2008

UV Syd Rapport 2008:1. Arkeologisk utredning. Västervång 2:25 m. fl. Förhistoriska boplatslämningar. Skåne, Trelleborg och Västra Tommarpa socknar, Västervång 2:25 m. fl. Trelleborgs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2008:2. Arkeologisk utredning 2007. Ett härdområde i Påarp. Skåne, Välluvs socken, Påarp 2:8 och Välluv 4:22 m. fl. Välluvs socken, Helsingborgs kommun. Sven Hellerström

UV Syd Rapport 2008:3. Arkeologisk utredning steg 1. Kyrkheddinge, Nordanå och Grevie-Beden. Underlag för fördjupade översiktsplaner. Skåne, Kyrkheddinge, Burlöv, Görslöv och Nevishögs socknar, Staffanstorps kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2008:4. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2008. I utkanten av S:t Jörgens Hospital. Schaktningar för fjärrvärme. Skåne, Landskrona socken, Kv. Torstensson 1 (St. Norregatan), RAÄ 13, Landskrona kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2008:5. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2007. Förhistoriska strandbosättningar vid Dalabadet. Järnålder i Dalköpinge. Skåne, Dalköpinge socken, fastighet Dalköpinge 6:15, RAÄ 35, Trelleborgs kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2008:6. Arkeologisk utredning och förundersökning 2007. Vattenledning från Norje till Pukavik. Blekinge, Ysane socken, Norje 4:17 m. fl., RAÄ 15:1, Sölvesborgs kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2008:7. Arkeologisk förundersökning 2007. Hunnerup. Skåne, Lunds stad, Hunnerup 1, RAÄ 183, Lunds kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2008:8. Arkeologisk utredning 2007. Strövelstorp 9:3 m. fl. Bebyggelselämningar invid Strövelstorps bytomt. Skåne, Strövelstorps socken, Strövelstorp 9:3, RAÄ 98:2, RAÄ 105–110, Ängelholms kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2008:9. Arkeologisk förundersökning 2008. Köpingebro 8. Skåne, Stora Köpinge socken, Köpingebro 14:307 m.fl., RAÄ 104, 175, Ystad kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2008:10. Arkeologisk utredning 2007. Östra Ramlösa, framtida utbyggnadsområde. Förhistoriska bebyggelselämningar i Helsingborgstrakten. Skåne, Helsingborgs stad och socken m.fl., RAÄ 1, 28, 32, 34 och RAÄ 42 i Välluv socken samt RAÄ 187 i Helsingborgs stad. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2008:11. Arkeologisk utredning 2008. Maglarp 24:2. Skåne, Maglarps socken, Maglarp 24:2, Trelleborgs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2008:12. Arkeologisk utredning steg 2. Utbyggnadsområde Vintrie, område B och D. Skåne, Bunkeflo socken, Malmö kommun. RAÄ 12, 65. Bengt Söderberg

UV Syd Rapport 2008:13. Arkeologisk förundersökning 2007. Döserygg – område 11:2. Skåne, Håslöv socken, Håslöv13:1, RAÄ 47, Vellinge kommun. Magnus Andersson och Björn Nilsson

UV Syd Rapport 2008:14. Arkeologisk utredning 2008. Östra Grevie. Förhistoriska boplatslämningar. Skåne, Östra Grevie socken, Östra Grevie 22:65 m.fl., RAÄ 71, Vellinge kommun. Tyra Ericson

UV Syd Rapport 2008:15. Detaljerad arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2007. Trafikplats Österleden-Fältarpsvägen. Gårdar från äldre järnålder. Skåne, Helsingborgs stad, Helsingborgs socken, Gustavslund 10:10, RAÄ 184. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2008:16. Arkeologisk utredning 2008.Väster om Tygelsjö. Arkeologisk utredning av en boplats vid den gamla bytomten. Skåne, Malmö kommun, Tygelsjö socken, Tygelsjö 16:54, RAÄ 64. Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2008:17. Arkeologisk förundersökning 2007. Väg E6 Trelleborg-Vellinge. Förhistoriska boplatser och gravar samt medeltida by. RAÄ 54 i Maglarps socken, RAÄ 46, 39, 45, 31 och 43 i Skegrie socken, RAÄ 45, 50 och 47 i Håslövs socken och RAÄ 81 i Vellinge socken. Skåne, Maglarp, Skegrie, Håslöv och Vellinge socknar, Trelleborgs och Vellinge kommuner. Bengt Jacobsson med bidrag av Per Lagerås och Mats Riddersporre

