2006

UV Syd Rapport 2006:1. Arkeologisk utredning 2005. Maglaby 17:2 m. fl.Skåne, Kvidinge socken, delar av Maglaby 17:2, 22:2, 22:7 och Körslätt 3:3, Åstorps kommun. Håkan Aspeborg, Thomas Andersson och Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2006:2. Arkeologisk utredning 2005. Boplatser vid Gustavslund, Helsingborgs stad och kommun, Skåne. Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2006:3. Arkeologisk utredning 2005. Lilla Råby 18:38 m. fl. Neolitiska lämningar. Skåne, Lunds stad, Lilla Råby 18:38 m. fl. Utbyggnadsområde 07 Jöns Petter Borg, RAÄ 61:2, Lunds kommun. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2006:4. Arkeologisk förundersökning 2005. Boplatslämningar utan fynd. Skåne, Stora Köpinge socken, Nybrostrand 19:85 m. fl. Ystads kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2006:5. Arkeologisk utredning 2005. En bytomt i Annelöv. Skåne, Annelövs socken, Annelöv 48:1, RAÄ 29, Landskrona kommun. Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2006:6. Arkeologisk utredning 2005. Saxtorp 10:50. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:50, Landskrona kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2006:7. Arkeologisk utredning. Spår efter en hägnad eller palissad invid Foteviken, Skåne, Vellinge socken, del av fastigheten Vellinge 38:7 och 58:2. Vellinge kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2006:8. Arkeologisk utredning 2005. Stora Råby 32:13 m. fl. Förhistoriska boplatslämningar. Skåne, Stora Råby socken, Stora Råby 32:13 m. fl, RAÄ 10 Lunds stad, RAÄ 12 och 24 Stora Råby socken, Lunds kommun utbyggnadsområde ”16 Hasslanda”. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2006:9. Arkeologisk förundersökning 2005. Medeltida lämningar i Falsterbo 2:1. Skåne, Falsterbo socken, Falsterbo 2:1, Vellinge kommun. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2006:10. Arkeologisk utredning 2005. Björket 1:3 och 1:44. Skåne, Kvidinge socken, Björket 1:3 och 1:44, Åstorps kommun. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2006:11. Arkeologisk utredning 2005. Sunnanå 12:1 och 1:2. Skåne, Burlövs socken, Sunnanå 12:1 och 1:2, Burlövs kommun. Anna Lagergren-Olsson

UV Syd Rapport 2006:12. Arkeologisk utredning 2006. Barsebäcks bytomt. Skåne, Barsebäcks socken, del av fastighet Barsebäck 42:3, RAÄ 35. Kävlinge kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2006:13. Arkeologisk utredning 2006. Vellingebacken. Skåne, Vellinge socken, Vellinge 23:24 m. fl. Vellinge kommun. Magnus Andersson

UV Syd Rapport 2006:14. Arkeologisk utredning 2006. Asmundtorp 29:3. Skåne, Asmundtorps socken, Asmundtorp 29:3, RAÄ 18. Landskrona kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2006:15. Malmö kulturmiljö, enheten för arkeologi, rapport 2006:6. Arkeologisk utredning steg 1. Väg E6 Trelleborg-Vellinge. Skåne, Trelleborgs och Vellinge kommuner, Maglarp, Skegrie, Håslöv och Vellinge socknar. Bengt Jacobsson och Mats Riddersporre

