UV Rapport 2013

UV Rapport 2013:1. Arkeologisk förundersökning. Flundrarp 8:125. Boplatslämningar från äldre bronsålder. Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302. Bo Friman

UV Rapport 2013:2. Arkeologiska slutundersökningar. Boplatser i Balltorp. Västergötland, Mölndals stad/socken, Balltorp 1:124, Mölndal 79 och 183. Gundela Lindman & Gisela Ängeby

UV Rapport 2013:3. Arkeologisk förundersökning. Lilla Tvären 1:3 & 1:5. Schaktövervakning vid anläggande av fjärrvärme till Källesjö gård. Skåne, Hedeskoga socken, Lilla Tvären 1:3 och 1:5, fornlämning 5. Nathalie Becker

UV Rapport 2013:4. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ledberg 10:1, Östergötland, Linköpings kommun, Ledbergs socken, Ledberg 10:1. Annika Helander

UV Rapport 2013:5. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. 1800–1900-tal i Bjälbogatan, Skänninge, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge, Bjälbogatan, RAÄ 5:1, stadslager. Marita Sjölin

UV Rapport 2013:6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fossilt odlingslager vid Kimme storhög, Östergötland, Boxholms kommun, Rinna socken, Kimme 2:2, RAÄ 261:5. Marita Sjölin

UV Rapport 2013:7. Arkeologisk utredning. Äldsta stenålder och äldre järnålder vid Duvehed. Halland, Fjärås socken, Duvehed 2:14. Gisela Ängeby

UV Rapport 2013:8. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Med magnetometer vid Skändla, Västra Götaland, Göteborgs kommun, Tuve socken, RAÄ 83:1. Pär Karlsson och Immo Trinks

UV Rapport 2013:9. Forskningsprojekt. Ett brunnsområde från bronsålder med rituella nedläggelser i södra Malmö. Resultat från ett forskningsprojekt. Skåne, Fosie 162:25 (Lindängelund 2), Fosie socken, Malmö stad, MHM 9098. Anne Carlie

UV Rapport 2013:10. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Boplatslämningar invid Nedre Bosgården, Inför planläggning i Ledberg, Östergötland, Linköpings kommun, Ledbergs socken, Ledbergs-Tomta 4:1, Nedre Bosgården samt Fridhem, boplats, RAÄ 43. Annika Konsmar

UV Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Ny elkabel och transformatorstation inom stenåldersboplatsen i Fredriksdal Jursla, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, Jursla 1:26, RAÄ 37. Fredrik Molin.

UV Rapport 2013:12. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schakt i Västra Husby, Östergötland, Söderköpings kommun, Västra Husby socken, RAÄ 14, 16, 30, 182:1–2 och 241. Christina Helander

UV Rapport 2013:13. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. En härd intilll en fyrsidig stensättning vid Kyrkvägen i Harvestad, Östergötland, Linköpings kommun, Landeryds socken, Harvestad 9:1, RAÄ 13:1-4 och RAÄ 310. Katarina Sköld

UV Rapport 2013:14. Arkeologisk förundersökning. Kyrkor och kyrkogårdar i Svanshals, Västra Tollstad och Heda, Östergötland, Ödeshögs kommun, Svanshals, Västra Tollstad och Heda socknar. Rikard Hedvall

UV Rapport 2013:15. Särskild utredning, etapp 2. SVK stolpe 241, 242, 246, Östergötland, Motala kommun, Fornåsa och Lönsås socknar. Christina Helander

UV Rapport 2013:16. Arkeologisk förundersökning. Väg E22 Rolsberga–Fogdarp. Förundersökning av boplats vid Fogdarp, Höörs kommun, Skåne, Bosjökloster socken, Höör Fogdarp 9:21 och 9:28, fornlämning 118, Höörs kommun. Bo Strömberg

UV Rapport 2013:17. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Sökschakt vid Pilgrimen 14, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Pilgrimen 14, RAÄ 5. Christina Helander

UV Rapport 2013:18. Arkeologisk utredning, steg 1. Väg E22. Sträckan Sätaröd–Vä. Skåne, Linderöds, V. Vrams och Vä socknar, Kristianstad kommun, fornlämning Linderöd RAÄ 133, 135, V. Vram RAÄ 154, 156, 160, 167, 183, 189 och Vä RAÄ 3:1, 121:1, 124:1, 164:1, 165:1 och 252. Anne Carlie med bidrag av Mats Anglert och Anna Broström

