2007

UV Syd Rapport 2007:1. Arkeologisk förundersökning 2006. Huseby. Område 4: vid Södregården. Småland, Skatelövs socken, Huseby 1:1, RAÄ 254:5, Alvesta kommun. Bengt Söderberg

UV Syd Rapport 2007:2. Arkeologisk utredning, etapp 1, 2006. Utredning i Örja kyrkby. Skåne, Örja socken, Örja 30:1 m. fl. RAÄ 9, Landskrona kommun. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2007:3. Arkeologisk förundersökning 2006. Vägdragning i Södra Vallåkra. Gång- och cykelväg. Skåne, Kvistofta socken, Södra Vallåkra 16:1 m. fl. RAÄ 97, Helsingborgs kommun. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2007:4. Arkeologisk förundersökning 2006. Asmundtorp 29:3. En boplats från brons- och järnålder. Skåne, Asmundtorps socken, Asmundtorp 29:3, RAÄ 137, Landskrona kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:5. Arkeologisk förundersökning 2006. Oxie, 54:6 Utkantsområde till en boplats från äldre järnålder. Skåne, Oxie socken, del av Oxie 54:6, Malmö kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2007:6. Arkeologisk utredning 2006. Saxtorp 6:51 och 6:53. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 6:51 och 6:53, Landskrona kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2007:7. Arkeologisk förundersökning 2006. Utbyggnadsområde 125, Linero III. Boplatslämningar från yngre bronsålder och äldre järnålder. Skåne, Stora Råby socken, Linero 1:9, RAÄ 35, Lunds kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:8. Arkeologisk förundersökning 2006. Boplatslämningar och gravar i Gröstorp. Skåne, Järrestads socken, Gröstorp 23:1 m. fl. RAÄ 66, Simrishamns kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2007:9. Arkeologisk utredning steg 2, 2006. Väg E6 Trelleborg-Vellinge. Ett motorvägsbygge. Skåne, Maglarp, Skegrie, Håslöv och Vellinge socknar, Trelleborgs och Vellinge kommuner. Bengt Jacobsson med bidrag av Mats Riddersporre

UV Syd Rapport 2007:10. Arkeologisk förundersökning 2006. En välbevarad äldre järnåldersgård i Uppåkraboplatsens omland. Skåne, Uppåkra socken, Stora Uppåkra 12:2, Staffanstorps kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:11. Arkeologisk förundersökning 2006. Utbyggnadsområde 129 Östra Torn IV. Boplatslämningar från bronsålder och äldre järnålder. Skåne, Lunds stad, Östra Torn 26:15, RAÄ 195, Lunds kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:12. Arkeologisk undersökning 2006. Boplatslämningar i Borgeby. Skåne, Borgeby socken, Borgeby 15:8, Lomma kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2007:13. Arkeologisk förundersökning 2006. En medeltida tegelugn i Dalby. Utbyggnadsområde 220 Påskagänget III. Skåne, Dalby socken, Dalby 31:49, RAÄ 55, Lunds kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:14. Arkeologisk förundersökning 2006. Tidigneolitikum vid Dalby. Skåne, Dalby socken, Dalby 63:105, RAÄ 56, Lunds kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2007:15. Arkeologisk förundersökning 2006. Utbyggnadsområde 130 Mårtens Fälad. Boplatslämningar från brons- och järnålder. Skåne, Lunds stad, Mårtens Fälad 2:7 och Östra Torn 26:14, RAÄ 188 och 189, Lunds kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:16. Arkeologisk utredning 2007. Förstärkningsledning längs Österleden. Skåne, Borgeby och Flädie socknar, fastigheterna Borgeby 15:8 och Flädie 23:4, Lomma kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2007:17. Arkeologisk utredning 2007. Dalköpinge 6:15. Skåne. Dalköpinge socken, Dalköpinge 6:15, RAÄ 30 och 35, Trelleborgs kommun. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2007:18. Arkeologisk förundersökning 2006. MaxLab. Lämningar från sten-, brons- och järnålder Skåne, Lund, Östra Torn 29:1, RAÄ 176 och 177, Lunds kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2007:19. Arkeologisk förundersökning 2007. Falsterbo 9:58. Skåne, Falsterbo socken, Falsterbo 9:58, RAÄ 15:1, Vellinge kommun. Stefan Larsson

