UV Syd Rapport

2010

UV Syd Rapport 2010:1. Slagfältsundersökning 2009. Hönjarums skans. Stridshandlingar juli månad 1678 Skåne, Osby kommun, Osby socken, Hönjarum 2:4, RAÄ106. Bo Knarrström & Stefan Larsson

UV Syd Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning 2009. Boplatser i centralplatsens närhet. Skåne, Uppåkra socken, Stora Uppåkra 2:25, Staffanstorps kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2010:3. Arkeologisk utredning steg 2, 2009. Vattenledning från Nevishög till Svedala och Sturup. Skåne, Nevishög, Esarp, Hyby och Svedala socknar, Staffanstorp och Svedala kommuner. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2010:4. Arkeologisk förundersökning 2009. Vattenledning mellan Örbyverket och Ättekulla. Skåne, Helsingborgs socken, vattenledning mellan Örbyverket och Ättekulla, RAÄ 102:4, RAÄ 203 och RAÄ 205, Helsingborgs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2010:5. Särskild utredning 2007 och arkeologisk förundersökning 2009. Jämjö 6:1. Boplatslämningar från järnålder. Blekinge, Karlskrona kommun, Jämjö socken, Jämjö 6:1, RAÄ122. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2010:6. Arkeologisk utredning steg 2, 2009. Väg E22 etapp Rolsberga-Fogdarp. Arkeologisk utredning steg 2 inför planerad ombyggnad av europaväg och lokalt vägnät. Skåne, Bosjöklosters socken, Höörs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2010:7. Arkeologisk utredning steg 2, 2009. Väg E22, Hurva-Rolsberga. Arkeologisk utredning steg 2. Skåne, Hurva och Gudmuntorps socknar, Eslövs och Höörs kommuner. Kennet Stark

UV Syd Rapport 2010:8. Arkeologisk utredning steg 2, 2009. Omfattande boplatslämningar söder om Ståstorp. Skåne, Västra Tommarps och Maglarps socknar, del av Ståstorp 3:1 m.fl., RAÄ 6 (Västra Tommarps sn) och RAÄ 45 (Maglarps sn), Trelleborgs kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2010:9. Arkeologisk utredning steg 2, 2009. Arkeologisk utredning steg 2 inför ombyggnation av väg E22 Hörby N-Linderöd. Arkeologisk utredning med provschaktsgrävning av platser längs planerad ombyggnation av europaväg och lokalt vägnät. Skåne. Hörby och Kristianstads kommuner. Hörby, Södra Rörum, Äspinge, och Linderöd socknar. Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2010:10. Arkeologisk utredning 2010. Arlövs by. Skåne, Burlövs kommun, Burlövs socken, Arlöv 3:10, RARAÄ 54 och 66. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2010:11. Arkeologisk undersökning 2009. Byns lertäkt och äldre gränsmarkeringar. VA-ledning genom Barsebäcks bytomt. Skåne, Barsebäcks socken, Barsebäck 42:3, RA Ä 35, Kävlinge kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2010:12. Arkeologisk utredning steg 2, 2009. Österleden, etapp 3. Arkeologisk utredning steg 2 med upptäckt av gårdsbebyggelse från äldre järnålder. Skåne, Helsingborgs stad och kommun, RAÄ 265. Thomas Andersson & Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2010:13. Arkeologisk utredning steg 1, 2010. Utbyggnadsområde i Hököpinge. Skåne, Hököpinge socken, Hököpinge 68:5, RAÄ 31 och 32, Vellinge kommun. Magnus Andersson