UV Rapport 2013:19. Arkeologisk utredning, steg 1. Väg E22. Sträckan förbi Linderöd. Skåne, Linderöd socken, Kristianstads kommun, fornlämning Linderöd RAÄ 49:1, 103:1, 113, 114, 115, 127, 145 och 147. Anne Carlie med bidrag av Mats Anglert och Anna Broström

UV Rapport 2013:20. Arkeologisk förundersökning. Ledningsarbeten i Svista. Södermanland, Eskilstuna socken, Grönsta 2:2, 2:5 och 2:6, Eskilstuna 519:1-3. Louise Evanni

UV Rapport 2013:21. Arkeologisk undersökning. Rest sten och kokgrop vid Brillinge. Uppland, Vaksala socken, Brillinge 4:4, Vaksala 333. Maria Lingström

UV Rapport 2013:22. Arkeologisk undersökning. Ett röse vid Starboda. Uppland, Vaksala socken, Vaksala-Lunda 1:13, vaksala 367. Thomas Eriksson, Mats Nelson

UV Rapport 2013:23. Arkeologisk utredning. Väg 252. Västmanland, Bergs, Sura och Skedvi socknar. Wivianne Bondesson, Niclas Björck, Fredrik Larsson

UV Rapport 2013:24. Arkeologisk utredning. 1600-talsbebyggelse, agrara lämningar och skogsbruk i Sika. Uppland, Frötuna socken, Sika 4:23 (4:14). Cecilia Grusmark

UV Rapport 2013:25. Arkeologisk utredning. Sydvästlänken Örebro. Närke, Hallsbergs, Hammars, Lerbäcks och Vibys socknar. Wivianne Bondesson, Karin Beckman-Thoor, Pia Nilsson, Svante Forenius

UV Rapport 2013:26. Arkeologisk utredning och förundersökning. Stora Sundby. Södermanland, Kärnbo socken, Stora Sundby 4:3, Kärnbo 99:1-2, 163:1. Louise Evanni

UV Rapport 2013:27. Arkeologisk forskningsundersökning. Tegelugnen i Boo. Medeltida tegeltillverkning i större skala. Uppland, Boo socken, Boo 1:30 och 11:3, Boo 22:1. Jan-Åke Ljung, Ulf Strucke, Ann Vinberg och Jan Risberg med bidrag av Jan Peder Lamm

UV Rapport 2013:28. Kompletterande arkeologisk förundersökning och undersökning. Årsta gärde. Fossila åkrar intill Norrtälje stad. Uppland, Norrtälje socken, Tälje, 4:62, 4:90, Norrtälje 44:1–3. Ulf Strucke, Jens Heimdahl, Ådel Vestbö-Franzén

UV Rapport 2013:29. Arkeologisk utredning. Boplatser och ett 1700-talstorp vid Söderlänna äng, Södermanland, Länna socken, Byringe 7:41. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2013:30. Arkeologisk utredning. Av allmogen kallad Kungsgraven – en övrig kulturhistorisk lämning. Västergötland, Kållered socken, Våmmedal 2:118, Kållered 12:1. Betty-Ann Munkenberg

UV Rapport 2013:31. Särskild arkeologisk undersökning. Kvarteret Bokbindaren 28, Hemma hos fröken Löfgren – från 1600-talets kronotomter till 1700-talets hantverksgårdar, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Kv Bokbindaren 28, RAÄ 153. Göran Tagesson

UV Rapport 2013:32. Arkeologisk förundersökning. Arkeologiska lämningar intill ett äldre vattendrag, Östergötland, Mjölby kommun, Väderstad socken, Vallsberg 3:1 och 1:34, RAÄ 168:2, RAÄ 399, RAÄ 400 och UV 84:1. Katarina Sköld med bidrag av Håkan Ranheden

UV Rapport 2013:33. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningskontroll. Förundersökning i samband med jordkabel, Östergötland, Linköpings kommun, Kärna och Slaka socknar, Malmen 2:7 och Lambohov 2:20, RAÄ 134 och 135 Kärna socken, RAÄ 164:1 Slaka socken. Tom Carlsson

UV Rapport 2013:34. Arkeologisk utredning. Gasledning mellan Jordberga och Trelleborg. Skåne, Trelleborgs kommun, Västra Vemmerlöv, Gylle, Bösarp, Simlinge, Södra Åby, Östra Klagstorp och Källstorp socken. Ola Kronberg

UV Rapport 2013:35. Arkeologisk förundersökning. Vallkärratorn 6:2 m.fl. Fjärrvärmeledning Stångby–Gunnesbo. Skåne, Vallkärra och Norra Nöbbelövs socknar, fornlämning Vallkärra 59:1 och Norra Nöbbelöv 24:1, 31. Linda Rosendahl

