2007

UV Teknik Rapport 2007 Mälby. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Arkeologisk prospekteringsundersökning med magnetometer på Mälby gamla bytomt. RAÄ Tillinge 327. Uppsala län, Enköpings kommun, Tillinge socken. Immo Trinks, Andreas Fogelberg, Alois Hinterleitner

UV Teknik Rapport 2007 Nibble. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Arkeologisk prospektering mwed georadar och magnetometer vid Nibble, Tillinge socken. Uppland, Enköpings kommun, Tillinge socken, RAÄ 335. Immo Trinks, Pär Karlsson, Anders Biwall, Lars-Inge Larsson, Alois Hinterleitner

UV Teknik Survey Report 2007 Dorestad Holland. Ground Penetrating Radar Survey for Archaeological Prospection at Wijk bij Duurstede 2007. Methodology, data acquisition, results, interpretation. Immo Trinks, Pär Karlsson

UV Teknik Survey Report 2007 Venlo Holland. Ground Penetrating Radar Survey for Archaeological Prospection in Venlo 2007. Methodology, data acquisition, results, interpretation. Immo Trinks, Pär Karlsson

UV Teknik Survey Report 2007 Zaltbommel Holland. Ground Penetrating Radar and Magnetometer Archaeological Prospection at Zaltbommel 2007. Methodology, data acquisition, results, interpretation. Immo Trinks, Pär Karlsson

Dela sidan på