3. Katarina Sköld

UV Rapport 2012:98. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Ny sjösättningsramp i Hårstorpssjön, Östergötland, Motala kommun och socken, Kanaljorden 3:45, inom Holm 6:20. Fredrik Molin

UV Rapport 2012:99. Arkeologisk förundersökning. Tidig medeltid i Hovås. Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation i Askim. Västergötland, Askims socken, Hovås 451:30 med flera, Askim 298. Petra Nordin

UV Rapport 2012:100. Arkeologisk utredning, etapp 2 och arkeologisk förundersökning. I outforskad skog och åker i Harvestad, Inför ny detaljplan i närheten av Harvestad, södra Möjetorp, Östergötland, Linköpings kommun, Landeryds socken, Harvestad 9:1 m fl södra Möjetorp, RAÄ 13, 14, 15, 253, 306, 308, 309, 311, 312. Johan Stenvall

UV Rapport 2012:101. Arkeologisk prospekteringsundersökning och förundersökning. Arkeologisk prospektering med georadar och arkeologisk förundersökning i Göteborgs stad inför byggnation av Västlänken. Västra Götalands län, Göteborgs stad (kommun), Göteborg RAÄ 216. Anders Biwall, Bengt Westergaard och Immo Trinks

UV Rapport 2012:102. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2. Stenåldersboplats på Trädgårdsgärdet, RAÄ 272, Småland, Kalmar län och kommun, Ryssby socken, Nöbble 1:1. Linus Hagberg

UV Rapport 2012:103. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schakt i Västra Husby, Östergötland, Norrköpings kommun, Västra Husby socken, Husby-Gädderstad 5:1 och Hylinge 3:1. Christina Helander

UV Rapport 2012:104. Särskild arkeologisk undersökning. Kvarteret Mästaren, Kalmar län, Kalmar stad, Kalmar domkyrkoförsamling, Kvarnholmen, Kv Mästaren 5–8, 21–22, 29, RAÄ 93. Göran Tagesson & Annika Nordström, med bidrag av Karin Arfalk, Helèn Romedahl, Mathias Bäck

UV Rapport 2012:105. Arkeologisk utredning. Ny markkabel genom Skåne län (Markaryd–Lyby) Skåne, Hässleholm och Hörby kommun, Vittsjö, Vankiva, Ignaberga, Norra Mellby, Nävlinge, Häglinge, Södra Rörum, Fulltofta, Hörby och Lyby socknar. Nathalie Becker

UV Rapport 2012:106. Arkeologisk utredning och förundersökning. En husrest under husgrunden. Spår av en boplats intill gravfältet Frötuna 64:1–5. Uppland, Frötuna socken, Ösbyholm 1:146. Ulf Strucke

UV Rapport 2012:107. Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll. Förhistoria vid Dingtuna Folkets Park. Västmanland, Dingtuna socken, Östjädra 1:246, Västjädra 1:4, Dingtuna-Vändle 8:1, Dingtuna 333:1. Ulf Strucke och Louise Evanni

UV Rapport 2012:108. Arkeologisk undersökning. Senmesolitikum på Forssjöboplatsen. Södermanland, Stora Malms socken, Djulö 2:40, Stora Malm 39:1. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2012:109. Arkeologisk utredning. Stavlund. Södermanland, Aspö socken, Bresshammar 1:1. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2012:110. Arkeologisk utredning. Åda backar. Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Överåda 3:118. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2012:111. Arkeologisk utredning. Hisse Ottekil. Södermanland, Björkviks socken, Hisse 1:1, Ottekil 4:1. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2012:112. Arkeologisk förundersökning. Spår av järnålder och tidig medeltid i Fulleö. Uppland, Uppsala socken, Fullerö 23:28. Mats Nelson

UV Rapport 2012:113. Översiktlig arkeologisk förundersökning. Skåne, Vellinge kommun, Falsterbo 2:22, fornlämning 15. Stefan Larsson och Mathilda Kjällquist

