UV Rapport 2014

UV Rapport 2014:1. Arkeologisk förundersökning. Harbackevägen m fl, Inför omläggning av vattenledning i Kimstad, Östergötland, Norrköpings kommun, Kimstads socken, Harbackevägen m fl, RAÄ 12:1 och 258. Britt Ajneborn

UV Rapport 2014:2. Arkeologisk förundersökning och utredning. Sydvästlänken. Delsträckan Barkeryd–Värnamo, Tio nya stolpplatser, Småland, Tranås, Nässjö och Aneby kommuner, Linderås, Lommaryd och Flisby socknar, Id 1024 i Linderås socken, Tranås kommun, RAÄ 136:1, RAÄ 207:1, Id 1007, Id 1013 och Id 1016 i Lommaryd socken, Aneby kommun, RAÄ 238:1, Id 1546 i Flisby socken, Nässjö kommun. Britt Ajneborn

UV Rapport 2014:3. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Schaktningsövervakning i Skänninge. Inom Skänninges medeltida stadslager RAÄ 5:1, Motalagatan, Nordanågatan samt vid Trojenborgsskolan. Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, RAÄ 5:1. Britt Ajneborn

UV Rapport 2014:4. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Ett stolphål invid boplatsen RAÄ 220 i Kungsbro. Östergötland, Linköpings stad och kommun, Vreta klosters socken, RAÄ 219:1, 220:1 och 222. Christina Helander

UV Rapport 2014:5. Arkeologisk utredning. Bergtäkt i Almby. Uppland; Vänge socken; Almby 2:1. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2014:6. Arkeologisk utredning. Kungsängens-Tibble i Brunna. Stockholms län, Uppland, Upplands-Bro kommun, Kungsängens socken, Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2014:7. Arkeologisk förundersökning. Stenålderslämningar vid Träslövsläge. Halland, Tvååkers socken, Tvååkers-Ås 2:3 m.fl., Tvååker 192:1 och 193:1. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2014:8. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Röjningsrösen och härdar inom Vimmerby 3:3. Kalmar län, Vimmerbys socken och kommun, Vimmerby 3:3. Christina Helander, Katarina Sköld och Clas Ternström

UV Rapport 2014:9. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Bykstugan vid Åkers Styckebruk. Lämningar från sent 1800-tal inom hytt- och hammarområdet. Södermanlands län; Södermanland; Strängnäs kommun; Åkers socken; Åker 9:1 och Åkers Styckebruk 3:1; Åker 391:1–2. Ulf Strucke

UV Rapport 2014:10. Barockträdgårdens mur vid drottningholms slott : Stockholms län; Uppland; Ekerö kommun; Lovö socken; Drottningholms slott 1:1. Johan Anund, Mathias Bäck

UV Rapport 2014:11. Arkeologisk utredning. Fullerö bostäder. Uppsala län; Uppland; Uppsala socken; Fullerö 21:33 och 21:66. Wivianne Bondesson

UV Rapport 2014:12. Arkeologisk förundersökning, etapp 1. Brännbol – ett torp under Görväln. Stockholms län; Uppland; Järfälla kommun; Järfälla socken; Görväln 3:1; Järfälla 82:1. Mathias Bäck och John Hamilton

UV Rapport 2014:13. Arkeologisk förundersökning. Område A, Balkåkra 5:10. Skåne, Ystads kommun, Balkåkra socken, fornlämning Balkåkra 54. Bo friman

UV Rapport 2014:14. Arkeologisk förundersökning. Östra Grevie 12:14 m.fl. Gårdslägen fån yngre bronsålder–förromersk järnålder samt medeltida lämningar i anslutning till bytomten. Skåne, Vellinge kommun, Östra Grevie socken, fornlämning Östra Grevie 40, 41 och 51. Adam Bolander med bidrag av Ola Magnell

UV Rapport 2014:15. Arkeologisk utredning. Dalby 24:61 m.fl. Skåne, Lunds kommun, Dalby socken, Dalby 24:61 m.fl. Bengt Söderberg

