2000

UV Väst Rapport 2000:1. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Artilleristallet 32:8. Västergötland, Göteborg, fornlämning 216, inom Vallgraven. Göte Nilsson Schönborg

UV Väst Rapport 2000:2. Arkeologiska förundersökningar. Nordlänken, delen Trollhättan–Alvhem. Förundersökning av elva lokaler i norra och södra delen av bansträckningen samt utredning av en upplagsplats. Västergötland, Gärdhem, Ale Skövde och St. Peders socknar. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2000:3. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar vid Norra Borgasgården i Träslöv. Halland, Träslövs sn, Träslöv 5:36. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2000:4. Arkeologisk utredning. Kulturhistorisk utredning av Spåningslanda, Alvesta kommun i Kronobergs län (steg I). Småland, Aringsås socken, Spåningslanda 1147 m.fl. Pär Connelid och Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2000:5. Arkeologisk undersökning. Berghem – en arkeologisk undersökning i en vikingatida-medeltida by i Viskans dalgång. Västergötland, Berghems socken, Berghem 16:5, fornlämning RAÄ 87. Gundela Lindman och Magnus Stibéus med bidrag av Lennart Andersson Palm, Pär Connelid, Friederike Johansson, Leif Jonsson, Eva-Lena Larsson

UV Väst Rapport 2000:6. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning invid fyndplatsen för en skafthålsyxa. Halland, Frillesås socken, Rya 2:1 m.fl., RAÄ 76. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2000:7. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered – etapp 1. Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2000:8. Arkeologisk förundersökning. Utbyggnad av Marstrands skola. Bohuslän, Marstrands stad, fastigheten 55:2, kvarteret Rektorn, del av RAÄ 32. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2000:9. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning i anslutning till Noreby ödekyrkogård. Dalsland, Bengtsfors kommun, Steneby socken, RAÄ nr 47. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2000:10. Antikvarisk kontroll. Schaktkontroll i samband med grävning för en jordkabel i Långared. Västergötland, Långared socken, Vagnshed 2:4, RAÄ 19. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2000:11. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning inom Nordvära 1:4. Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Nordvära 1:4. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2000:12. Arkeologisk undersökning. Kvarteret Indien i Ulricehamn – en arkeologisk undersökning på tomt 7. Västergötland, Ulricehamns stad, kvarteret Indien, RAÄ 65. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2000:13. Arkeologisk förundersökning Holländaregatan. i Marstrand – en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan-Kyrkogatan. Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2000:14. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 327 – en stenåldersboplats i Onsala. Halland, Onsala socken, Bratterås 1:221 och 1:222, del av RAÄ 327. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2000:15. Arkeologisk förundersökning. Ölmanäs. Halland, Kungsbacka kommun, Ölmevalla socken, Ölmanäs 24:1. Glenn Johansson & Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2000:16. Arkeologisk undersökning. Mesolitiska, neolitiska och andra förhistoriska lämningar i Balltorp. Västergötland, Mölndals kommun, Mölndals stad, kompletterande slutundersökning av RAÄ 111. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2000:17. Arkeologisk undersökning. Järnålderslämningar i Åsby, Derome. Halland, Varbergs kommun, Ås socken, RAÄ 160. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2000:18. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning av område kring en rest sten och två stensättningar. Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåker socken, RAÄ 14. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2000:19. Arkeologisk utredning och förundersökning. Utredning av fastigheten Skrea 9:3, 9:4 och förundersökning invid RAÄ 194 söder om Skrea Backe. Halland, Falkenbergs kommun, Skrea socken, RAÄ 194. Lennart Carlie & Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2000:20. Arkeologisk undersökning. Förhistoriska gårdslämningar i Onsala. Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken, Lunden 1:121, del av fornlämning 369. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2000:21. Arkeologisk förundersökning. Gravar och kyrkogrund i Föllinge socken. Arkeologisk förundersökning av Föllinge kyrkogård. Jämtland, Krokoms kommun, Föllinge socken. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2000:22. Arkeologiska undersökningar. Arkeologiska undersökningar för dubbelspåret genom Ölmevalla och Frillesås. Halland, Ölmevalla socken, RAÄ 166, RAÄ 45:2 och Frillesås socken, RAÄ 83. Gundela Lindman med bidrag av Eva-Lena Larsson

UV Väst Rapport 2000:23. Arkeologisk förundersökning. Nybyggnation i kvarteren Gamla Latin och Jungfrustigen i Göteborg. Västergötland, Göteborg, kvarteren Gamla Latin och Jungfrustigen, RAÄ 216. Kenneth Svensson

UV Väst Rapport 2000:24. Arkeologisk förundersökning. Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng. Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107 och 108 och Halland, Varbergs kommun, Tvååker socken, Björkäng 2:97, RAÄ 57. Margaretha Johansson