UV Rapport 2012:114. Arkeologisk förundersökning. Societetshuset i Norrtälje, Uppland, Norrtälje socken och kommun, kvarteret Båtsman, RAÄ 42:1. Mats Nelson och Ulf Strucke

UV Rapport 2012:115. Antikvarisk kontroll. Hagby kyrka 1:1, Småland, Kalmar kommun, Hagby socken. Rikard Hedvall

UV Rapport 2012:116. Arkeologisk utredning. Skåne, Öja och Ystad socknar, Öja 15:1 m. fl., fornlämning 1, 5, 6, 15 och 18 i Öja socken och fornlämning 66 i Ystad socken, Ystad kommun. Tyra Ericson

UV Rapport 2012:117. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Två härdar i Stora Sjögestad 20:1, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Vreta klosters socken. Christina Helander och Rickard Lindberg

UV Rapport 2012:118. Arkeologisk utredning, etapp 2. Sökschakt längs med Riksväg 34, Östergötland, Linköpings kommun, Skeda och Vårdnäs socknar. Christina Helander

UV Rapport 2012:119. Arkeologisk undersökning. Nio tomter i Jönköping. Småland, Jönköpings stad, kvarteret Dovhjorten (Druvan), RAÄ 50. Carina Bramstång Plura, Kristina Carlsson & Christina Rosén, med bidrag av Jens Heimdahl, Maria Vretemark, Eva Hjärthner Holdar med flera

UV Rapport 2012:120. Arkeologisk utredning steg 2, 2012. Östra Odarslöv 13:5, ESS. Förhistoriska boplatslämningar och härdområde. Skåne, Odarslövs socken, Östra Odarslöv 13:5. Anna Lagergren

UV Rapport 2012:121. Arkeologisk utredning. Hassle-Bösarp 12:30. Skåne, Skurups kommun, Hassle-Bösarp socken, Hassle-Bösarp 12:30. Adam Bolander

UV Rapport 2012:122. Särskild arkeologisk undersökning. Folåsa – ett härdområde mellan två gravfält samt ett långhus med väggrännor. Annika Helander

UV Rapport 2012:123. Arkeologisk förundersökning. Gantofta 4:15. Skåne, Helsingborgs kommun, Kvistofta socken, fornlämning 126. Magnus Andersson

UV Rapport 2012:124. Arkeologisk förundersökning. Hjärup 18:2 och 18:24 (Åttevägenområdet). Bebyggelse från yngre brons- och järnålder. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken. Adam Bolander

UV Rapport 2012:125. Arkeologisk förundersökning och särskilda utredningar, etapp 1 och 2. Läraren och Fållinge, Östergötland, Mjölby kommun, Allhelgona socken, Läraren 1, Fållinge 26:17 och 26:18. Christina Helander

UV Rapport 2012:126. Särskild arkeologisk utredning genom Jönköpings län. Sydvästlänken, delsträckan Barkeryd-Värnamo, Småland, Jönköpings län, Tranås, Aneby, Nässjö, Vaggeryd, Värnamo kommuner, Tranås, Linderås, Lommaryd, Bälaryd, Flisby, Barkeryd socknar. Britt Ajneborn

UV Rapport 2012:127. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll samt slutundersökning. Gravar från yngre järnålder vid Brunneby, Östergötland, Motala kommun, Brunneby socken, RAÄ 138, Brunneby. Katarina Sköld

UV Rapport 2012:128. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Fyra små schakt i Kallerstad, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Inom Kallerstad 1:1, 1/3. Maria Sjöquist

UV Rapport 2012:129. Arkeologiska förundersökningar samt särskild utredning genom södra och norra delarna av Östergötland. Sydvästlänken, Delsträckan Hallsberg–Östansjö–Barkeryd, Östergötland, Motala, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner, Godegård, Kristberg, Brunneby, Väderstad, Rinna och Trehörna socknar. Annika Helander