UV Rapport 2013:36. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Förhistoriska boplatslämningar och fynd utanför Vadstena och Fågelsta, Östergötland, Kvarnbacken 1:12 m fl, Kvissberg 2:1 m fl, Huvudstad 5:3, Klosterstad 6:1, Brustorp 1:1, Aska 8:14 m fl i Vadstena kommun samt Götala 13:2, Styra 5:2, Sund 4:1 m fl i Motala kommun, RAÄ 36, boplats, S:t Pers socken, Vadstena. Annika Konsmar och Britt Ajneborn

UV Rapport 2013:37. Arkeologiska förundersökningar. Sydvästlänken, Delsträckan Barkeryd–Värnamo, Arkeologiska förundersökningar genom södra och norra delarna av Jönköpings län, Småland, Nässjö och Värnamo kommuner, Barkeryd, Nässjö och Tånnö socknar. Britt Ajneborn

UV Rapport 2013:38. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Georadarundersökning i Gamlestaden, Göteborg, Västra Götalands län, Göteborgs kommun, Gamlestaden, RAÄ 218. Pär Karlsson, Bengt Westergaard och Immo Trinks

UV Rapport 2013:39. Arkeologisk förundersökning. Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden, Östergötland, Motala kommun, Motala stad och Västra Stenby socken, RAÄ 290 och 291 Motala stad, RAÄ 110 Västra Stenby socken. Göran Gruber

UV Rapport 2013:40. Arkeologisk förundersökning. Folkvandringstida lämningar i Ullstämma, Östergötland, Linköpings kommun, Landeryds socken, Ullstämma 5:1 RAÄ 333. Christina Helander

UV Rapport 2013:41. Arkeologisk förundersökning. Hogstad kyrka, Ledningsdragning runt kyrkan, Östergötland, Mjölby kommun, Hogstad kyrka och socken. Rikard Hedvall

UV Rapport 2013:42. Arkeologisk förundersökning. Järstad kyrka, Ledningsdragning för åskledare, Östergötland, Mjölby kommun, Järstad kyrka och socken. Rikard Hedvall

UV Rapport 2013:43. Arkeologisk förundersökning. Normlösa kyrka, Ledningsgrävningar på kyrkogården, Östergötland, Mjölby kommun, Normlösa kyrka och socken. Rikard Hedvall

UV Rapport 2013:44. Arkeologisk förundersökning. Östra Odarslöv 13:5, ESS Boplatser, gravar, hantverk och offer från sten- brons- och järnålder. Skåne, Odarslöv socken, Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun. Anna Lagergren, Håkan Aspeborg och Magnus Artursson

UV Rapport 2013:45. Arkeologisk förundersökning. Sydvästlänken, Delsträckan Hallsberg–Östansjö–Barkeryd, Arkeologiska förundersökningar i Västra Östergötland, Östergötland, Motala, Mjölby och Boxholms kommuner, Brunneby, Vallerstad, Varv, Väderstad och Rinna socknar. Linus Hagberg

UV Rapport 2013:46. Arkeologisk förundersökning. Inför ny stolpplats inom del av RAÄ 241 och RAÄ 348, Småland, Nässjö kommun och socken, Sticket, RAÄ 241 och RAÄ 348. Britt Ajneborn

UV Rapport 2013:47. Arkeologisk förundersökning. Farstorp – ett röjningsröseområde med gravar, Arkeologisk förundersökning med anledning av utbyggnad av Sydvästlänken, Småland, Nässjö kommun, Barkeryds socken, Kramsäng 1:2 och 1:4, RAÄ 284 och 295. Marita Sjölin

UV Rapport 2013:48. Arkeologisk förundersökning. Vägen till Varan, Drottninggatans föregångare och boplatslämningar i närheten, Östergötland, Motala kommun, Motala stad. Sofia Lindberg

UV Rapport 2013:49. Arkeologisk förundersökning. Herrestad Klockaregård – en medeltida biskopsgård, Östergötland, Vadstena kommun, Herrestad socken, Herrestad Klockaregård 5:3. Rikard Hedvall

UV Rapport 2013:50. Arkeologisk förundersökning. Stadsgårdar i den medeltida stadens utkant, Östergötland, Skänninge, Kvarteret Fogden 4-6, Radiatorn 4, Magasinet samt Linköpingsgatan. Jeanette Gustavsson UV Rapport 2013:50, bilaga 10, foton på flickr

