2002

UV Syd Rapport 2002:1. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar vid Dösjebro. Skåne, Västra Karaby socken, Karaby 2:154. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2002:2. Arkeologisk förundersökning. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2002:3. Arkeologisk undersökning. Boplatslämningar och röjningsrösen. Småland, Ljungby kommun, Hamneda socken, RAÄ 66, 67, 76 och 82. Inger Torstensdotter Åhlin, Peter Skoglund, Cecilia Cronberg, Peter Gustafsson och Lotta Högrell

UV Syd Rapport 2002:4. Arkeologisk utredning. Finakorset. Skåne, Ystad, Östra förstaden 2:30. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2002:5. Arkeologisk utredning och förundersökning. Hus, gård och järnhantering från äldre järnålder Skåne, Hedeskoga socken, Lilla Tvären 4:1 m. fl. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2002:6. Keramik i Sydsverige (omslag och innehållsförteckning. En handbok för arkeologer. Anders Lindahl, Deborah Olausson och Anne Carlie.

Keramik i Sydsverige distribueras av Keramiska Forskningslaboratoriet, Geocentrum, Sölvegatan 12, Lunds Universitet, Lund. Kontakta Anders Lindahl, tel. 046-222 78 83 eller e-post: Anders Lindahl

UV Syd Rapport 2002:7. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Påfågeln 13. Äldre bebyggelselämningar vid Storgatan i Ängelholm. Skåne, Ängelholm, Kv. Påfågeln 13. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2002:8. Arkeologisk förundersökning. Rydebäcks station. Skåne, Kvistofta socken, Rya 1:30 (f.d. Katslösa 14:1). Tyra Ericson och Daniel Serlander

UV Syd Rapport 2002:9. Arkeologisk förundersökning. Råbylund norra. Neolitisk aktivitetsyta vid våtmark. Skåne, St. Råby socken, Lunds stad 2050 och 2051. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2002:10. Arkeologisk förundersökning. Grubbahus 1:5 och 1:7. Skåne, Kvidinge socken, Grubbahus 1:5 och 1:7. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2002:11. Arkeologisk utredning. Karlfeltområdet. Skåne, Vikens socken, Viken 124:2 och 125:1 Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2002:12. Arkeologisk för- och slutundersökning. Boplatslämningar från äldre och yngre järnålder Skåne, kvidinge socken, RAÄ 132, Maglaby 22:7. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2002:13. Västkustbanan (VKB). Sammanfattning av ett pågående projekt. Mac Svensson (red.)

UV Syd Rapport 2002:14. Arkeologisk utredning. Nordanå 8:4. Skåne, Görslövs socken, Nordanå 8:4. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2002:15. Arkeologisk undersökning. Pestbacken. En begravningsplats för pestoffer från åren 1710 och 1711. Blekinge, Olofströms kommun, Jämshögs socken, Holje 5:68 och 5:69. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2002:16. Arkeologisk undersökning. Järrestad i centrum. Väg 11, sträckan Östra Tommarp–Simrishamn. Järrestads socken, Skåne. Bengt Söderberg (red.)

UV Syd Rapport 2002:17. Arkeologisk utredning steg 1. E22 Kristianstad–Fjälkinge. Skåne, Fjälkinge socken med flera, väg E22 Kristianstad–Fjälkinge. Tony Björk, Hélène Borna-Ahlkvist, Anders Edring och Kennet Stark. Med bidrag av Elisabet Essen, Per Lagerås och Helén Lilja

UV Syd Rapport 2002:18. Arkeologisk utredning. Torekov 98:50-51. Skåne, Torekov socken, Torekov 98:50-51 Annika Jeppsson

UV Syd Rapport 2002:19. Arkeologisk utredning. Löddeköpinge 14:45, Center Syd. Förhistoriska boplatslämningar. Skåne, Löddeköpinge socken, Löddeköpinge 14:45. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2002:20. Arkeologiska undersökningar. Kulturgeografi kring Bromölla. Historisk-geografiska arbeten i samband med arkeologiska undersökningar längs ny väg 116, väg 2083 och E22 i Bromölla kommun Skåne, Gualöv och Ivetofta socknar. Pär Connelid

UV Syd Rapport 2002:21. Arkeologisk utredning 1A. Vattenledningen Västra Strö-Örbyfältet. Skåne, Västra Strö, Östra Karaby, Reslövs, Norra Skrävlinge socknar m. fl. Annika Jeppsson

UV Syd Rapport 2002:22. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar väster om Tallgården. Skåne, Västra Karaby socken, Karaby 2:154. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2002:23. Arkeologisk utredning. Gång- och cykelväg i Simris. Skåne, Simris socken, Simris 35:6 Annika Jeppsson

UV Syd Rapport 2002:24. Arkeologisk utredning steg 2. Rv 29 Karlshamn-Djuramåla. Delen Hoka-Grönadal. Blekinge, Asarum och Djuramåla socknar. Åsa Perneby

UV Syd Rapport 2002:25. Arkeologisk förundersökning. Nedra Glumslöv 2:8. Skåne, Glumslövs socken, RAÄ 80, Nedra Glumslöv 2:8. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2002:26. Arkeologisk utredning AU2B. Utredningsgrävningar för lokalvägar, industriområde, rastplats, ridbana och skjutbana längs E4:an och väg 24. Sträckan Örkelljunga-Länsgränsen. Thomas Linderoth

UV Syd Rapport 2002:27. Arkeologisk förundersökning. Brand- och skelettbegravning i strandvallen i Gislöv Skåne, Gislövs socken, Gislöv 19:2, RAÄ 1. Inger Torstensdotter Åhlin

UV Syd Rapport 2002:28. Arkeologisk utredning. Gislöv 14:28, 14:29 och 14:30. Skåne, Gislövs socken, Gislöv 14:28, 14:29 och 14:30. Åsa Perneby

UV Syd Rapport 2002:29. Arkeologisk utredning. ”Påskagänget”. Skåne, Dalby socken, del av Dalby 63:105 m. fl. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2002:30. Arkeologisk förundersökning och kompletterande förundersökning. Bårslöv 5:6. Skåne, Bårslövs socken, del av Bårslövs bytomt, RAÄ 90. Anna Lagergren-Olsson

Dela sidan på