UV Rapport 2012:130. Arkeologisk utredning. Ny bebyggelse på Fridhem. Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Långbro 5:1. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2012:131. Arkeologisk utredning. Hjärup 8:15 och 8:16. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken. Adam Bolander

UV Rapport 2012:132. Arkeologisk utredning steg 2. Borstahusen 1:1. Utbyggnadsområde Norra Borstahusen, delområde 1. Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1, fornlämning 29, 30 och 60. Annika Knarrström och Mathilda Kjällquist

UV Rapport 2012:133. Särskild arkeologisk undersökning. Bronsåldersodling och mesolitisk boplats vid Fågelstad storgård, Särskild arkeologisk undersökning i samband med ombyggnad av riksväg 32 mellan Mjölby och Motala, Östergötland, Motala kommun, Västra Stenby socken, fågelstad 3:2. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:134. Översiktlig arkeologisk förundersökning. Kyrkheddinge 8:37 och 8:38. Skåne, Staffanstorps kommun, Kyrkheddinge socken, Kyrkheddinge bytomt, RAÄ 5. Linda Rosendahl

UV Rapport 2012:135. Arkeologisk utredning. Nyupptäckt stensättning i Tahult. Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 m. fl. Gisela Ängeby

UV Rapport 2012:136. Arkeologisk förundersökning. Ett år senare i ett vintrigt Paradis. En ensamliggande kokgrop från yngre bronsålder. Västergötland, Fristad socken, Paradis 1:4, Fristad 172:1, 173:1, 174:1, 175:1, 176:1. Johannes Nieminen

UV Rapport 2012:137. Arkeologisk utredning. Järnåldersboplats i Väringe. Södermanland, Lids socken, Lid 257. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2012:138. Arkeologisk undersökning. Ledningsdragningar i Askersund – kulturlager i Stora Bergsgatan. Närke, Askersund stad, Askersund 187. Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:139. Arkeologisk förundersökning. Kulturlager i klostrets strandkant. Södermanland, Mariefreds socken, Kvarteret Källaren 2, Mariefred 21:1. Mats Nelson.

UV Rapport 2012:140. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt förundersökning av objekt 45-47. Ny kraftledning mellan Stackbo och Hamra. Gästrikland och Uppland; Valbo, Hedesunda, Östervåla, Harbo, Vittinge, Järlåsa, Skogstibble, Nysätra, Biskopskulla och Fröslunda socknar. Wivianne Bondesson, Pia Nilsson och Mathias Bäck

UV Rapport 2012:141. Arkeologisk utredning. Björkö by. Uppland, Adelsö socken, Björkö 1:17. Mathias Bäck

UV Rapport 2012:142. Särskild arkeologisk undersökning. 10 000 år vid Södra Freberga, Särskild arkeologisk undersökning i samband med ombyggnad av Riksväg 32 mellan Mjölby och Motala, Östergötland, Motala kommun, Västra Stenby socken, Södra Freberga 6:1, RAÄ 258. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:143. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning i utkanten av Torvinge bytomt RAÄ 484, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Magnetnålen 7, Torvinge bytomt RAÄ 484. Britt Ajneborn med bidrag av Alf Ericsson

UV Rapport 2012:144. Arkeologisk slutundersökning. Ett vendeltida härdområde vid Kungsängens flygplats, Östergötland, Norrköpings kommun, Styrstads socken, Smedby 6:1, RAÄ 162. Britt Ajneborn

UV Rapport 2012:145. Arkeologisk utredning. Skåne, Vellinge kommun, Östra Grevie 41:1 m fl, Östra Grevie socken, fornlämning 11 och 40. Annika Knarrström

UV Rapport 2012:146. Arkeologisk förundersökning. Skåne, Vellinge kommun, Falsterbo 2:22, Falsterbo socken fornlämning 15. Annika Knarrström