UV Rapport 2013:51. Arkeologisk förundersökning steg 1 och steg 2. Sydvästlänken, delsträckan Barkeryd–Hurva, Skåne län. Skåne, Hässleholm och Hörby kommuner, Vankiva, Ignaberga, Norra Mellby, Nävlinge, Häglinge, Södra Rörum, Fulltofta, Hörby och Lyby socknar. Bo Friman

UV Rapport 2013:52. Arkeologisk förundersökning. En mikrospånkärna och några flintavslag på berget. Bohuslän, Ytterby socken, Vena 1:3, Ytterby 217. Glenn Johansson

UV Rapport 2013:53. Översiktlig Arkeologisk förundersökning 2012. S:t Nicolai kyrkoplan. Skåne, Simrishamns stad och socken, fornlämning 25. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Caroline Arcini

UV Rapport 2013:54. Arkeologisk förundersökning. Sydvästlänken, Delsträckan Barkeryd-Värnamo, Arkeologiska förundersökningar inför utbyggnad av kraftledning Sydvästlänken genom Jönköpings län, Småland, Nässjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner, Barkeryd, Nässjö, Malmbäck, Svenarum och Fryele socknar. Britt Ajneborn

UV Rapport 2013:55. Arkeologisk Förundersökning 2012. NordBalt. Spår efter tidigare mänskligt brukande i linjen för ny markkabel mellan Nybro och Sandvik. Småland, Nybro kommun, Madesjö socken, fornlämning 66:1 och 392; Kalmar kommun, Arby socken, fornlämning 358 och 359 samt Hagby socken, fornlämning 143, 145 och 146. Nathalie Becker

UV Rapport 2013:56. Annat projekt. Diken och markbäddar vid Målhammars gård. Västmanland, Björksta socken, Målhammar 9:1, Björksta 589. Mats Nelson

UV Rapport 2013:57. Arkeologisk förundersökning. Ledningsschakt förbi RAÄ 10:1 och RAÄ 10:2, Kättilstad, Östergötland, Kinda kommun, Kättilstad socken, Kätttilstad 5:1, RAÄ 10:1 och RAÄ 10:2. Britt Ajneborn

UV Rapport 2013:58. Arkeologisk förundersökning. Vallerstad kyrka, Ledningsgrävning på kyrkogården, Östergötland, Mjölby kommun, Vallerstad socken, Vallerstad kyrka. Rikard Hedvall

UV Rapport 2013:59. Arkeologisk förundersökning. Schaktning vid Samuelsborg, Ljunga, Östergötland, Norrköpings kommun, Dagsbergs socken, Dagsbergs-Ljunga 3:14 och Dagsbergs-Eggeby 6:1, RAÄ 17 och RAÄ 116. Christina Helander och Annika Konsmar

UV Rapport 2013:60. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Diken och kulturlager i Skänninges utkant. Fjärrvärme i kvarteren Radiatorn, Sprättebrunn och Vårfrulyckan. Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, RAÄ 5. Christina Helander och Annika Konsmar

UV Rapport 2013:61. Arkeologisk undersökning 2011. Stora Uppåkra 2:25 basdokumentation. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, Stora Uppåkra2:25, fornlämning RAÄ 39. Håkan Aspeborg, Nathalie Becker, Mats Anglert och Stefan Larsson med bidrag av Caroline Arcini, Torbjörn Brorsson, Anicca Cardell, Bo Knarrström, Mikael Larsson, Kennet Stark och Håkan Svensson

UV Rapport 2013:62. Kompletterande arkeologisk utredning. Bebyggelse från 1600- och 1700-tal i Aspestahult och Bryggartorp. Södermanland, Kjula socken, Ribbingelund 2:3, Aspestahult 1:1. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2013:63.  Arkeologisk undersökning. Glysamon – stenåldersaktiviteter vid sjön. Södermanland, Katrineholms kommun, Stora Malms socken, Eriksberg 1:1, Stora Malm 283. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2013:64. Arkeologisk undersökning. Stenåldersliv vid viken – slakt och redskapsbearbetning i Hagnesta. Södermanland, Nyköpings kommun, Helgona socken, Hagnesta 1:2, Helgona 315. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2013:65. Arkeologisk undersökning. Ryttargravar från äldre romersk järnålder vid Odens sjö. Arkeologisk undersökning av en kult- och begravningsplats från kring år 0. Jönköpings län, Småland, Jönköpings kommun, Barnarp socken, Odensjö gård, Odensjö 7:7, Odensjö 328 och 329. Petra Nordin

