2009

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Arkeologisk undersökning med georadar vid Skänninge hospital. RAÄ 2. Östergötlands län, Mjölby kommun, Skänninge socken. Immo Trinks, Andreas Fogelberg, Pär Karlsson, Alois Hinterleitner

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Georadar- och magnetometerprospektering inför byggandet av Rv 50 Motala-Mjölby. RAÄ Skänninge 37:1, 38:1. Östergötlands län, Mjölby kommun, Skänninge socken. Immo Trinks, Andreas Fogelberg, Pär Karlsson, Alois Hinterleitner

UV Teknik Rapport. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Krapperup Södra Trädgården. Arkeologisk undersökning av två trädgårdsgångar och en järnframställningsplats från äldre järnålder. Skåne, Höganäs kommun, Brunnby socken, Krapperup 19:1. Anna Andréasson

Dela sidan på