UV Rapport 2012:147. Arkeologisk undersökning. En stenpackning och kärnyxor på en tidig lihultboplats. Bohuslän, Lundby socken, Arendal 764:324, RAÄ 160. Glenn Johansson

UV Rapport 2012:148. Arkeologisk undersökning. Två mesolitiska hyddor och ett neolitiskt hus på boplatsen Göteborg 330. Boplatslämningar från mellan- och senmesolitikum samt neolitikum på södra Hisingen i Göteborg. Västergötland, Göteborgs kommun/socken, Biskopsgården 830:12, RAÄ Göteborg 330. Petra Nordin med bidrag av Jens Heimdahl, Glenn Johansson, Håkan Ranheden och Ulf Strucke

UV Rapport 2012:149. Arkeologisk utredning. Fjärrvärmeledning mellan Örtofta och Landskrona. Skåne, Eslövs, Kävlinge och Landskrona kommuner. Adam Bolander

UV Rapport 2012:150. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Grebo gamla kyrkogård, Inför dragning av ny elkabel, Östergötland, Åtvidabergs kommun, Grebo socken, Fastighet Lundby 1:1, Grebo 2:1 och Melskog 1:1, RAÄ 53 gravfält, 54 ödekyrkogård, 181 stensättning, 183 boplats och 185 kvarn. Johan Stenvall

UV Rapport 2012:151. Arkeologisk undersökning. Järnframställning vid en ensamgård från romersk järnålder–folkvandringstid. Om undersökningen av blästugnar och en ensamgård vid Horsås. Västergötland, Skövde socken, Skövde 5:370, RAÄ Skövde 175. Gisela Ängeby och Svante Forenius

UV Rapport 2012:152. Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. Två förhistoriska gårdar vid Stora Sjögestad, Östergötland, Linköpings kommun, Vreta kloster socken, Stora Sjögestad 20:3, RAÄ 252. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:153. Särskild arkeologisk undersökning. I Skänninge stadsjordars utkant, Särskild arkeologisk undersökning i samband med ombyggnad av Riksväg 32 mellan Mjölby och Motala, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad och socken, Sunnanå 2:6, RAÄ 9 och RAÄ 49. Tom Carlsson

UV Rapport 2012:154. Arkeologisk utredning 2012. Köpingebro 6:84 m.fl. Skåne, Ystads kommun, Stora Köpinge socken. Linda Rosendahl

UV Rapport 2012:155. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Två härdar i Bårstad, Östergötland, Vadstena kommun, Rogslösa socken, RAÄ 108, 109, 13:1 och 18:1. Christina Helander

UV Rapport 2012:156. Arkeologisk undersökning. På kanten av ett gravfält. Gång- och cykelväg intill väg 288. Uppland, Rasbo socken, Örby 4:2, Rasbo 273:1. Ulf Strucke

UV Rapport 2012:157. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Hedensbergs säteri. Västmanland, Tillberga socken, Hedensberg 7:5, Tillberga 199:1. Mathias Bäck

UV Rapport 2012:158. Arkeologisk undersökning. Inhåleskullen – ett mångtydigt gravfält från yngre bronsålder-äldre vikingatid. Uppland, Vaksala socken, Fyrislund 6:1, Vaksala-Norrby 1:2 och 1:3, Vaksala 155:1. Anton Seiler och Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:159.Arkeologiska förundersökningar. Boplatslämningar från stenålder till järnålder under ny kraftledning melllan Stackbo och Hamra, Uppland; Habo, Skogstibble och Nysätra sockenar, Harbo-Stalbo 2:1, Skyttstennäs 1:1, Ribbingebäck 1:110 och Åloppe 4:1. Niclas Björck, Mia Englund, Maria Lingström

UV Rapport 2012:160. Arkeologisk undersökning. Järnålder i Rasbo – aktörer, livsmiljöer och hantverk. Uppland, Rasbo socken, Lejsta 7:1, Örby 4:3, Rasbo 630:1 och 667, Rasbo 664 och 665. Håkan Aspeborg och Anton Seiler.