UV Rapport 2014:16. Arkeologisk förundersökning. Mellanköpinge 12:29. Kustnära bosättning från äldre järnålder i Trelleborgs nordöstra utkant. Skåne, Trelleborgs kommun, Kyrkoköpinge socken, fornläming Kyrkoköpinge 12. Adam Bolander

UV Rapport 2014:17. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning för Tulebo Villastad. Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Kållereds socken, Stretered 1:1. Gundela Lindman

UV Rapport 2014:18. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning för detaljplan i Hönekulla. Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Hönekulla 1:153 m.fl. Gundela Lindman

UV Rapport 2014:19. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning för cirkulationsplats vid väg 153. Hallands län, Halland, Varbergs stad och kommun, Getakärr 2:4. Gundela Lindman

UV Rapport 2014:20. Arkeologisk förundersökning. I utkanten av en boplats i Marbystrand. Östergötland, Norrköpings kommun, Dagsbergs socken, Marby 6:4, RAÄ 155. Katarina Sköld

UV Rapport 2014:21. Arkeologisk förundersökning. VA-ledning mellan Anneberg och Lindome. Arkeologisk förundersökning längs planerad sträckning av VA-ledning i Kungsbacka kommun. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers socken, Alafors 2:21, 2:6 och 3:3, Älvsåker 64:1, 128:1 och 129:1. Bengt Nordqvist

UV Rapport 2014:22. Arkeologisk utredning. VA-ledning mellan Henån och Slussen. Arkeologisk utredning längs planerad sträckning av VA-ledning på Orust. Västra Götalands län, Bohuslän, Orust kommun, Torp socken, Ström 1:68 med flera.Bengt Nordqvist

UV Rapport 2014:23. Arkeologisk undersökning. Gårdar från äldre järnålder på Sörreds utmark. Bebyggelselämningar från yngre sten-, brons- och järnålder på södra Hisingen. Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborg, Björlanda socken, Sörred 7:3, Björlanda 602 och 603. Petra Nordin

UV Rapport 2014:24. Arkeologisk förundersökning. Hensbackalämningar i Krokängsparken och vid Bratteråsberget. Inom korridor för järnvägsplan för Hamnbanan. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Göteborgs socken, Sannegården 734:9, Bräcke 729:175, Göteborg 493 och 494. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2014:25. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Kvarndammen vid Addarsnäs gård. Stockholms län; Uppland; Norrtälje kommun; Länna socken; Västerlisa 1:6.  Mats Nelson, Lena Beronius Jörpeland

UV Rapport 2014:26. Arkeologisk utredningar och förundersökningar. Från bronsålder till historisk tid i Olanda hundare. Om byggnad av väg 288 mellan Hov och Alunda. Fredrik Larsson, Wivianne Bondesson, Magnus Lindberg

UV Rapport 2014:27. Arkeologisk utredning. Projekt Köpstad Orust. Bohuslän, Stala socken, Stala-Haga 1:4, 1:7 och 1:9, Stala 82. Marianne Lönn

UV Rapport 2014:28. Arkeologisk utredning. Fjärrvärmeledning mellan Örtofta och Landskrona. Skåne, Eslöv, Kävlinge och Landskrona kommun. Adam Bolander med bidrag av Kennet Stark

UV Rapport 2014:29. Arkeologisk förundersökning. Göteborg 218, Nya Lödöse, Gamlestadens Fabriker. Västra Götalands Län, Göteborgs stad och kommun, Göteborgs socken, Olskroken 18:7, fornlämning 218. Pia Svensson och Bengt Westergaard, med bidrag av Pär Karlsson, Jens Heimdahl och Hans Linderson

UV Rapport 2014:30. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Inom Linköpings medeltida stadslager, schaktningsarbeten för två elskåp, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Borgmästaregatan, Stora Torget 9 m fl, Fastigheten Bolaget 1, RAÄ 153. Katarina Sköld