UV Väst Rapport 2000:25. Antikvarisk kontroll. Schakt vid Ny Varberg – Lindhovs Gård. Halland, Varbergs kommun, Lindbergs socken, RAÄ 40. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2000:26. Arkeologisk utredning. Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås. Västergötland, Alingsås kommun, Alingsås socken, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2000:27. Arkeologisk undersökning. En drygt 9000 år gammal överlagrad sandarnaboplats vid Lerberg. Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers socken, Lerberg 16:15, RAÄ 133. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2000:28. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning inför detaljplanearbete inom Kolla 3:3. Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Kolla 3:3. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2000:29. Arkeologisk undersökning. Centralplatsen för tillverkning av lihultyxor i Vänerregionen. Västergötland, Vänersborgs kommun, Vänersnäs socken, Hallby 1:35, 4:4 och 9:1 samt Tegen 1:1, del av RAÄ 54. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2000:30. Arkeologisk undersökning. Stenåldersboplatsen vid Kläppa. Halland, Kungsbacka kommun, Ölmevalla socken, Kläppa 2:1, RAÄ 167. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2000:31. Arkeologisk förundersökning. ”Över Bräckans dolda gravar” – arkeologisk förundersökning på Fjärås Bräcka. Halland, Fjärås socken, RAÄ 486. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2000:32. Arkeologisk undersökning. Skålgropar och röjningsrösen vid Säm. Antikvarisk schaktningsövervakning med dokumention av RAÄ 118:2 och inventering av RAÄ 129. Västergötland, Säm socken, RAÄ 118:2 och RAÄ 129. Gisela Ängeby och Pär Connelid

UV Väst Rapport 2000:33. Arkeologisk förundersökning. Rester av en boplats. Arkeologisk förundersökning i samband med breddning och nydragning av väg 172. Dalsland, Färgelanda kommun, Järbo socken, Önne 1:18. Nils Johansson

UV Väst Rapport 2000:34. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning i Gläborgskrysset – väg E6 Håby-Rabbalshede, delen Håby-Gläborg. Bohuslän, Håby socken. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2000:35. Arkeologisk utredning. Ågård, Ljungby – kompletterande arkeologisk utredning. Småland, Ljungby socken, Ågård 1, 2, och 3. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2000:36. Arkeologiska utredningar, förundersökningar m.m. Alvesta-Hemsjö. Arkeologiska utredningar, förundersökningar och karteringar längs en kraftledningssträcka mellan Alvesta och Hemsjö i Kronobergs län, Småland. Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2000:37. Arkeologisk utredning. Tranemo Gudarp. Västergötland, Tranemo socken, Gudarp 3:6 m.fl. Gisela Ängeby och Catharina Mascher

UV Väst Rapport 2000:38. Arkeologisk för- och slutundersökning. Mellan liv och död – kokgropar från äldre järnålder. Bohuslän, Stenungsunds kommun, Jörlanda socken, RAÄ 184. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2000:39. Arkeologisk utredning. Mute 4:1 m.fl. Arkeologisk utredning inför utvidgning av grustäkt. Halland, Rolfstorps socken, Mute 4:1 m.fl. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2000:40. Arkeologisk förundersökning. Stena vid Li-gravfältet. Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka. Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2000:41. Arkeologisk undersökning. Norra Borgasgården och Östra Sannes. Halland, Träslövs socken, Träslöv 3:22, 4:7 och 5:32, RAÄ 158

UV Väst Rapport 2000:42. Arkeologisk förundersökning och utredning. Arkeologi längs RV 44, delen Stallbacka-Håsten. Förundersökning och kompletterande arkeologisk utredning inför planerad ombyggnation till trefältsväg av del av RV 44. Västra Götalands län [Västergötland], Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2000:43. Arkeologiska undersökningar. Stenålderslämningar vid Borgås. Arkeologisk efterundersökning och antikvarisk kontroll. Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Varla 3:22, RAÄ 127. Jörgen Streiffert och Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2000:44. Utredning, förundersökning och slutundersökningar. Arkeologiska undersökningar längs väg 172, Högsäter-Naverud. Dalsland, Färgelanda kommun, Högsäter socken, RAÄ 201, 202 och 237

UV Väst Rapport 2000:45. Arkeologisk förundersökning. En stenåldersboplats i Askim. Västergötland, Göteborgs kommun, Askim socken, Lindås 1:42 och 1:3, RAÄ 127. Robert Hernek

UV Väst Rapport 2000:46. Arkeologisk undersökning. En handtagskärna, några mikrospån och hundratals kvartsitavslag. Kompletterande arkeologisk utredning för väg E6, Håby-Gläborg, samt arkeologisk slutundersökning av fornlämning 226 i Håby. Bohuslän, Munkedals kommun, Håby socken, RAÄ 226. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2000:47. Arkeologisk undersökning. Tobaksplantage och garverikar – hantverk i kvarteret Hägern, Alingsås. Västergötland, Alingsås, RAÄ 239. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2000:48. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning av boplats- och agrarrelaterade lämningar. Halland, Falkenbergs kommun, Skrea socken, fastighet Skrea 9:3. Ewa Ryberg med bidrag av Pär Connelid

UV Väst Rapport 2000:49. Arkeologisk utredning/förundersökning. Två boplatsområden i Tvååker-Ås. Halland, Varbergs kommun, Tvååkers socken, Tvååkers-Ås 3:12 m.fl. RAÄ 15, 27-28 och 182-184. Lisbet Bengtsson och Kjell Edvinger

UV Väst Rapport 2000:50. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Kokgropar vid havet. Resultat av bruksspårsanalyserade flintor och fosfatkartering vid bronsåldersdaterade kokgropar. Halland, Varbergs kommun, Tvååker socken, RAÄ 193. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2000:51. Förstudie och vägutredning. Riksväg 40 – förstudie och vägutredning för delen Dållebo-länsgränsen mot F-län. Västergötland, Ulricehamns kommun. Gisela Ängeby, Leif Johansson, Sonja Jeffrey, Pär Connelid & Karin Lundberg

Dela sidan på