UV Väst Rapport

2010

UV Väst Rapport 2010:1. Arkeologisk utredning. Riksväg 41, delen Järlöv-Jonsjö. Arkeologi längs forna Veselången. Halland och Västergötland, Veddige och Horreds socknar. Bengt Westergaard, med bidrag av Christina Rosén, Glenn Johansson, Johannes Nieminen och Per Lagerås

UV Väst Rapport 2010:2. Arkeologisk utredning. Arntorp. Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2. Lisa K. Larsson (två boplatser och ett kulturlager)

UV Väst Rapport 2010:3. Arkeologisk förundersökning. Västra Balltorp. Arkeologiska förundersökningar inför bostadsutbyggnad i Mölndal. Västergötland, Mölndals stad, Balltorp 1:124, fornlämning 159, 160, 162, 164, 165, 33 och 38. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2010:4. Arkeologisk undersökning. Många och djupa kokgropar i Trönningenäs. Halland, Lindbergs socken, Trönningenäs 5:29, fornlämning 214. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2010:5. Arkeologisk förundersökning. Överlagrade lämningar från mellanmesolitikum. Halland, Varberg socken, Getakärr 2:1 och 2:14, RAÄ 100. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2010:6. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar, odlingsrösen och röseliknande lämningar vid Volvo PV. Arkeologisk utredning inför planerad detaljplaneläggning av fastigheten Sörred 7:3 i Göteborgs kommun. Bohuslän, Björlanda socken, Sörred 7:3, RAÄ 602 och 603. Petra Nordin (uppdaterad 2010-02-16)

UV Väst Rapport 2010:7. Arkeologisk undersökning. Mesolitiska kokgropar och metallslagen flinta. Västra Götaland, Tanum socken, Oppen 5:3, fornlämning Tanum 2141. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2010:8. Arkeologisk utredning. Röjningsrösen, gravar och en gårdstomt. Tvärled Slamby-Jeriko mellan riksväg 40 och E20. Bohuslän och Västergötland, Landvetter, Partille och Lerums socknar. Christina Rosén och Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2010:9. Arkeologiska undersökningar. Tre boplatser och en hällkista. Bohuslän, Torslanda socken, Torslanda 2:6, RAÄ 213:1; Bohuslän, Björlanda socken, Torslanda 2:5 och 2:6, RAÄ 278; Bohuslän, Björlanda socken, Lilleby 33:1, RAÄ 477. Carina Bramstång, Glenn Johansson och Ewa Ryberg (uppdaterad 2010-06-15)

UV Väst Rapport 2010:10. Arkeologisk förundersökning. Säve 353. En boplats från yngre bronsålder–äldre järnålder. Bohuslän, Säve socken, Kärra 18:3, Säve 353. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2010:11. Arkeologisk utredning. Viared Västra. Västergötland, Borås stad, före detta Torpa socken, Viared 5:1, med flera. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2010:12. Arkeologisk utredning. Ett skogsområde i Härryda. Västergötland, Härryda socken, Lillhult 1:3. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2010:13. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningar från bronsålder, järnålder och historisk tid längs E6 genom Tanums världsarv. Bohuslän, Tanum socken, Hoghem 1:1, Fröstorp 1:3, Ljungbytorp 1:3 med flera, RAÄ Tanum 1820, 390/1765, 1819, 385/386/1771/1787/1911/1912/1914/1915, 1776, 214, 1906, 1803/1780/2213/2212, 2211,1802/1782 och 1779. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2010:14. Arkeologisk utredning. Två nyupptäckta stenålderslokaler vid Arendal. Västergötland, Lundby socken, Arendal 764:403 m.fl. Johannes Nieminen

UV Väst Rapport 2010:15. Arkeologisk förundersökning. En stenåldersboplats på Släps-Kullen. Halland, Släp socken, Släps-Kullen 1:96, del av fornlämning 196. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2010:16. Arkeologisk utredning. Eldstäder och kojor i Guldheden. Västergötland, Göteborgs socken, Guldheden 754:4 och 23:1, RAÄ Göteborg 476 och Göteborg 475. Johannes Nieminen

UV Väst Rapport 2010:17. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning inför stabiliseringsåtgärder vid riksväg 41. Västergötland, Surteby-Kattunga socken, Björketorp 15:4 med flera, RAÄ 98:1. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2010:18. Arkeologisk förundersökning. Arntorp igen. Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 m.fl., RAÄ Kareby 149, 150, 167, 168 och 169. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2010:19. Arkeologisk förundersökning. Kritpipsbruket i Alingsås. Västergötland, Alingsås stad, Sörhaga 2:1, fornlämning 263. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2010:20. Arkeologisk utredning. Härdar, gropar och stolphål vid Holmagärde. Halland, Varbergs socken, Getakärr 2:1. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2010:21. Arkeologisk utredning. Flintor under sand, RAÄ Lindberg 215. Arkeologisk utredning vid Trönningenäsvägen. Halland, Lindberg socken, Lindhov 1:22. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2010:22. Arkeologisk utredning. Upptäckten av en kokgrop, gravar och röjningsrösen i ett vintrigt Paradis. Västergötland, Fristad socken, Paradis 1:4. Johannes Nieminen

UV Väst Rapport 2010:23. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera. Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt del av fornlämning 167. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2010:24. Arkeologisk utredning. Detaljplanområde vid Skarsjövägen. Bohuslän, Ljung socken, delar av Tjöstelsröd 1:1, Skälläckeröd 1:1 och Kärrstegen 1:1. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2010:25. Arkeologisk förundersökning och utredning. En boplats i Kimmersbo. Västra Götalands län, fd Halland, Mölndals stad, Lindome socken, Kimmersbo 1:39 med flera, del av fornlämning 185. Gundela Lindman

Dela sidan på