UV Rapport 2012:161. Arkeologisk förundersökning. Gravar utmed Åsbyvägen, Södermanland, Eskilstuna socken, Åsbymon 2:2, Eskilstuna 21:1-4. Ingela Harrysson med bidrag av Susanne Östlund

UV Rapport 2012:162. Arkeologisk förundersökning. Medeltida trädgårdsodling och bebyggelse vid Askeby kloster, Arkeologisk förundersökning inför utbyggnad av Askeby skola, Östergötland, Linköpings kommun, Askeby socken, Askeby prästgård 1:6 och 1:8, RAÄ 271 Askeby. Annika Konsmar & Karin Lindeblad

OBS! Av misstag finns två rapporter med samma rapportnummer, 2012:162, därför kallas nästa för UV Rapport 2012:162_X.

UV Rapport 2012:162_X. Arkeologisk utredning. Biogasledning i Eskilstuna. Södermanland, Eskilstuna socken, Slagsta 1:3 m.fl. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2012:163. Särskild arkeologisk undersökning. Skålgropar vid Väderstad-Verken – dokumentation inför borttagande, Östergötland, Mjölby kommun, Väderstad socken, Vallsberg 1:34, RAÄ 168:1. Annika Helander

UV Rapport 2012:164. Arkeologisk undersökning. En attraktiv kustboplats vid Hovgården i Bua. Bebyggelselämningar från sten-, brons- och järnålder på Väröhalvön. Halland, Värö socken, Bua 8:42, Värö 336. Petra Nordin

UV Rapport 2012:165. Arkeologisk förundersökning. Valnötsträdet 8, Kalmar gamla stad. Småland, Kalmar socken, Valnötsträdet 8, fornlämning 94. Stefan Larsson, Hanna Menander, Magnus Stibéus, Henrik Pihl

UV Rapport 2012:166. Arkeologisk förundersökning. Östra Grevie 12:14 m.fl. Förhistoriska boplatslämningar i byns nordvästra utkant Skåne, Östra Grevie socken, Vellinge kommun Fornlämning 35, 40, 41 och 51. Adam Bolander

UV Rapport 2012:167. Arkeologisk förundersökning. Trädgårdsodling i Trädgårdsgatan, Östergötland, Mjölby kommun, Allhelgona socken, Trädgårdsgatan 10, RAÄ 5. Rikard Hedvall

UV Rapport 2012:168. Arkeologisk undersökning. Ljungaviken etapp 1. Ett gravfält från yngsta bronsålder–förromersk järnålder och en mesolitisk boplats. Blekinge, Mjällby och Sölvesborgs socken, Sölve 3:10 m fl, Sölvesborg RAÄ 87. Bo Friman

UV Rapport 2012:169. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll och utredning etapp 2. På Starbys marker och söderut längs Riksväg 50, Inför anläggande av cykelbana och bussfickor med mera, Östergötland, Vadstena kommun, Vadstena, Strå, Örberga och Västra tollstads socknar, RAÄ 51, UV 9 (bytomt, Starby), UV 10 (broar), UV 1 (uppgift om torp), UV 2 (broläge, Lankarebron), RAÄ 68:1 (boplats Kastad), RAÄ 15:1 (milsten). Johan Stenvall

UV Rapport 2012:170. Arkeologisk förundersökning. Ängås – en gammal gårdsplats. Bohuslän, Långelanda socken, Svanesund 7:13, Långelanda 209:1. Kristina Carlsson och Christina Rosén

UV Rapport 2012:171. Kulturhistoriskt planeringsunderlag. Harbackevägen m.fl. – omläggning av vattenledning i Kimstad, Östergötland, Norrköpings kommun, Kimstad socken. Annika Helander