UV Rapport 2013:66. Arkeologisk utredning. Väg 161, Bäcken–Rotviksbro – arkeologisk utredning steg 1. Bohuslän, Skredsvik och Högås socknar, Rotvik 1:12 med flera. Gundela Lindman

UV Rapport 2013:67. Arkeologisk undersökning. Tackhöj – och de andra monumenten. Monumental gravarkitektur i halländsk bronsålder. Hallands län, Halland, Laholms kommun, Ränneslöv socken, Staffanstorp 1:3, Ränneslöv 34. Bengt Westergaard med bidrag av Caroline Ahlström-Arcini och Per Lagerås

UV Rapport 2013:68. Arkeologisk undersökning. Örja 1:9 Skåne, Landskrona kommun, Örja socken, Örja 1:9, fornlämningarna Örja 9, 35, 40, 41 och 42. Redaktör Katalin Schmidt Sabo. Magnus Andersson, Mats Anglert, Caroline Arcini, Adam Bolander, Torbjörn Brorsson, Annica Cardell, Anne Carlie, Bo Knarrström, Per Lagerås, Linda Rosendahl, Katalin Schmidt Sabo, Fredrik Strandmark, Marie Svedin & Håkan Svensson

UV Rapport 2013:69. Arkeologisk förundersökning. Mossbystrand 10:25. Vendeltida bosättning vid Skånes sydkust. Skåne, Skurups kommun, Västra Nöbbelövs socken, Mossbystrand 10:25, fornlämning 76. Adam Bolander

UV Rapport 2013:70. Arkeologisk förundersökning. Östra Grevie 41:1. Boplatslämningar från yngre bronsålder och förromersk järnålder i byns västra utbyggnadsområde. Skåne, Vellinge kommun, Östra Grevie socken, fornlämning 73, 74 och 75. Adam Bolander

UV Rapport 2013:71. Östra Torn 27:13. Science Village. Skåne, Lunds kommun, Lund socken, Östra Torn 27:13. Nathalie Becker

UV Rapport 2013:72. Arkeologisk förundersökning. Kyrkheddinge 8:37. Kyrkheddinge bytomt. Skåne, Staffanstorps kommun, Kyrkheddinge socken, Kyrkheddinge 8:37, fornlämning Kyrkheddinge 6:1. Linda Rosendahl, Ola Magnell

UV Rapport 2013:73. Kullbäckstorp i Härryda. Västergötland, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera. Glenn Johansson

UV Rapport 2013:74. Arkeologisk utredning. Håffrekullen – en gård med historia. Västra Götalands län, Västergötland, Kungälvs kommun, Romelanda socken, Håffrekullen 1:6 med flera

UV Rapport 2013:75. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, Längs odlingsmark och stadsgårdar, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Vistenagatan, RAÄ 5 och RAÄ 20. Christina Helander

UV Rapport 2013:76. Arkeologisk förundersökning. Kalmarsundsparken 2:7. Gravar från Kalmarkriget. Småland, Kalmar län och kommun, Kalmar socken, Kalmarsundsparken 2:7, fornlämning 94. Stefan Larsson med bidrag av Caroline Arcini

UV Rapport 2013:77. Arkeologisk förundersökning, Kvarnbacken 1:18 och 1:19, Arkeologisk schaktkontroll i samband med nybyggnation av ledningsnät, Östergötland, Vadstena kommun och stad, Kvarnbacken 1:18 och 1:19, RAÄ 69

UV Rapport 2013:78. Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala – årsredogörelse år 2012. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:4, 21:39, 21:46, 21:56, 21:71, 21:78, 24:17, 26:4, 26:5, 27:1, 79:23 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 240:1, 284:1-2, 285:2, 547:1, 586:1, 605:1 och 606:1. Redaktör Lena Beronius Jörpeland

UV Rapport 2013:79. Arkeologisk utredning. Maglarp 28:20 och 23:1 Förhistoriska spår utmed Albäckens lopp. Skåne, Trelleborgs kommun, Maglarps socken, Maglarp 28:20 och 23:1, fornlämning Maglarp 11, 13, 32 och 46–48. Adam Bolander

UV Rapport 2013:80. Arkeologisk undersökning. Ales stenar i nytt ljus. Delprojekt 1 – gravmonument intill skeppssättningen. Skåne, Ystad kommun, Valleberga socken, Kåseberga 48:29, fornlämning Valleberga 154. Magnus Andersson, Annika Knarrström, Bengt Söderberg och Björn Wallebom