UV Rapport 2014:31. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Distorp – sökschakt i åkermark, Östergötland, Linköpings kommun, Rystads socken, Distorp 2:1. Christina Helander

UV Rapport 2014:32. Särskild arkeologisk undersökning. Stensträng och härdar i Väderstad, SVK stolpplats 531-532, Östergötland, Mjölby kommun, Väderstad socken. Christina Helander

UV Rapport 2014:33. Arkeologisk utredning steg 2. Väg E22 – delen förbi Linderöd Skåne, Kristianstad kommun, Linderöds socken, fornlämning Linderöd RAÄ 39:1, 49:1, 103:1, 111, 112, 114, 115, 150, 158, 163 och 164. Anne Carlie, Bo Friman, Kennet Stark och Anna Broström

UV Rapport 2014:34. Arkeologisk utredning och förundersökning. Sydvästlänken. Delsträckan Barkeryd-Hurva. Småland, Kronobergs län, Ljungby och Markaryd kommuner, Dörarp, Berga, Kånna, Hamneda, Traryd och Markaryd socknar. Ola Kronberg, Linda Billström och Kennet Stark

UV Rapport 2014:35. Arkeologisk förundersökning. Järnålder på Vist och Ubbarps gärden. Boplatsspår från romersk järnålder och folkvandringstid. Västra Götalands län, Västergötland, Ulricehamns kommun och socken, Ubbarp 8:20 och Vist 10:25. Gisela Ängeby

UV Rapport 2014:36. Arkeologisk undersökning. Lindängelund 1. Bebyggelse och offerplats från yngre stenålder, bronsålder, järnålder samt vikingatid/tidig medeltid. Skåne, Malmö kommun, Bunkeflo socken, Lockarp 44:1, RAÄ Bunkeflo 77:1, 78:1, 150, 151, 152 och 153. Anne Carlie & Anna Lagergren. Med bidrag av Bo Friman, Katalin Schmidt Sabo, Bo Strömberg, Håkan Svensson och Bengt Söderberg

UV Rapport 2014:37. Arkeologisk utredning. Östra Grevie 9:40 och 12:14 Boplats från yngre bronsålder–förromersk järnålder samt spår av handel, hantverk och religiös aktivitet under yngre järnålder–tidig medeltid Skåne, Vellinge kommun, Östra Grevie socken, Östra Grevie 9:40 och 12:14. Adam Bolander

UV Rapport 2014:38. Arkeologisk förundersökning. Schaktningar i Holmengatan och Kvarngatan, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Holmengatan och Kvarngatan, RAÄ 96. Annika Nordström

UV Rapport 2014:39. Arkeologisk förundersökning. Universitetsparken i Norrköping, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Oron 7:1, Nordantill 1:1, RAÄ 96. Annika Nordström

UV Rapport 2014:40. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Tannefors kvarnby, Östergötland, Linköpings stad, S:t Lars socken, Hejdegården 1:1, 1:2, 1:10 och 1:12, RAÄ 335. Rikard Hedvall

UV Rapport 2014:41. Arkeologisk undersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktgrävning vid Sya kyrka, Östergötland, Mjölby kommun, Sya socken, Sya kyrkojord 1:1 och Sya 4:15. Rikard Hedvall

UV Rapport 2014:42. Arkeologisk förundersökning. Borgare Birgers sigill, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Kvarteret Magasinet, Skänninge 2:1. Rikard Hedvall

UV Rapport 2014:43. Arkeologisk kontroll. Skadebesiktning i Kåseberga Kulturlager från förhistorisk och nyare tid Skåne, Ystads kommun, Valleberga socken, Kåseberga 48:23, fornlämning Valleberga 155. Bengt Söderberg