UV Syd Rapport 2006:16. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll 2006. Lomma 27:53. Markarbeten inom fornlämning RAÄ 49. Skåne, Lomma kommun, Lomma socken, Lomma 27:57, RAÄ 49. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2006:17. Arkeologisk förundersökning 2006. Grav- och boplatsområden vid Gustafslund. Neolitiska lämningar respektive en gårdsmiljö från yngsta bronsålder och äldsta förromersk järnålder. Skåne, Helsingborgs stad, Husensjö 9:25 m. fl. RAÄ 184:1, 242 och 243. Helsingborgs kommun. Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2006:18. Arkeologisk utredning 2006. Rydebäcks station. Skåne, Kvistofta socken, Rya 1:30, Helsingborgs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2006:19. Arkeologisk utredning 2005-2006. Kvidingefältet, Skåne, Åstorps kommun, Kvidinge socken, Maglaby 12:7, 17:2, 22:7, Björket 1:4, 1:6, 1:45 samt Grubbahus 1:7, 1:9, RAÄ 121, 132, 133, 182. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2006:20. Arkeologisk utredning 2006. Katslösa 14:3 m. fl . Skåne, Kvistofta socken, Katslösa 14:3 m. fl . Helsingborgs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2006:21. Arkeologisk utredning 2006. Henkelstorp 5:6, 5:7. Skåne, Västra Karaby socken, Henkelstorp 5:6, 5:7, Kävlinge kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2006:22. Arkeologisk utredning 2006. Oxie 54:6. Boplatslämning från äldre järnålder. Skåne, Oxie socken, Oxie 54:6, Malmö kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2006:23. Arkeologisk förundersökning 2006. Vikingatida kulturlager. Skåne, Löddeköpinge socken, Löddeköpinge 37:28, Kävlinge kommun. Bengt Söderberg

UV Syd Rapport 2006:24. Arkeologisk förundersökning 2006. Falsterbo nya kyrkogård. Skåne, Falsterbo socken, Falsterbo nya kyrkogård, RAÄ 15, Vellinge kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2006:25. Arkeologisk förundersökning 2005 och utökad arkeologisk förundersökning genom schaktövervakning 2006. Kv. Romulus 28, Trelleborg, Skåne, Kv. Romulus 28, RAÄ 19. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2006:26. Arkeologisk undersökning i form av efterundersökning 2006. Skelett vid Trollenäs. Skåne, Trollenäs socken, Trollenäs 2:15, Eslövs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2006:27. Arkeologisk förundersökning 2006. Utbyggnadsområde 16 Hasslanda. Boplatslämningar från bronsålder/järnålder. Skåne, Stora Råby socken, Stora Råby 32:22 m. fl. RAÄ 24, Lunds kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2006:28. Arkeologisk förundersökning 2006. Välbevarade bebyggelselämningar inom Barsebäcks bytomt. Skåne, Barsebäck socken, del av fastighet 42:3, RAÄ 35, Kävlinge kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2006:29. Arkeologisk förundersökning 2006. Få spår efter Västra Kattarps by. Skåne, Västra Skrävlinge socken, i anslutning till fastigheten 4, RAÄ 31, Malmö kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2006:30. Arkeologisk förundersökning 2006. Gång- och cykelväg mellan Maria Park och Laröd. Skåne, Allerums socken, Laröd 55:1 m. fl. RAÄ 92, Helsingborgs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2003:31. Arkeologisk förundersökning 2006. Sten- och järnåldersboplatser i Burlöv. Skåne, Burlövs socken, Sunnanå 12:1 och 1:2, RAÄ 99, 100, 101, 102, 103, Burlövs kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2006:32. Arkeologisk förundersökning 2006. Löddeköpinge 93:303 och 33:9. Skåne, Löddeköpinge socken, Löddeköpinge 93:303 och 33:9, RAÄ 69, Kävlinge kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2006:33. Arkeologisk utredning 2006. Del av Laröd 55:1. Skåne, Allerums socken, del av Laröd 55:1, RAÄ 94 och 178, Helsingborgs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2006:34. Arkeologisk utredning 2006. Stora Beddinge 47:5. Skåne, Tullstorps socken, del av Stora Beddinge 47:5, Trelleborgs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2006:35. Arkeologisk utredning 2006. Härslöv 3:1 m. fl. Järnåldersbebyggelse invid bytomten. Skåne, Härslövs socken, Härslöv 3:1 m. fl. RAÄ 69, Landskrona kommun. Thomas Andersson

Dela sidan på