UV Rapport 2013:81. Arkeologisk utredning. Västra Vemmerlöv 15:11. Skåne, Trelleborgs kommun och stad, Västra Vemmerlöv 15:11. Ola Kronberg

UV Rapport 2013:82. Arkeologisk förundersökning. Stora Råby 33:15 och 36:5. Lämningar från yngre järnålder och historisk tid. Skåne, Lunds kommun, Stora Råby socken, Stora Råby 33:15 och 36:5, fornlämning Stora Råby 10:1. Sofia Lindberg

UV Rapport 2013:83. Arkeologisk utredning. Gravar och boplatser i Merlänna. Södermanland, Strängnäs kommun, Länna socken, Söderlänna 7:1. Cecilia Grusmark

UV Rapport 2013:84. Intill ett gravfältsområde i Gribbylund. Uppland, Täby kommun, Täby socken, Gribbylund 8:5, Täby 96:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2013:85. Arkeologisk utredning. Vidja i Huddinge. Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vidja 1:2, 1:3, 1:6, 1:8, 1:38, 1:39, 1:41, 1:42, 1:46, 1:429, 1:430, 1:547, 1:548, 1:549, 4:48, 4:244. cecilia Grusmark

UV Rapport 2013:86 – under utarbetande

UV Rapport 2013:87. Arkeologisk undersökning. Härdgropar och väg i Fålåsa, Östergötland, Linköpings kommun, Vikingstads socken, Fålåsa 1:2 och Bankeberg 1:1, RAÄ 4, 101 och 195. Christina Helander

UV Rapport 2013:88. Arkeologisk undersökning. Kvarnbacken, Östergötland, Vadstena stad, Kvarnbacken 1:6, 1:18, 1:20 och 1:21, RAÄ 59 och RAÄ 69. Christina Helander

UV Rapport 2013:89. Arkeologisk undersökning. Romersk järnålder vid Stora Farstorp, Småland, Nässjö kommun, Barkeryds socken, Kramsäng 1:4, RAÄ 288, 289, 296, 307, 308. Marita Sjölin

UV Rapport 2013:90. Arkeologisk utredning. På gärdena i Vists och Ubbarps byar. Västra Götaland, Västergötland, Ulricehamn kommun, Ulricehamn stad, Ulricehamn socken, Ubbarp 8:20, Vist 10:25. Gundela Lindman

UV Rapport 2013:91. Arkeologisk utredning steg 1, 2013. Pålsjö 1:1. Inför detaljplaneläggning av del av fastighet. Skåne, Helsingborgs stad och kommun, Pålsjö 1:1. Annika Knarrström

UV Rapport 2013:92. Arkeologisk utredning. En härd vid RAÄ 39, intill väg 206 i Vadstena. Östergötland, Vadstena stad och kommun, RAÄ 39. Katarina Sköld

UV Rapport 2013:93. Arkeologisk utredning steg 2. Östra Torn 27:13. Science Village. Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, Östra Torn 27:13. Nathalie Hyll

UV Rapport 2013:94. Arkeologisk förundersökning. Långeberga 3:2 m.fl. Boplatslämningar från äldre järnålder. Skåne, Helsingborgs kommun, Välluv socken, Välluv 50. Bo Friman

UV Rapport 2013:95. Arkeologisk utredning. Ombyggnad av Hamnbanan. Sträckan Eriksbergsmotet–Pölsebobangården. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Lundby socken, Sannegården 734:9. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2013:96. En begränsad yta med härdar, gropar, stolphål och slagen flinta. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Tvååker socken, Tvååker-Ås 3:10 och 3:11, Tvååker 184:2. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2013:97. Arkeologisk undersökning. Stenpackningar och gropar – vägen till vattnet?, Östergötland, Motala kommun, Brunneby socken, Kungs Norrby 1:192, RAÄ 140. Katarina Sköld

UV Rapport 2013:98. Arkeologisk förundersökning. En stadstomt med tobaksodlingar, Östergötland, Norrköpings stad, Kvarteret Skeppet 13, RAÄ 96. Rikard Hedvall

UV Rapport 2013:99. Arkeologisk utredning. Arbottna på Muskö. Södermanland, Haninge kommun, Muskö socken, Arbottna 1:28. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2013:100. Arkeologisk förundersökning. Kjulaåsen. Lämningar från stenålder och hålvägar, gropar samt en backstuga från historisk tid. Södermanland, Eskilstuna kommun, Kjula socken, Kjula-Åstorp 2:1, Aspestahult 1:1, Kjula-Blacksta 1:5 m.fl, Kjula 98:1–2, Kjula 273, Kjula 283 m.fl. Katarina Appelgren och Ulf Strucke med bidrag av Jonas Bergman, Mathias Bäck och Louise Evanni