UV Rapport 2014:44. Arkeologisk undersökning. En satellitplats från äldre och mellersta mesolitikum. Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs stad och kommun, Backa 766:263 med flera, Göteborg 338. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2014:45. Arkeologisk undersökning. Kultplatsen på Stora Holm. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Tuve socken, Stora Holm 38:36, Tuve 46. Marianne Lönn med bidrag av Jan Apel och Torbjörn Brorsson

UV Rapport 2014:46. Arkeologisk förundersökning. Vallkärratorn 6:2 m.fl. Fjärrvärmeledning Stångby–Gunnesbo, genom Norra Nöbbelövs och Vallkärratorns bytomter Skåne, Lunds kommun, Norra Nöbbelövs och Vallkärra socknar, fornlämning Norra Nöbbelöv 24:1 och 31 samt Vallkärra 59:1. Annika Knarrström

UV Rapport 2014:47. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan. Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1. Katarina Appelgren

UV Rapport 2014:48. Arkeologisk förundersökning. Förhistoriska lämningar vid Stenhagen. Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Läby socken; Berthåga 11:33; Läby 107:1. Torbjörn Holback

UV Rapport 2014:49 – under utarbetande

UV Rapport 2014:50. Arkeologisk förundersökning. Stadsodling i Norrköpings södra utkant, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Fastigheten Klockan 1, RAÄ 96. Katarina Sköld

UV Rapport 2014:51. Arkeologisk förundersökning. Valnötsträdet 8, Kalmar gamla stad Arkeologi och gestaltning Småland, Kalmar län, Kalmar kommun, Kalmar socken, Valnötsträdet 8, fornlämning Kalmar 94. Stefan Larsson med bidrag av Adam Bolander, Torbjörn Brorsson, Hanna Menander, Johan Stenvall, Magnus Stibéus och Henrik Pihl

UV Rapport 2014:52. Arkeologisk förundersökning. Gullberget och skansen Lejonet. Arkeologiska lämningar kring Gullbergets hus, fäste och skans. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun och stad, Gullbergsvass 703:6 och 703:4, Göteborg 135:1. Carina Bramstång Plura

UV Rapport 2014:53. Arkeologisk undersökningSkeke – gudar, människor och gjutare. Rituella komplex från bronsålder och äldre järnålder samt en höjdbosättning från yngre järnålder med gjuteriverkstad. Utbyggnad av väg 288, sträckan Jälla–Hov. Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Rasbo socken; Skeke 1:3, 2:6; Rasbo 55:1–2, 654, 655, 669, 695, 696, 697, 626:1–627:1, 682–688 samt delar av Rasbo 628:1 och 629:1. Fredrik Larsson

UV Rapport 2014:54. Arkeologisk förundersökning. Stadsgårdar i Norrköpings norra utkant, 1600- och 1700-talsbebyggelse på Saltängen, Östergötland, Norrköpings kommun, S:t Johannes socken, Kvarteren Mässingen, Saltängen och Rodgagatan, Fastigheterna Saltängen 1:1, 1:6-11 och 1:17, RAÄ 96, stadslager från historisk tid. Rikard Hedvall, Pär Karlsson

UV Rapport 2014:55. Byggnadsdokumentation. Flistad kyrka, Östergötland, Linköpings kommun, Flistad socken, Flistad kyrka. Rikard Hedvall

UV Rapport 2014:56. Särskild arkeologisk undersökning. Stenåldersboplatser och medeltida skelettbegravningar i Kränge, Särskild undersökning i samband med planerad bebyggelse vid Kränge, Östergötland, Linköpings kommun, Ledbergs socken, Ledbergs-Tomta 3:2, RAÄ 41. Tom Carlsson

UV Rapport 2014:57. Arkeologisk undersökning. Väg E6 Trelleborg–Vellinge: Område 6:1. Järnåldersgårdar i dösmiljö. Skåne, Trelleborgs kommun, Skegrie socken, Skegrie 39:1, fornlämning Skegrie 39. Bengt Söderberg

