2003

UV Syd Rapport 2003:1. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar vid Trollebergs gård. Skåne, Flackarps socken, utbyggnad av Väg 902 i ny sträckning. Åsa Perneby

UV Syd Rapport 2003:2. Arkeologisk slutundersökning. Odlings- och boplatslämningar vid Hässleholm. Skåne, Hässleholms stad, Kv. Blandaren m. fl. Åsa Perneby

UV Syd Rapport 2003:3. Arkeologisk utredning steg 2. Vattenledningen Västra Strö-Örbyfältet, etapp 1 sträckan Västra Strö-Brödåkra Skåne, Västra Strö, Östra Karaby, Reslövs och Norra Skrävlinge socknar m. fl. Annika Jeppsson

UV Syd Rapport 2003:4. Arkeologisk utredning. Galgabacken på Björnåsområdet. Skåne, Björnekulla socken, Åstorp 113:39, 113:04 och 113:47, RAÄ 4. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2003:5. Arkeologisk utredning. Linero 1:9 och 2:5. Skåne, Stora Råby socken, Linero 1:9 och 2:5 Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2003:6. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar vid Prästahejdan. Skåne, Västra Tommarp socken, Ståstorp 3:1, RAÄ 34. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2003:7. Publiceringsplan för Väg E22 Kristianstad-Fjälkinge och Gualöv-Bromölla, Skåne. Anne Carlie (red.)

UV Syd Rapport 2003:8. Arkeologi i skogen. Vetenskapligt program för E4-projektet i norra Skåne. Mats Anglert och Margareta Olsson (red.)

UV Syd Rapport 2003:9. Arkeologisk förundersökning. Kv Herkules 8, Trelleborg. Skåne, Trelleborg, Kv. Herkules 8 Stefan Larsson

UV Syd Rapport 2003:10. Arkeologisk utredning steg 2. Vattenledningen Västra Strö-Örbyfältet, etapp 2 sträckan Brödåkra-Örbyfältet. Skåne, Fjärestad och Kvistofta socknar samt Helsingborg. Annika Jeppsson

UV Syd Rapport 2003:11. Arkeologisk utredning. Borgeby 17:85. Skåne, Borgeby socken, Borgeby 17:85. Fredrik Svanberg

UV Syd Rapport 2003:12. Arkeologisk förundersökning. Sten- och järnålder vid Östra Gryet. Skåne, Kävlinge, område söder om Östra Gryet. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2003:13. Arkeologisk utredning, steg 1. Gravrösen och odlingslämningar i Dalby. Skåne, Dalby socken, Bergtäkten i Dalby, Önneslöv 38:3 m. fl. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2003:14. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar i Ärrarp. Skåne, Barkåkra socken, Ärrarp 24:1 m. fl. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2003:15. Arkeologisk utredning. Västra Tommarp 11:1. Skåne, Västra Tommarps socken, Västra Tommarp 11:1. Fredrik Svanberg

UV Syd Rapport 2003:16. Arkeologisk undersökning. Gravar, röjningsrösen och boplatslämningar. Småland, Ljungby kommun, Hamneda socken, RAÄ 77. Inger Torstensdotter Åhlin, Peter Skoglund, Fredrik Engman, Per Lagerås, Tomas Linderoth, Mats Regnell och Fredrik Svanberg

UV Syd Rapport 2003:17. Arkeologisk utredning. Väg 902. Skåne, Lund, Väg 902. Ivan Balic

UV Syd Rapport 2003:18. Arkeologisk utredning. Inför utbyggnad av Hjälmshult. Skåne, Allerums socken, Ry 10:3 Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2003:19. Arkeologiska utredningar steg 2A. Kartering och omlandsstudier utmed E4:an i norra Skåne. Arkeologiska utredningar steg 2A för väg E4, Örkelljunga-länsgränsen och riksväg 24, Bälinge-Västra Spång. Margareta Olsson (red.)

UV Syd Rapport 2003:20. Arkeologiska utredningar steg 2B. Utredningsgrävningar utmed E4:an i norra Skåne. Arkeologiska utredningar steg 2b för väg E4, Örkelljunga-länsgränsen och riksväg 24, Bälinge-Västra Spång. Marie Olsson och Margareta Olsson (red.)

UV Syd Rapport 2003:21. Arkeologiska förundersökningar. Förundersökningar utmed E4:an i norra Skåne. Arkeologiska förundersökningar för väg E4, Örkelljunga-länsgränsen och riksväg 24, Bälinge–Västra Spång samt lokalvägar. Bengt Jacobsson (red.)

UV Syd Rapport 2003:22. Arkeologisk utredning. Stolphål och gropar vid Smygeskolan. Skåne, Östra Torps socken, Östra Torp 31:182. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2003:23. Arkeologisk utredning. Västra Gryet, Kävlinge. Skåne, Kävlinge socken, Kävlinge 34:87 m. fl. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2003:24. Arkeologisk förundersökning. Förhistoriska lämningar vid Råå-ådalen. Skåne, Fjärestad och Kvistofta socknar, Sydvatten etapp 2, Brödåkra–Örbyfältet. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2003:25. Antikvarisk kontroll och arkeologisk utvärdering av geoteknisk undersökning. Sjöjungfrun 6, 7 och 8. Skåne, Trelleborg, Kv. Sjöjungfrun 6, 7 och 8. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2003:26. Arkeologisk utredning. Tegel i Dalby. Skåne, Dalby socken, Bangården i Dalby. Anna Lagergren-Olsson

Dela sidan på