2011

UV Teknik Rapport 2011. Arkeologisk prospekteringsundersökning. The New Swedish Cyprus Expedition 2010. Excavations at Dromolaxia Vizatzia/Hala Sultan Tekke. Preliminary results. With appendices by P. Klingborg, F. and F. Kärfve, C. Hagberg, O. Svensson, S. Macheridis and L. Franz. I Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome 4/2011

UV Teknik Rapport 2011. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Georadarprospektering på Kvarnholmen i Kalmar. Kalmar stad, Kalmar kommun, fornlämning 93, Kv Gesällen 25, Kvarnholmen 2:2, Lustgården 1 och Bönhasen 1-3. Immo Trinks, Anders Biwall och Alois Hinterleitner.

UV Teknik Rapport 2011. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Georadarundersökning i Saritslöv. Skåne, Skuruos kommun. Pär Karlsson, Jane Jansen och Immo Trinks

UV Teknik Rapport 2011. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Arkeologisk undersökning med georadar vid Tomarps kungsgård. Skåne, Åstorps kommun, Kvidinge socken. Anders Bowall, Jane Jansen och Immo Trinks

Dela sidan på