UV Rapport 2014:58. Arkeologisk förundersökning. Avgränsande förundersökning av fyra boplatser i Askim. Boplatser från mesolitikum, neolitikum och bronsålder/järnålder. Västergötland, Askim socken, Kobbegården 6:29 och 6:363 Askim 299, 300, 301, 302. Johannes Nieminen

UV Rapport 2014:59. Arkeologisk utredning steg 2. Maglarp 28:20 och 23:1. Få spår efter överplöjda förhistoriska lämningar utmed Albäcken. Skåne, Trelleborgs kommun, Maglarp socken, Maglarp 28:20 och 23:1, fornlämning Maglarp 11:1, 32:1, 46:1 och 62-67. Nathalie Hyll

UV Rapport 2014:60. Arkeologisk förundersökning. Badstugubastionen i Göteborg. Rapport över framtagna bastionlämningar i kvarteret Verkstaden samt i Verkstadsgatan och i Lilla Badhusgatan. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, kvarteret Verkstaden med flera, Göteborg 216. Viktor Svedberg

UV Rapport 2014:61. Arkeologisk förundersökning. Tanumshede Centrum – en välbesökt plats under förhistorien. Västra Götalands län, Bohuslän, Tanums kommun, Tanum socken, Ryland 3:2, 2:22, Tanumshede 1:28, 1:33, 1:34, 1:43, 1:8, 1:11 och 1:35, Tanum 2230, 2231, 2262 och 580 med flera. Betty-Ann Munkenberg

UV Rapport 2014:62. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Schaktkontroll vid RAÄ 15:2 i Vikingstad, Östergötland, Linköpings kommun, Rappestad socken, Trådgatan 2, Fålåsa 5:8, 5:52, Inom del av RAÄ 15:2. Britt Ajneborn

UV Rapport 2014:63. Arkeologisk förundersökning. Fossil åker vid Gynge 1:1, Arkeologisk förundersökning inom del av Lommaryd RAÄ 207:1, Småland, Jönköpings län, Aneby kommun, Lommaryd socken, Gynge 1:1, Fornlämning Lommaryd RAÄ 207:1. Britt Ajneborn

UV Rapport 2014:64. Arkeologisk undersökning. Arkeologisk undersökning i cistercienserklostret i Askeby, Östergötland, Linköpings kommun, Askeby socken, RAÄ 181:1 inom fastigheterna Askeby prästgård 1:6 och 1:8, RAÄ 271. Karin Lindeblad

UV Rapport 2014:65. Arkeologisk förundersökning. Ljungaviken. Färgkullan södra. Blekinge, Sölvesborgs kommun och socken, fornlämning Sölvesborg 74. Ola Kronberg

UV Rapport 2014:66. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Utbyggnadsområde Norra Borstahusen. Område E, G och J. Skåne, Landskrona kommun och socken, Borstahusen 1:1. Kennet Stark

UV Rapport 2014:67. Arkeologisk förundersökning. Från odlingsmark till stadsbebyggelse i Skänninge, Fjärrvärmedragning i gatu- och tomtmark, Östergötland, Mjjölby kommun, Skänninge socken, Linköpingsgatan, Tvärgränd och Krokgatan, RAÄ 5, medeltida stadslager. Annika Konsmar

UV Rapport 2014:68. Arkeologisk förundersökning. E22 Hörby–Linderöd. Utbyggnad av befintlig väg och nya lokalvägar. Skåne, Hörby kommun, Äspinge och Södra Rörums socknar. Kennet Stark

UV Rapport 2014:69. Arkeologisk förundersökning  i form av schaktningsövervakning. Medeltid och tidigmodern tid i Tyska Brinken-Västerlånggatan och Köpmangatan i Gamla Stan. Stockholms län; Uppland; Stockholms kommun; Stockholms stad; Gamla Stan. Kvarteren Cybele 12, Typhon 8 och 9, Europa 8 och 9, Pygmalion 2 och 3; Stockholm 103:1. Maria Lingström