UV Syd Rapport 2007:20. Arkeologisk utredning 2007. Saxtorp 10:46 m. fl. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 10:46 m. fl. RAÄ 37, Landskrona kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2007:21. Arkeologisk utredning 2007. 174 S Råbylund I, område F. Skåne, Stora Råby socken, Stora Råby 33:15 m. fl. Lunds kommun. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2007:22. Arkeologisk förundersökning 2007. Annelövs bytomt. Skåne, Annelöv socken, Annelöv 11:54 och 11:104, RAÄ 29, Landskrona kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:23. Översiktlig arkeologisk förundersökning 2007. Råga Hörstad 7:47. Skåne, Asmundtorp socken, Råga Hörstad 7:47, RAÄ 24, Landskrona kommun. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2007:24. Arkeologisk förundersökning steg 1, 2007. Råga Hörstad 7:32, 7:41. Skåne, Asmundtorps socken, Råga Hörstad 7:32 och 7:41, RAÄ 24, Landskrona kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:25. Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård, rapport 2007:015. Arkeologisk utredning steg 1, 2007. Väg E22 Hörby N-Linderöd. Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad ombyggnad av europaväg och lokalt vägnät. Skåne, Hörby, Fulltofta, Äspinge, Södra Rörum och Linderöd socknar, Hörby och Kristianstads kommuner. Bo Strömberg och Lars Persson

UV Syd Rapport 2007:26. Arkeologisk utredning 2007 och arkeologisk förundersökning 2007. Två områden vid Lödde å. AU: Skåne, Löddeköpinge socken, Löddeköpinge 93:1 m.fl. Kävlinge kommun. Skåne, Löddeköpinge socken, Löddeköpinge 33:12 m.fl., RAÄ 69, Kävlinge kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2007:27. Arkeologisk förundersökning 2007. Vid en vägkorsning i Västra Ramlösa. Skåne, Helsingborgs stad, Korpängen 6 m.fl., RAÄ 224, Helsingborgs kommun. Nathalie Becker och Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2007:28. Arkeologisk förundersökning 2007. Äldre järnålder i Oxie. Skåne, Oxie socken, fastighet Oxie 54:6, RAÄ 94, Malmö kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2007:29. Arkeologisk förundersökning 2007. Bytomt och förhistoriska lämningar i Råga Hörstad. Skåne, Asmundtorp socken, Råga Hörstad 7:31, 7:33, 8:2, RAÄ 24, 105, Landskrona kommun. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2007:30. Arkeologisk förundersökning 2007. Trafikplats Österleden-Fältarpsvägen. Förhistoriska boplatslämningar. Skåne, Helsingborgs socken, Österleden-Fältarpsvägen, RAÄ 181, 184 och 186, Helsingborgs kommun. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2007:31. Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi, rapport 2007:061. Arkeologisk undersökning 2006. Gyllins Trädgård. Område A, D och E. Husie socken, Malmö stad, Skåne. Anne Carlie, Bo Friman och Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2007:32. Arkeologisk utredning steg 1, 2007. Vellinge Horse Park. Skåne, Södra Åkarps socken, fastighet Åkarp 1:19, RAÄ 1, RAÄ 9, RAÄ 37 och RAÄ 38, Vellinge kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2007:33. Arkeologisk utredning 2007. Borstahusen 1:1 m. fl. Skåne, Säby och Landskrona socknar, Borstahusen 1:1 m.fl., RAÄ 20, 21, 22 i Säby socken och RAÄ 35 i Landskrona socken, Landskrona kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2007:34. Arkeologisk utredning 2007. Filborna 36:9 m. fl. Skåne, Helsingborg, Filborna 36:9, Helsingborgs kommun. Thomas Andersson

Dela sidan på