UV Syd Rapport 2008:18. Arkeologisk utredning steg 1 2008. Överföringsledning till Bjuv. Skåne, Ekeby m.fl. socknar, Bjuvs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2008:19. Arkeologisk utredning 2008. Utredning vid Karlslundsgården i Rebbelberga bytomt. Skåne, Rebbelberga socken, Ängelholm 2:54 m. fl., RAÄ 53, Ängelholms kommun. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2008:20. Arkeologisk förundersökning 2008. Hjärup 9:8 inom Hjärups gamla bytomt. Översiktlig förundersökning på gårdsläge nr 6 och 12. Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 9:8, RAÄ 26:1, Staffanstorps kommun. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2008:21. Arkeologisk utredning 2008. Västra Ingelstad 6:1. Skåne, Västra Ingelstad socken, Västra Ingelstad 6:1, Vellinge kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2008:22. Arkeologisk förundersökning 2008. Del av Västervång 2:25 m. fl. Förhistoriska boplatslämningar. Skåne, Trelleborg, Västervång 2:25 m.fl. RAÄ 40, Trelleborgs kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2008:23. Arkeologisk förundersökning 2007. Utbyggnadsområde 174 S Råbylund. Boplatslämningar från sten- brons- och järnålder och en brandgrav från bronsålder. Skåne, Stora Råby socken, Stora Råby 36:7 m.fl., RAÄ 8 och 28, Lunds kommun. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2008:24. Arkeologisk förundersökning steg 1, 2008. Abbekås väster. Planläggning av markområden i västra delarna av Abbekås. Skåne, Skivarps socken, Skurups kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2008:25. Tre arkeologiska förundersökningar 2007. Järnåldersundersökningar på Kvidingefältet. Skåne, Kvidinge socken, Fastigheterna Körslätt 3:3, Maglaby 12:7 och Maglaby 17:2, RAÄ nr 192, Åstorps kommun. Annika Knarrström

UV Syd Rapport 2008:26. Arkeologisk utredning 2008. Häljarps skola. Skåne, Saxtorps socken, Saxtorp 103:1 och 10:15, Landskrona kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2008:27. Arkeologisk förundersökning 2008. En järnåldersgård nordväst om Tygelsjö. Skåne, Tygelsjö socken, Tygelsjö 16:54, RAÄ 64, Malmö kommun. Katalin Schmidt Sabo och Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2008:28. Arkeologisk utredning steg 1 2008. Detaljplan, del av Ståstorp, Trelleborg. Skåne, Västra Tommarps och Maglarps socken, Ståstorp 2:3, 3:1, 7:11, 7:14, 7:17, 9:3, 16:2, Maglarp 14:5, 28:20, RAÄ 6 Västra Tommarps socken och 45, Maglarps socken, Trelleborgs kommun. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2008:29. Arkeologisk förundersökning 2008. Boplatslämning från äldre järnålder i Ekeby. Skåne, Ekeby socken, Valleberga 4:15, Bjuvs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2008:30. Arkeologisk utredning 2008. Spår från förhistorien i norra utkanten av Gröstorp. Skåne, Järrestad socken, Gröstorp 4:2 och 23:1, Simrishamn kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2008:31. Arkeologisk utredning steg 1 2008. Mossbystrand. Fördjupad översiktsplan. Skåne, Västra Nöbbelövs socken, Skurups kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2008:32. Arkeologisk förundersökning 2008. Invid Annelövs bytomt. Förhistoriskt härdområde och diken tillhörande byn. Skåne, Landskrona kommun, Annelöv socken, fastighet Annelöv 48:4 och 48:5 (tidigare del av 48:1), RAÄ 29. Anna Lagergren

UV Syd Rapport 2008:33. Arkeologisk utredning 2008. Gång- och cykelväg Skateholm-Svarte. Skåne, Ö. Vemmenhögs socken, Dybäck 46:4, 41:29, 5:18, 41:52 och 5:10 och Skivarps socken, Abbekås 25:8 och Örmölla 3:31, RAÄ Ö. Vemmenhög 67 och 19 och Skivarp 22, Skurups kommun, Balkåkra socken, Balkåkra 1:8 och 1:172, RAÄ Balkåkra 15, Ystads kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2008:34. Arkeologisk förundersökning 2008. Neolitiska boplatslämningar vid Prästahejdan. Skåne, Trelleborgs kommun, Västra Tommarp socken, del av Ståstorp 3:1, RAÄ 34. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2008:35. Arkeologisk förundersökning 2008. Några få boplatsgropar. Skåne, Burlövs socken, Åkarp 7:90, Burlöv kommun, RAÄ 109 och 110. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2008:36. Arkeologisk utredning steg 2. Överföringsledning mellan Tjutebro och Ljungsgård. Skåne, Ekeby, Risekatslösa och Södra Vrams socknar, Bjuvs kommun. Nathalie Becker

Dela sidan på