UV Rapport 2012:172. Arkeologisk förundersökning. Älgevad – boplats och röjningsrösen, Inför ställverksbygge i samband med utbyggnad av Sydvästlänken, Närke, Hallsbergs kommun och socken, Fastigheterna Älgevad 1:1 samt Getabrotorp 1:1 och 1:3, RAÄ 201:2, 248 och 250. Karin Arfalk & Marita Sjölin. Med bidrag av Jonas Bergman & Jens Heimdahl samt Alf Ericsson

UV Rapport 2012:173. Arkeologisk undersökning. Fragment av en boplats. Delundersökning av Skee 1596 inför planerad deponi för E6. Bohuslän, Skee socken, Kollekind 1:2, fornlämning RAÄ 1596:1. Gisela Ängeby

UV Rapport 2012:174. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Sökschakt i Korpgatan-Follingegatan, Helgonagatan 15-17 och Follingegatan-Bjälbogatan, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, RAÄ 5. Christina Helander

UV Rapport 2012:175. Arkeologisk undersökning. Från vassbevuxen strandkant till handelsgårdar, Tre gårdar från 1600- och 1700-talen vid Munksjön, Småland, Jönköpings stad och kommun, kv Ansvaret 5 och 6, RAÄ 50. Magnus Stibéus med bidrag av Per Ericsson, Jens Heimdahl, Maria Vretemark och Arne Åkerhagen

UV Rapport 2012:176 (inte i Samla). Metalldetektering. Danska Parken. Metalldetektering av slaget vid Lund. Skåne, Lunds kommun, Lunds och Nöbbelövs socknar, Nöbbelöv 24:1. Anna Lagergren och Kennet Stark

UV Rapport 2012:177. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ramshäll 1:1, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Ramshäll 1:1, Berga hage, RAÄ 450, 451, 452 och 188. Christina Helander

UV Rapport 2012:178. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ramshäll 1:1 och Ligustern 1:1, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Ramshäll 1:1 och Ligustern 1:1, Berga hage, RAÄ 450, 451, 452 och 188. Christina Helander

UV Rapport 2012:179. Arkeologisk utredning. Mellanköpinge 12:29. Kustnära boplatslämning i Trelleborgs nordöstra utkant. Skåne, Trelleborgs kommun, Kyrkoköpinge socken, Mellanköpinge 12:29. Adam Bolander

UV Rapport 2012:180. Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. Trädgårdsarkeologi i kv Lyckan, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, kv Lyckan, RAÄ 96. Annika Nordström och Jens Heimdahl, med bidrag av Britt Ajneborn

UV Rapport 2012:181. Arkeologisk förundersökning. Östra trapptornet vid Vadstena slott, Östergötland, Vadstena stad och kommun, RAÄ 15. Rikard Hedvall

UV Rapport 2012:182. Arkeologisk utredning. Detaljplan i Ulvesund. Bohuslän, Resteröds socken, Ulvesund 1:206 med flera. Gundela Lindman

UV Rapport 2012:183. Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning. Förhistoriska och historiska lämningar vid Skälläckerödsbäcken. Bohuslän, Ljung socken, Tjöstelsröd 1:1 och Ljungs-Gunneröd 2:1 med flera, fornlämning 236. Gundela Lindman

UV Rapport 2012:184. Arkeologisk förundersökning. Kolerakyrkogård i Lundby. Arkeologisk förundersökning av delar av Kolerakyrkogård i Lundby församling i Göteborg. Västergötland, Göteborgs stad, Bräcke 729:19, Lundby 102:1. Carina Bramstång Plura

UV Rapport 2012:185. Arkeologisk undersökning. Kabeldragningar i Nora. Spår av kulturlager och odlingslager. Västmanland; Nora stad; Nora socken; Nora 164:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2012:186. Särskild arkeologisk undersökning inom kvarteret Spinnrocken 18 och antikvarisk kontroll inom kvarteret Tulpanen 2. Från stadsjordar till stadsgårdar, 1600- och 1700-tal i Norrköpings södra utkant, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, kv Spinnrocken 18 och kv Tulpanen 2. Sofia Lindberg med bidrag av Karin Lindeblad & Annika Konsmar

