2005

UV Syd Rapport 2005:1. Regiomuseet i Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:9. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning. E22 Gualöv-Bromölla. Skåne, Ivetofta, Gualöv och Bromölla socknar. Tony Björk, Mikael Henriksson, Karl-Magnus Melin. Med bidrag av Ivan Balic och Björn Nilsson

UV Syd Rapport 2005:2. Arkeologisk utredning 2005.Gamla staden 7:1, Helsingborgs kommun, Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1. Magnus Andersson

UV Syd Rapport 2005:3. Arkeologisk undersökning 1994. Noppsgärde. Uppland, Fröslunda socken, Noppsgärde 1:3, RAÄ 99. Håkan Aspeborg (red.)

UV Syd Rapport 2005:4. Arkeologisk förundersökning 2005. Jonstorps bytomt. Skåne, Jonstorps socken, Jonstorp 12:20, RAÄ 78. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2005:5. Arkeologisk utredning 2005. Boplatslämningar vid Hjärups boställe. Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 7:142. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2005:6. Arkeologisk förundersökning 2005. Välbevarade boplatslämningar på Västervång. Skåne, Trelleborg, Västervång 3:14 m. fl. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2005:7. Regiomuseet i Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:53. Arkeologisk utredning steg 2 2002. Väg E22 Kristianstad-Fjälkinge: AU2. Skåne, Fjälkinge m. fl. socknar, Väg E22 Kristianstad-Fjälkinge. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2005:8. Arkeologisk förundersökning 2004. Ett gravfält från yngre järnålder. Skåne, Trelleborg, Kvarteret Verkstaden, RAÄ 2. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:9. Arkeologisk förundersökning 2002. Grubbahus 1:5 och Maglaby 22:2. Skåne, Kvidinge socken, Grubbahus 1:5 och Maglaby 22:2. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2005:10. Arkeologisk utredning 2005. Västra Tommarp 5:32. Skåne, Västra Tommarps socken, Tommarp 5:32. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2005:11. Arkeologisk utredning 2004. Gluggstorp 2:1. Skåne, Sireköpinge socken, Gluggstorp 2:1. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:12. Arkeologisk utredning steg 2 2004. Serresjö 1:95 och Gislöv 7:15. Skåne, Gislövs socken, Serresjö 1:95 och Gislöv 7:15. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:13. Arkeologisk utredning 2004. Västervång 3:14 m. fl. Förhistoriska boplatslämningar. Skåne, Trelleborg, Västervång 3:14 m. fl. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:14. Arkeologisk utredning steg 2 2004. Fornlämningar längs en ledning. Arkeologisk utredning steg 2. Fjärrvärmeledning. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:15. Arkeologisk utredning 2004. Mårtensfälad 1:15. Skåne, Lund, Mårtensfälad 1:15. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:16. Antikvarisk kontroll och arkeologisk utvärdering av geoteknisk undersökning 2005. Kvarteret Domar 23. Skåne, Ystad, Kv. Domar 23. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2005:17. Arkeologisk förundersökning 2005. En boplats från yngre järnålder vid Maglarp i södra Skåne. Skåne, Maglarps socken, Maglarp 28:20, Trelleborgs komun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2005:18. Arkeologisk förundersökning 2005. Förhistoriska och sentida lämningar inom sockerbruket i Köpingebro. Breddning av Väg 977. Skåne, Stora Köpinge socken, Köpingebro sockerbruk. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2005:19. Arkeologisk förundersökning 2004 och 2005. Väg 17, förbifart Marieholm. Skåne, Reslövs, Trollenäs m. fl. socknar, Eslövs kommun. Magnus Andersson, Håkan Aspeborg och Bengt Söderberg

UV Syd Rapport 2005:20. Arkeologisk förundersökning 2004. Gårdslämningar i Hjärup. Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 21:38, RAÄ 26, Staffantorps kommun. Bengt Söderberg

UV Syd Rapport 2005:21. Arkeologisk förundersökning 2005. Jonstorp, RAÄ 3. Skåne, Jonstorps socken, Jonstorp 4:66 och 4:67, RAÄ 3, Höganäs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2005:22. Arkeologisk utredning 2005. Skateholm. Skåne, Tullstorps socken, Stora Beddinge 67:4, Trelleborgs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2005:23. Arkeologisk förundersökning 2005. Kv. Lasarettet 3, Helsingborg. Skåne, Helsingborgs socken, kv. Lasarettet 3, RAÄ 42, Helsingborgs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2005:24. Arkeologisk utredning 2005. Förhistoriska boplatslämningar på Östra Torn 29:1. Skåne, Lund, Östra Torn 29:1, ”Maxlab”, RAÄ 171, Lunds kommun. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2005:25. Arkeologisk förundersökning 2005. Boplatslämningar från yngre bronsålder/äldre järnålder vid Hjärups boställe. Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 7:142, Staffanstorps kommun. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2005:26. Arkeologisk utredning 2005. En kustnära boplats. Skåne, Stora Köpinge socken, Nybrostrand 19:85 m. fl., RAÄ 100, Ystad kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:27. Arkeologisk utredning 2005. 129 Östra Torn IV. Boplatslämningar och en förmodad grav. Skåne, Lund, Östra Torn 26:15, Lunds kommun. Janis Runcis

UV Syd Rapport 2005:28. Arkeologisk förundersökning 2005. Maglaby 22:2. Skåne, Kvidinge socken, Maglaby 22:2, Åstorps kommun. Thomas Andersson och Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2005:29. Arkeologisk utredning 2005. 01 Norra Gunnesbo. Skåne, Norra Nöbbelövs socken, Nöbbelöv 5:36, Lunds kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2005:30. Arkeologiska förundersökningar och undersökningar 1997 och 1998. Undersökningar i Åby. By och bosättningar i Bromöllabygden. Skåne, Ivetofta socken, RAÄ 136, 150 m. fl. Bromölla kommun. Bengt Söderberg (red.). Med bidrag av Patrik Lord, Torbjörn Brorsson och Annica Cardell

UV Syd Rapport 2005:31. Arkeologisk undersökning 2002. Efterundersökning i Järrestad. Skåne, Järrestads socken, Järrestad 96:, RAÄ 50, Simrishamns kommun. Bengt Söderberg

UV Syd Rapport 2005:32. Arkeologisk förundersökning steg 2, 2005. Södra Vallåkra bytomt. Skåne, Kvistofta socken, Södra Vallåkra 16:1, RAÄ 97, Helsingborgs kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2005:33. Arkeologisk utredning 2005. Stångby 18. Vallkärratorn 17:1, Skåne, Vallkärra socken, Vallkärratorn 17:1, Lunds kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:34. Arkeologisk utredning 2005. Boplatslämningar från sten- och järnålder i Stora Uppåkra 12:2. Skåne, Uppåkra socken, Uppåkra 12:2, Staffantorps kommun. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2005:35. Arkeologisk förundersökning 2005. Ledningsdragning på Föreningsgatan i Landskrona. Skåne, Landskrona, Kvarteret Gyllenstjärna och Föreningsgatan, Landskrona kommun. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2005:36. Arkeologisk utredning 2005. Dalköpinge 2:1. Skåne, Dalköpinge socken, Dalköpinge 2:1, RAÄ 21, Trelleborgs kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2005:37. Arkeologi i skolan. Ett utvecklingsprojekt inför 2000-talet. Anne Carlie och Jesper Olsson

Dela sidan på