UV Rapport 2013:101. Arkeologisk undersökning. Järnåldershärdar på Sockendal, RAÄ 459, ett exempel på härdbruk utanför boplatsen, Östergötland, Mjölby kommun, Väderstad socken, Sockendal 3:6, RAÄ 459. Linus Hagberg

UV Rapport 2013:102. Arkeologisk förundersökning. Gamla Staden 8:1. Spår efter medeltida bebyggelse på Landborgen. Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborgs stad, fornlämning Helsingborg 42. Adam Bolander och Mats Anglert

UV Rapport 2013:103. Arkeologisk utredning, steg 1. Arkeologisk utredning för deponi i Dvärred, steg 1. Västra Götalands län, Mölndals kommun, Halland, Lindome socken, Dvärred 4:15

UV Rapport 2013:104. Arkeologisk utredning. Vindkraftspark vid Packebo, Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering, Småland, Jönköpings län, Nässjö kommun, Almesåkra socken, Packebo, Fornlämning Almesåkra RAÄ 48:1, 10:1, 11:1, 13:1, 14:1, 27:1 m fl. Britt Ajneborn

UV Rapport 2013:105. Arkeologisk fördjupning 2013. Simrishamnsbanan. Sträckan Malmö–Tomelilla. Skåne, Lund, Sjöbo och Tomelilla kommuner. Bengt Söderberg med bidrag av Anna Broström, Sofia Lindberg, Kennet Stark och Björn Wallebom

UV Rapport 2013:106 - under utarbetande

UV Rapport 2013:107. Arkeologisk utredning steg 2, 2012. Norra Borstahusen delområde 2. Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1, fornlämning Landskrona 29 och 30. Kennet Stark

UV Rapport 2013:108. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Ombyggnation av Vallens förskolegård, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Inom fastigheterna Hästen 2 och Skänninge 3:2, Skänninge RAÄ 5. Annika Helander

UV Rapport 2013:109. Arkeologisk förundersökning. Medeltid i Mariefred. Södermanland, Strängnäs kommun, Strängnäs socken, Djurgårdsgatan, Långgatan, Bergholmsgränd och inom fastigheterna Munkhagen 5, Borgmästaren 4 och 7, Rådmannen 3, Köpmannen 1, 5 och 7, Garvaren 2, 3 och 5 samt Pedagogen7, Mariefred 21:1. Tomas Westberg

UV Rapport 2013:110. Murverksundersökning vid Örbyhus slott. Uppland, Uppsala kommun, Vendels socken, Örbyhus 1:8, Vendel 192:1 och 287:1. Mathias Bäck och Torbjörn Holback

UV Rapport 2013:111. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Högreståndshus i kv Vattenkonsten 1. Bebyggelse, brand och ombyggnader sedan 1600-talet. Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Vattenkonsten 1, RAÄ 96 Stadslager. Christina Helander och Annika Konsmar

UV Rapport 2013:112. Arkeologisk utredning. Lämningar från historisk tid i Örnäs. Uppland, Upplands-Bro kommun, Västra Ryd socken, Örnäs 9:1. Wivianne Bondesson och Cecilia Grusmark

UV Rapport 2013:113. Arkeologiska för- och slutundersökningar. Harvestad – en by i eklandskapet, Östergötland, Linköpings kommun, Landeryds socken, RAÄ 309, 312, 359, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381. Alf Ericsson, Johan Stenvall

UV Rapport 2013:114. Arkeologisk undersökning. Hulje – en rituell plats från yngre bronsålder och järnålder. Östergötland, Mjölby kommun, Högby socken, Hulje 8:3, RAÄ 251 och 281. Maria Petersson

UV Rapport 2013:115. Arkeologisk förundersökning. Gropugn och fossil åker vid Hagstugan. Södermanland, Södertälje kommun, Södertälje socken, Vasa 1:1, Södertälje 166 och 181. John Hamilton med bidrag av Håkan Ranheden och Ulf Strucke

UV Rapport 2013:116. Arkeologisk utredning. Väg 55. Sträckan Valla–Flen. Södermanland, Flens och Katrineholms kommuner, Flen och Sköldinge socken. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2013:117. Arkeologisk utredning. Ny väg norr om Eskilstuna flyplats. Södermanland, Eskilstuna kommun, Kjula socken, Kjula-Åstorp 2:1, Harbytorp 1:3, Aspesta 4:1, Österrekarne Häradsallmänning. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2013:118. Arkeologisk utredning. Särskild arkeologisk utredning avseende anslutningsvägar och sidoområden inför byggnation av väg 940. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken

