2009

UV Syd Rapport 2009:1. Arkeologisk utredning 2008. Gård nr 4 och 5 i gamla Laröd. Skåne, Allerum socken, Laröd 55:1 och Trillan 1, RAÄ 172:3 och 172:4, Helsingborgs kommun. Katalin Schmidt Sabo

UV Syd Rapport 2009:2. Förstudie/arkeologisk utredning steg 1. E22 Sölve-Stensnäs. Tillägg till UV Syd Rapport 1999:33. Blekinge, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Ysane och Mörrums socknar. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2009:3. Arkeologisk undersökning 2008. Myntskatten i Norra Nöbbelöv. Skåne, Lunds kommun, Norra Nöbbelövs socken, Nöbbelöv 1:2, RAÄ 31 och 24. Mats Anglert och Kennet Stark

UV Syd Rapport 2009:4. Arkeologisk utredning 2008. I Uppåkras skugga – en järnåldersboplats i Hjärup. Skåne, Staffanstorp kommun, Uppåkra socken, Hjärup 7:1 och 22:1, RAÄ 37. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2009:5. Särskild utredning 2008. Boplatser och bytomt vid Weibullsholm, Örja. Skåne, Landskrona kommun, Örja socken, Örja 1:9, RAÄ 9. Annika Knarrström

UV Syd Rapport 2009:6. Arkeologisk förundersökning 2008. Vintrie, område C5. Senneolitiska gravar och äldre järnåldersgårdar. Skåne, Malmö kommun, Bunkeflo socken, Vintrie 6:1 och 17:1, RAÄ 126. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2009:7. Översiktlig arkeologisk förundersökning 2008. Stångby 18 södra. Skåne, Lunds kommun. Vallkärra socken, Vallkärratorn 3:13,, RAÄ 64. Annika Knarrström

UV Syd Rapport 2009:8. Arkeologisk utredning 2008. Boplatslämningar i Gårdstånga. Skåne, Eslövs kommun, Gårdstånga socken, Gårdstånga 16:1, 7:3 och del av 3:4, RAÄ 9, RAÄ 32, RAÄ 56 och RAÄ 57. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2009:9. Arkeologisk utredning. Flintyxan 2 m. fl. Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborgs socken, Flintyxan 2 m. fl., RAÄ 144, 145 och RAÄ 253-258. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2009:10. Förundersökning 2008. Håslöv 13:1. Skåne, Vellinge kommun, Håslöv socken, Håslöv 13:1, RAÄ 47. Magnus Andersson och Björn Nilsson

UV Syd Rapport 2009:11. Arkeologisk förundersökning 2009. Jonstorp 4:48. Jonstorp RAÄ 3. Skåne, Jonstorp socken, Jonstorp 4:48, Höganäs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2009:12. Arkeologisk utredning steg 2 2009. E22 Blekinge, Sölve-Stensnäs. Etapp 1, för huvudkorridoren av väg E22, sträckan Sölve-väg 529. Blekinge, Ysane socken, Sölvesborgs kommun. Håkan Aspeborg och Per Lagerås

UV Syd Rapport 2009:13. Arkeologisk utredning steg 1, 2009. Väg E22 Rolsberga-Fogdarp. Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad ombyggnad av europaväg och lokalt vägnät. Skåne, Gudmuntorps och Bosjöklosters socknar, Höör kommun. Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2009:14. Arkeologisk utredning steg 1 2009. Väg E22, Fogdarp-Hörby N. Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad ombyggnad av europaväg och lokalt vägnät. Skåne, Lyby, Hörby och Fulltofta socknar, Hörby kommun. Bo Strömberg

UV Syd Rapport 2009:15. Arkeologisk utredning 2009. Väg mellan Västra Ringvägen och Väg 108 i Trelleborg. Ny väg vid Västervång 2:25 m. fl. Skåne, Trellborgs socken, Västervång 2:25 m. fl., Trelleborg RAÄ 39 m. fl., Trelleborgs kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2009:16. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning i samband med geoteknisk undersökning, 2009. Kvarteret Ottiliana. Skåne, Ystad socken, Kv. Ottiliana, RAÄ 50, Ystad kommun. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2009:17. Arkeologisk förundersökning och särskild utredning 2009. Örja-Weibullsholm. Fyra förhistoriska boplatser och fyra historiska gårdar. Skåne, Örja och Landskrona socknar, Örja 1:9 m fl, Landskrona kommun. RAÄ 9, 34, 35, 36 och 37 Örja sn och 18 och 58, Landskrona sn. Annika Knarrström med bidrag av Bengt Jacobsson, Katalin Schmidt Sabo och Håkan Svensson

UV Syd Rapport 2009:18. Arkeologisk utredning 2009. Boplatslämningar i Nybrostrand. Skåne, Stora Köpinge socken, Nybrostrand 19:10 m. fl., RAÄ 66, RAÄ 100 och RAÄ 102. Ystad kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2009:19. Arkeologisk förundersökning 2009. I Centralplatsens omland. Boplatslämningar från äldre järnåldern i utkanten av Hjärup. Skåne, Uppåkra socken, Stora Uppåkra 12:110, (tidigare12:2), RAÄ 36. Staffanstorps kommun. Nathalie Becker

UV Syd Rapport 2009:20. Arkeologisk undersökning 2008. En vikingatida gård i Tygelsjö by. Skåne, Tygelsjö socken, Tygelsjö 16:54, RAÄ 64, Malmö kommun. Basdokumentation. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2009:21. Arkeologisk förundersökning 2009. Österleden etapp 2. Skåne, Helsingborg, Österleden etapp 2, RAÄ 205, RAÄ 260 och RAÄ 263, Helsingborgs kommun. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2009:22. Arkeologisk förundersökning 2009. Kvarteret Flintyxan. Boplatslämning från yngre bronsålder och äldre järnålder. Skåne, Helsingborg, fastighet Flintyxan 2 m. fl., Helsingborgs kommun. RAÄ 253 och RAÄ 255. Thomas Andersson

UV Syd Rapport 2009:23. E4-projektet i nordvästra Skåne – den skriftliga rapporteringen. Sammanställd av Mats Anglert & Cecilia Cronberg

UV Syd Rapport 2009:24. Arkeologisk utredning steg 1, 2009. Överföringsledning från Nevishög till Svedala och Sturup. Skåne, Nevishög, Esarp, Hyby och Svedala socknar, Staffanstorp och Svedala kommuner. Bengt Jacobsson

UV Syd Rapport 2009:25. Arkeologisk utredning 2009. Verksamhetsområdet Kronan. Skåne, Örja socken, Örja 30:2 , Landskrona kommun. Håkan Aspeborg

UV Syd Rapport 2009:26. Arkeologisk undersökning 2008. Huseby i Värend. Gårdsbebyggelse från järnålder och historisk tid. Småland, Skatelövs socken, Huseby 1:1, RAÄ 437, Alvesta kommun. Alexandra Nylén och Bengt Söderberg

Dela sidan på