2004

UV Syd Rapport 2004:1. Arkeologisk utredning steg 2. Väg 17, förbifart Marieholm. Skåne, Norra Skrävlinge, Reslövs och Trollenäs socknar. Magnus Andersson

UV Syd Rapport 2004:2. Arkeologisk utredning. Karlslundsområdet. Skåne, Ängelholms stad, RAÄ 18 Ängelholm 2:25 och 2:27. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2004:3. Antikvarisk kontroll och arkeologisk utvärdering av geoteknisk undersökning. Ingrid 14. Skåne, Ystad, Kv. Ingrid 14. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2004:4. RAÄ FOU Projekt 2003. Nya stadsarkeologiska horisonter. Mats Anglert och Karin Lindeblad

UV Syd Rapport 2004:5. Arkeologisk utredning och förundersökning. Långeberga bytomt. Skåne, Välluv socken, Långeberga 3:3, RAÄ 34. Hélène Borna-Ahlkvist, Håkan Aspeborg och Moa Lorentzon

UV Syd Rapport 2004:6. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar från yngre järnålder och fynd av slagen flinta. Skåne, Maglarps socken, Maglarp 58:10. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2004:7. Rapport, Regionmuseet i Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Rapport nr 2004:52. Arkeologisk förundersökning. Hunneberget och Kumlevägen. Skåne, Fjälkinge socken, Väg E22 Kristianstad-Fjälkinge, RAÄ 76 och 52. Ivan Balic och Ylva Wickberg. Med bidrag av Annica Cardell och Håkan Svensson

UV Syd Rapport 2004:8. Antikvarisk kontroll och arkeologisk utvärdering av geoteknisk undersökning. Romulus 28 Skåne, Trelleborg, Kv. Romulus 28, RAÄ 19. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2004:9. Arkeologisk förundersökning. Gravindikationer i kvarteret Tankbåten. Skåne, Ystad, RAÄ 13, Edvinshem 2:35 och 2:26. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2004:10. Arkeologisk för- och slutundersökning. Gravar i Falsterbo. Skåne, Falsterbo, Falsterbo 2:36, RAÄ 15. Lars Ersgård

UV Syd Rapport 2004:11. Arkeologisk utredning steg 1. Fjärrvärmeledning mellan Helsingborg och Landskrona. Skåne, Helsingborg och Kvistofta socknar m.fl. Helsingborgs och Landskrona kommuner. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2004:12. Fördjupad arkeologisk förundersökning. Gravar i kvarteret Tankbåten. Skåne, Ystad, RAÄ 13, Edvinshem 2:35 och 2:26. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2004:13. Arkeologisk utredning. Ge järnet i Skånes Fagerhult. Skåne, Skånes Fagerhult socken, Skånes Fagerhult 1:69 m. fl. Industriområde. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2004:14. Arkeologisk förundersökning. En mesolitisk jaktstation vid Lundåkrabukten. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 87:7. Marie Olsson med bidrag av Bo Knarrström och Annica Cardell

UV Syd Rapport 2004:15. Arkeologisk slutundersökning, bilaga utredning etapp 1 och 2. Förhistoria mellan Lund och Kävlinge. Boplatser och rituella lämningar utmed det nya järnvägsdubbelspåret. Skåne, Lackalänga socken m. fl. Janis Runcis (red.)

UV Syd Rapport 2004:16. Arkeologisk förundersökning. Föreningsgatan. Fjärrvärmeschakt inom kyrkogården till S:t Jörgens hospital. Skåne, Landskrona, Föreningsgatan, RAÄ 13. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2004:17. Landskapet längs E22:an. Naturgeografisk zonindelning av vägens närområde genom Skåne och Blekinge. Per Lagerås

UV Syd Rapport 2004:18. Arkeologisk utredning. Rya 11:4. Skåne, Kvistofta socken, Rya 11:4. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2004:19. Arkeologisk utredning steg 2. Höör väster, område A och del av B. Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2004:20. Arkeologisk förundersökning. Fjärrkyla inom Helsingborgs medeltida stadskärna. Skåne, Helsingborg, RAÄ 42. Nathalie Becker med bidrag av Caroline Arcini

UV Syd Rapport 2004:21. Arkeologiska för- och slutundersökningar. Förhistoriska boplatslämningar och historiska agrarlämningar. Skåne, Ivetofta socken, Väg 116. Peter Gustafsson, Sven Hellerström och Per Lagerås. Med bidrag av Jan Risberg

UV Syd Rapport 2004:22. Arkeologisk förundersökning steg 1. Södra Vallåkra bytomt. Skåne, Kvistofta socken, Södra Vallåkra 16:1, RAÄ 97. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2004:23. Arkeologisk förundersökning. Kvinnograv och boplatslämningar vid sockerbruket i Köpingebro. Skåne, St. Köpinge socken, Köpingebro 6:43, RAÄ 51. Nathalie Becker med bidrag av Nils-Olof Svensson

UV Syd Rapport 2004:24. Arkeologisk förundersökning. Stenålder i Höör. Höör väster område B. Skåne, Höörs socken, Åkersberg 1:95 m. fl. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2004:25. Arkeologisk förundersökning. Telekabel Lomma-Hofterup. Skåne, Lomma, Borgeby och Löddeköpinge socknar. Anders Löfgren

UV Syd Rapport 2004:26. Arkeologiska för- och slutundersökningar. Filborna by. Gård och by i ett långt tidsperspektiv. Rolf Larsson & Bengt Söderberg

UV Syd Rapport 2004:27. Arkeologisk slutundersökning. Lundalänken, Brunnshög. Skåne, Lund, Östra Torn 27:2 m.fl. RAÄ 180. Tyra Ericson

Dela sidan på