UV Rapport 2013:119. Arkeologisk förundersökning. Föryngring av trädbeståndet i Svartsjö slottspark. Etapp 2. Mathias Bäck

UV Rapport 2013:120. Arkeologisk förundersökning och efterundersökning. Vasatorp 1:1. Myntskatter från 1600-talet och en grav från äldre järnålder. Skåne, Helsingborgs kommun, Kropp socken, fornlämning Kropp 54:1. Bo Friman

UV Rapport 2013:121. Arkeologisk förundersökning. Hjärup 21:38. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, Hjärup 21:38, fornlämning Uppåkra 26. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Anna Broström och Ola Magnell

UV Rapport 2013:122. Arkeologisk utredning. Ledningsdragning i Vilsta Tunafors. Södermanland, Eskilstuna kommun, Eskilstuna socken. Wivanne Bondesson

UV Rapport 2013:123. Arkeologisk utredning. Gasledning mellan Jordberga och Trelleborg. Skåne, Trelleborgs kommun, Bösarp, Gylle, Källstorp, Simlinge, Södra Åby, Västra Vemmerlöv och Östra Klagstorp socken. Ola Kronberg

UV Rapport 2013:124. Arkeologisk utredning 2013. Örja 1:9. Gropområde väster om DSV. Skåne, Landskrona kommun, Landskrona stad, Örja 1:9, fornlämning Landskrona 17 och 18. Nathalie Hyll

UV Rapport 2013:125. Arkeologisk undersökning 2012. Fulltofta 31:16. Grav eller odlingsröse. Skåne, Hörby kommun, Fulltofta socken, fornlämning Fulltofta 155:1. Bo Friman

UV Rapport 2013:126. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Bland gravar och boplatslämningar, Kalmar län, Västerviks kommun, Lofta socken Hässelstad 1:9 och 1:10, RAÄ 234:1 och 459:1. Katarina Sköld

UV Rapport 2013:127. Arkeologisk förundersökning. Filborna 35:1. Bytomt och förhistorisk bebyggelse. Skåne, Helsingborgs kommun och socken, Filborna 35:1, fornlämning Helsingborg 226:1. Nathalie Hyll

UV Rapport 2013:128. Arkeologisk förundersökning. Västervång 2:25. Boplatslämningar från tidigneolitikum, förromersk järnålder och vendeltid. Tyra Ericson

UV Rapport 2013:129. Arkeologisk förundersökning. Schaktgrävning i Nässja och Örberga. Östergötland, Vadstena kommun, Nässja och Örberga socknar, Järnevid 1:1 och Örberga 6:1, RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken. Rikard Hedvall

UV Rapport 2013:130 – under utarbetande

UV Rapport 2013:131. Arkeologisk undersökning. Ett tidigt belägg för neolitisk odling på en boplats i Kimmersbo. Västra Götalands län, Halland, Mölndals kommun, Lindome socken, Kimmersbo 1:39, Lindome 185:1. Johannes Nieminen

UV Rapport 2013:132 – under utarbetande

UV Rapport 2013:133. Arkeologisk dokumentation. Bronsålder och järnålder vid Ullbro. Invid vägtunnel för väg E18. Niclas Björck

UV Rapport 2013:134. Arkeologisk undersökning. Stenålder, bronsålder och skålgropar i Östra Malmskogen, Östergötland, Linköpings kommun, Rystads socken, Östra Malmskogen 1:3, RAÄ 328 och 340. Christina Helander med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam

UV Rapport 2013:135. Arkeologisk utredning. Boplatsspår på Storängen i Tannefors, Inför arbetet med detaljplaneprövning i samband med Ostlänken, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Del av Tannefors 1:2. Britt Ajneborn

UV Rapport 2013:136. Arkeologisk förundersökning. Schaktning för servisledningar inom fornlämningsområde för gravfält vid Kullersbro, Östergötland, Linköpings kommun, Björkebergs socken, Kullersbro 4:1. Magnus Stibéus

UV Rapport 2013:137. Arkeologisk utredning, etapp 2. Gamla Stångebro, Östergötland, Linköpings kommun, S:t Lars socken, Tornby 1:7, Nykvarnsparken. Alf Ericsson

UV Rapport 2013:138 – under utarbetande

Dela sidan på