UV Syd Rapport 2010:14. Arkeologisk förundersökning 2009. Nybrostrand 19:10 m. fl. Boplats från yngre bronsålder Skåne, St. Köpinge socken, Nybrostrand 19:10 m.fl., RAÄ 100 och RAÄ 180, Ystads kommun. Thomas Andersson & Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2010:15. Arkeologisk utredning steg 1, 2010. Kronetorp 1:1 m. fl. Skåne, Burlövs socken, Kronetorp 1:1 m.fl., RAÄ Burlöv 55:1 m.fl. Burlövs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2010:16. Arkeologisk utredning 2010. Åkarp 23:9, Skåne, Burlövs socken, Åkarp 23:9, RAÄ 113 & RAÄ 114, Burlövs kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2010:17. Arkeologisk förundersökning 2009. Örja Väster. En boplats från romersk järnålder och ett härdområde från yngre bronsålder. Skåne, Landskrona och Örja socknar, Örja 1:9 m.fl. Landskrona kommun. RAÄ 58 Landskrona, RAÄ 36 Örja. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2010:18. Arkeologisk utredning 2010. Mossby 10:25. Förhistorisk boplats. Skåne, Västra Nöbbelövs socken, Mossby 10:25, RAÄ Västra Nöbbelöv 76, Skurups kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2010:19. Arkeologisk förundersökning 2010. Tunneberga 5:2. Skåne, Jonstorps socken, Tunneberga 5:2, RAÄ Jonstorp 78, Höganäs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2010:20. Arkeologisk utredning 2010. Fyra boplatser och en grav. Skåne, Landskrona kommun, Härslöv socken, Hildesborg 24:1, RAÄ 139. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2010:21. Arkeologisk utredning 2010. Åkarp 1:4. Förhistoriska boplatslämningar öster om Vellinge, Skåne, Södra Åkarp socken, Åkarp 1:4, RAÄ 40 och 41, Vellinge kommun. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2010:22. Arkeologisk förundersökning 2010. E6 Damm och markväg Södra Håslöv. Skåne, Håslövs och Bodarps socknar, Södra Håslöv 19:3 och Gröndal 2:4, Vellinge och Trelleborgs kommuner. Cecilia Cronberg

UV Syd Rapport 2010:23. Arkeologisk förundersökning 2010. Boplatslämningar från äldre järnålder i södra utkanten av Lund. Skåne, Uppåkra socken, Stora Uppåkra 2:25, RAÄ 39, Staffantorps kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2010:24. Arkeologisk utredning 2010. Boplatslämningar i Uppåkra. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, Stora Uppåkra 2:12, 2:14 och 2:62. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2010:25. Översiktlig arkeologisk förundersökning 2010. Håslövs bytomt. Skåne, Vellinge kommun, Håslövs socken, Norra Håslöv 34:4, RAÄ 12. Stefan Larsson & Mathilda Kjällquist

UV Syd Rapport 2010:26. Arkeologisk utredning 2010. Väla 1:4. Aktivitetsytor och boplatslämningar. Skåne, Helsingborgs kommun, Kropps socken, Väla 1:4, RAÄ 40. Mathilda Kjällquist

UV Syd Rapport 2010:27. Kulturhistoriskt planeringsunderlag 2010. Kulturhistoriskt planeringsunderlag, NordBalt. Arkeologisk inventering av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på sträckan Nybro–Sandvik. Småland, Kalmar län, Kalmar & Nybro kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2010:28. Arkeologisk utredning, steg 2, 2010. Arkeologisk utredning i utkanten av Kyrkheddinge Skåne, Staffanstorps kommun, Kyrkheddinge socken, Kyrkheddinge 3:2 m.fl. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2010:29. Arkeologisk förundersökning 2010. Schaktningsövervakning av VA-grävningar i Barsebäck. Skåne, Barsebäcks socken, Barsebäck 2:3 m. fl. RARAÄ 35, Kävlinge kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2010:30. Arkeologisk undersökning 2010. Döserygg – grav- och samlingsplats från början av yngre stenålder. Skåne, Håslöv socken, Håslöv 10:1 och 13:1, RAÄ 47, väg E6, Trelleborg-Vellinge. Magnus Andersson & Björn Nilsson med bidrag av Caroline Ahlström Arcini, Torbjörn Brorsson, Bo Knarrström & Per Lagerås

UV Syd Rapport 2010:31. Arkeologisk förundersökning 2010. Ljungaviken. Boplatslämningar från sten- och järnålder samt ett järnåldersgravfält. Blekinge, Sölvesborg och Mjällby socken, Sölve 3:10 m fl, RAÄ Sölvesborg 23:1,72, 73 och 82 samt RAÄ Mjällby 71:1, Sölvesborgs kommun. Mathilda Kjällquist

UV Syd Rapport 2010:32. Arkeologisk utredning steg 2, 2010. Utbyggnadsområde Hököpinge AU 2. Boplatslämningar och gravar från neolitikum och järnålder. Skåne, Vellinge kommun, Hököpinge socken, Hököpinge 68:5, RAÄ 15, 31, 32, 38 och 39 Anna Lagergren

Dela sidan på