UV Rapport 2014:70. Arkeologisk förundersökning. Väg 252. Ny sträckning mellan Hallstahammar och Surahammar. Västmanlands län; Västmanland; Hallstahammars och Surahammars kommuner; Sura och Svedvi socknar. Karl-Fredrik Lindberg

UV Rapport 2014:71. Arkeologisk förundersökning. Schakt vid Tunaborgen. Stockholms län; Uppland; Österåkers kommun; Österåkers socken; Österåker 53:1. Tomas Westberg, Ulf Strucke

UV Rapport 2014:72. Arkeologisk förundersökning. Begravningar vid Tyska kyrkan i Göteborg. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, Kvarteret Rådhuset (Tyska kyrkan), Göteborg 216. Viktor Svedberg

UV Rapport 2014:73. Arkeologisk utredning. Johannebergs landeris park och trädgårdsanläggning. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och socken, Lorensberg 22:1 och 706:41. Carina Bramstång Plura

UV Rapport 2014:74. Arkeologisk förundersökning samt kompletterande utredning. Håby logistikcenter. Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Håby socken, Skinnfälleröd 1:1, Håby 301. Glenn Johansson och Gundela Lindman

UV Rapport 2014:75. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning av Sörsedammen 2. Hallands län, Halland, Varbergs kommun och socken, Getakärr 5:1 och 6:17. Bengt Nordqvist

UV Rapport 2014:76. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning av fornlämning Tvååker 207:1, ”Smeakalles äng”. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Tvååkers socken, Fastarp 3:69, Tvååker 207:1. Bengt Nordqvist

UV Rapport 2014:77. Arkeologisk utredning, steg 2. Väg 161, Säckevik–Rotviksbro, arkeologisk utredning steg 2. Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Skredsvik och Högås socken, Berg 1:51, Kamperöd 1;13, 1:11 och 1:10. Gundela Lindman

UV Rapport 2014:78. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Kabelskåp i Linköpings innerstad, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Inom RAÄ 153, medeltida stadslager. Johan Stenvall

UV Rapport 2014:79. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Infiltration i Väderstad, Östergötland, Mjölby kommun, Väderstads socken, Fastighet Väderstad 5:7 och 5:11, Intill RAÄ 19:1 och 350. Johan Stenvall

UV Rapport 2014:80. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning i Sturefors slottsträdgård, Östergötland, Linköpings kommun, Vist socken, Sturefors 1:4, RAÄ 123. Karin Lindeblad.

UV Rapport 2014:81 – under utarbetande

UV Rapport 2014:82. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola. Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; Torsåkers socken; Torsåkers-Sörby 1:6, 1:11 och 1:26; Torsåker 21:1, 126:1, 127:1–2 och 170:1. Louise Evanni

UV Rapport 2014:83. Arkeologisk undersökning. Lockarp 24:1, 42:1 och 43:1 Lindängelund 4 Skåne, Malmö stad och kommun, Bunkeflo och Lockarp socknar, fornlämning Bunkeflo 76, 144, 146–148 och Lockarp 50. Bo Strömberg, Anne Carlie, Anna Lagergren, Katalin Schmidt Sabo

UV Rapport 2014:84. Arkeologisk förundersökning. I förlängningen av Ribby Allé. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Västerhaninge socken; Ribby 1:481 m.fl.; Västerhaninge 398:1 och Västerhaninge 361:4. Ulf Strucke

UV Rapport 2014:85. Arkeologisk förundersökning. Fjärrkyla i Snickaregatan, kvarteret Duvan 21, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Snickaregatan, kvarteret Duvan 21, RAÄ 153. Marita Sjölin

UV Rapport 2014:86. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fundament intill Åhlénshuset, Snickaregatan, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Snickaregatan, kvarteret Braxen 19, RAÄ 153. Marita Sjölin

UV Rapport 2014:87. Arkeologisk förundersökning. Anslutning dagvatten i Stora Torget, Skänninge, Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge stad, Stora Torget, fastighet Skänninge 3:2, RAÄ 5. Marita Sjölin