UV Rapport 2012:187. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Boplatskontinuitet vid Herrebro, Östergötland, Norrköpings socken och kommun, Herrebro, Borg 11:32 och 11:37, RAÄ 2, boplatsområde. Annika Konsmar & Britt Ajneborn

UV Rapport 2012:188. Arkeologisk utredning, förundersökning och särskild undersökning. En grav och en gårdstomt vid Äskedalen. Utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg–Degerön. Närke, Lerbäck socken, Önnabo 2:2, objekt 152, Lerbäck 14:1 och 86:1–2. Katarina Appelgren, Håkan Ranheden

UV Rapport 2012:189. Arkeologisk förundersökning. Schaktningsövervakning i kv Duvan, Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, kv Duvan 9:1, RAÄ 96. Annika Nordström

UV Rapport 2012:190. Arkeologisk förundersökning. Medeltida kulturlager i Skänninges utkant, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Linköpingsgatan 11, RAÄ 5. Magnus Stibéus

UV Rapport 2012:191. Arkeologisk förundersökning. Två medeltida ugnar vid S:t Olofs konvent i Skänninge och kulturlager i staden, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Dyhagen/Munkhagen m.fl, RAÄ 5 och 20. Magnus Stibéus

UV Rapport 2012:192. Arkeologisk förundersökning. Biskopsholmen i Skänninge – skiftesverkskonstruktioner från 1270, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Skänninge 2:1 och 3:2. Magnus Stibéus

UV Rapport 2012:193. Arkeologisk förundersökning. I S:t Olofs periferi – avloppsledning och hus, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Skänninge 2:1 och 3:2, RAÄ 5 och 20. Magnus Stibéus

UV Rapport 2012:194. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Tolv platser på Vikbolandet, Inför rasering och nedläggning av elkabel, Östergötland, Norrköpings kommun, Östra Stenby, Östra Husby och Kuddby socknar, RAÄ nummer: Östra Stenby 4, 6, 25, 34, 92, 111, 128, 183, 185, 194, 217, 257, 274, Östra Husby 16, 21 och Kuddby 52. Johan Stenvall

UV Rapport 2012:195. Arkeologisk utredning. Linero 2:1. Skåne, Lunds kommun, Stora Råby socken, Linero 2:1, RAÄ 25, 26, objekt 1-2. Sofia Lindberg

UV Rapport 2012:196. Arkeologisk utredning steg 2. Västervång 2:25. Skåne, Trelleborgs kommun, Trelleborgs stad, Västervång 2:25. Ola Kronberg

UV Rapport 2012:197. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Senneolitikum och bronsålder i Fullerö park. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 21:6. Niclas Björck, Fredrik Larsson

UV Rapport 2012:198. Arkeologisk utredning. Agrara lämningar i Görla. Uppland, Frötuna socken, Görla 9:2. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2012:199. Arkeologisk utredning och förundersökning. Södermanland, Botkyrka socken, Eriksberg 2:1 och 2:27, Botkyrka 383:1, 729 och 730. John Hamilton

UV Rapport 2012:200. Arkeologisk förundersökning. Svartsjö slottspark. Föryngring av trädbeståndet. Uppland, Sånga socken, Svartsjö 2:1, Sånga 45:1. Mathias Bäck

UV Rapport 2012:201. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Gårdar och bosättningar i ett tättbebyggt förhistoriskt Kallerstad, Inför byggandet av ny brandstation och nya tillfartsvägar, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Inom fastigheten Kallerstad 1:1, RAÄ 431, 430 (Linköping) boplatser. Johan Stenvall

Dela sidan på