2008

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Göteborg Skeppsbron. Göteborgs kommun, Göteborgs Stad inom Vallgraven, kvarteret Verkstaden (51), RAÄ 216. Immo Trinks, Anders Biwall

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Avaskär. RAÄ Kristianopel 223:1. Blekinge, Karlskrona kommun, Kristianopel socken. Immo Trinks, Anders Biwall, Pär Karlsson

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Arkeologisk undersökning med georadar i Istaby. RAÄ 92. Blekinge län, Sölvesborgs kommun, Mjällby socken. Immo Trinks, Pär Karlsson, Bengt Westergaard, Alois Hinterleitner

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Georadarundersökning i kvarteret Magistern. RAÄ 93. Kalmar län, stad och kommun. Dnr 424-04176-2008. Immo Trinks, Anders Biwall, Alois Hinterleitner, Lars-Inge Larsson

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Georadarprospektering på Krokeks ödekyrkogård. Östergötland, Norrköpings kommun, Krokek socken, RAÄ 28:3, 28:5. Immo Trinks, Pär Karlsson, Alois Hinterleitner

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Georadarundersökning i kvarteret Lyckan, Spinnrocken och Tulpanen i Norrköping. RAÄ 96. Östergötlans län, Norrköpings stad och kommun. Immo Trinks, Pär Karlsson, Alois Hinterleitner

Dela sidan på