UV Rapport 2014:88. Arkeologisk undersökning.  Jämjö 6:1 Förhistorisk boplats med järnhantering Blekinge, Jämjö socken, Jämjö 6:1, fornlämning Jämjö 122. Tyra Ericson

UV Rapport 2014:89. Översiktlig arkeologisk förundersökning. Vintrie 6:3 Skåne, Malmö kommun, Bunkeflo socken, Vintrie 6:3, fornlämning Bunkeflo 12. Katalin Schmidt Sabo

UV Rapport 2014:90. Kulturhistorisk inventering. Ringhals. Kulturhistorisk inventering inför tillståndsprövning och detaljplan avseende ersättningsreaktorer på Väröhalvön. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken. Pia Nilsson och Gisela Ängeby

UV Rapport 2014:91. Arkeologisk undersökning. En 10 000 år gammal boplats med organiskt material i Mölndal. Ytterligare en överlagrad Sandarnaboplats vid Balltorp. Västra Götalands län, Västergötland, Mölndal stad, Balltorp 1:124, Mölndal 182. Glenn Johansson med bidrag av Jonas Bergman, Jens Heimdal, Leif Jonsson och Tore Påsse

UV Rapport 2014:92. Arkeologisk utredning. På Ertseröds utmark. Västra Götalands län, Bohuslän, Tanums kommun, Tanums socken, Ertseröd 1:3. Gundela Lindman

UV Rapport 2014:93 – under utarbetande

UV Rapport 2014:94. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen. Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen 1:17; Kungsängen 20:1, 20:3 och 38:1. Louise Evanni

UV Rapport 2014:95. Arkeologisk utredning. Från bronsålder till historisk tid i Tiundas och Norra Rodens gränsland. Nybyggnation av väg 288 mellan Alunda och Gimo. Uppsala län; Uppland; Östhammars kommun; Alunda och Skäfthammars socknar. Fredrik Larsson med bidrag av Magnus Lindberg, Wivianne Bondesson och Torbjörn Holback

UV Rapport 2014:96 – under utarbetande

UV Rapport 2014:97 – utgår

UV Rapport 2014:98. Arkeologisk förundersökning. Johannebergs landeri, Göteborg. Med rapport för georadarundersökning och teknisk rapport av miljöprover. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, Lorensberg 22:1 och 706:41. Pia Svensson med bidrag av Pär Karlsson, Anders Biwall, Immo Trinks och Jens Heimdahl

UV Rapport 2014:99. Arkeologisk förundersökning. Kurtinmur, Stora Bommens bastion och Masthamnen på Packhusplatsen. Arkeologisk förundersökning inför tillåtlighetsprövning av Västlänkenprojektet. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och socken, Nordstaden 702:32 med flera, Göteborg 216. Carina Bramstång Plura och Anders Kjellin

UV Rapport 2014:100. Arkeologisk förundersökning. Gullbergs vallar. En kompletterande förundersökning och dokumentation av vallar på och kring Gullberget. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och socken, Gullbergsvass 703:6 och 703:4, Göteborg135:1

UV Rapport 2014:101. Arkeologisk undersökning. Hamneda-Horn 10:4. Söregården, Horns by och stensättning RAÄ 91:1. Linda Billström

UV Rapport 2014:102. Arkeologisk utredning. Varbergstunneln. Arkeologisk utredning, steg 1, inför bygget av dubbelspårig järnväg, sträckan Varberg–Hamra. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varberg, Träslöv och Hunnestad socken. Viktor Svedberg, Gisela Ängeby, Christina Rosén

UV Rapport 2014:103.  Arkeologisk utredning. Buskhyttegård, Södermanland, Nyköpings kommun, Tunabergs socken, Ingevallshyttan 1:50 m fl, RAÄ 640 m fl. Alf Ericsson

UV Rapport 2014:104 – under utarbetande

UV Rapport 2014:105. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning i avgränsade syfte av fornlämning Ås 112:1 och 113:1. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Ås socken, Åsby 5:4 och Bossgården 2:8 och 2:20. Bengt Nordqvist

UV Rapport 2014:106 – under utarbetande

UV Rapport 2014:107 – under utarbetande

UV Rapport 2014:108. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Vattenledning i Snickaregatan och Ågatan, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Snickaregatan och Ågatan, RAÄ 153. Marita Sjölin

UV Rapport 2014:109. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fjärrkyla och el i Snickaregatan, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Kvarteret Braxen 19, Snickaregatan, RAÄ 153. Marita Sjölin

UV Rapport 2014:110. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Källare under rum 135, galleriet, Borgholms slott, Kalmar län, Öland, Borgholm, Räpplinge socken, Borgholm 8:16, Räpplinge RAÄ 139:1, 199:1. Hanna Menander

UV Rapport 2014:111. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Intill en förhistorisk boplats och Kallerstad gård, Östergötland, Linköpings stad och kommun, S:t Lars socken, Inom Kallerstad 1:1, RAÄ 555. Katarina Sköld

UV Rapport 2014:112 – under utarbetande

UV Rapport 2014:113 – under utarbetande

UV Rapport 2014:114 – under utarbetande

UV Rapport 2014:115 – under utarbetande

UV Rapport 2014:116. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Kärna kyrka – grävning för en ny orgel, Östergötland, Linköpings kommun, Kärna socken, Kärna kyrka. Rikard Hedvall

UV Rapport 2014:117. Arkeologisk förundersökning. Böda kyrka, Ett ledningsschakt intill kyrkan, Kalmar län, Öland, Borgholms kommun, Böda socken, Böda kyrka. Rikard Hedvall

UV Rapport 2014:118. Arkeologisk förundersökning. Hagby kyrka, Vapenhus och kor samt ett ledningsschakt på kyrkogården, Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Hagby kyrka 1:1. Rikard Hedvall

UV Rapport 2014:119 – under utarbetande

UV Rapport 2014:120 – under utarbetande

UV Rapport 2014:121. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ödängs industriområde, Östergötland, Kinda kommun, Kinda socken, Inom fastigheterna Kisa 1:1 och 3:2. Annika Helander

UV Rapport 2014:122 – under utarbetande

UV Rapport 2014:123. Arkeologisk utredning, etapp 1.  Kolartorp – underlag för detaljplan, etapp 3. Karl-Fredrik Lindberg

UV Rapport 2014:124. Arkeologisk förundersökning. Husgrund och boplats vid Vada klockargård. Stockholms län; Uppland; Vallentuna kommun; Vada socken; Vadaby 1:2. John Hamilton

UV Rapport 2014:125 – under utarbetande

UV Rapport 2014:126 – under utarbetande

UV Rapport 2014:127 – under utarbetande

UV Rapport 2014:128. Arkeologisk utredning. Tidiga bosättningar på Årnäshalvön. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Ås socken, Duveslätt 1:3 med flera. Jörgen Streiffert

UV Rapport 2014:129. Arkeologisk utredning. Lilla Anrås – arkeologisk utredning för detaljplan. Västra Götalands län, Bohuslän, Tanums kommun, Tanums socken, Lilla Anrås 2:49 med flera. Gundela Lindman

UV Rapport 2014:130. Arkeologisk undersökning. Gårdslämningar från bronsålder vid Träslövsläge. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Tvååkers socken, Tvååkers-Ås 3:10 och 3:11, Tvååker 184:2. Jörgen Streiffert och Glenn Johansson

UV Rapport 2014:131 – under utarbetande

UV Rapport 2014:132 – under utarbetande

UV Rapport 2014:133. Arkeologisk utredning. Detaljplaneläggning invid Mölnlycke fabriker. Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Mölnlycke 1:1 med flera. Maria Paring

Dela sidan på