2001

UV Väst Rapport 2001:1. Arkeologisk undersökning. Kakelugnar och bränningsprover – hantverk i kvarteret Storken, Alingsås. Västergötland, Alingsås kommun, RAÄ 239. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2001:2. Arkeologisk undersökning och förundersökning. Spår av boplatser i Vallda socken – arkeologiska undersökningar i samband med utbyggnad av Toråsskolan. Halland, Kungsbacka kommun, Vallda socken, Vallda 45:1. Bo Strömberg

UV Väst Rapport 2001:3. Arkeologisk förundersökning. Övergiven gård i Uggledal, Askim. Västergötland, Askim socken, RAÄ 239. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2001:4. Smålands museum rapport 2001:1. Arkeologisk utredning och förundersökning. Räppe industriområde. Småland, Växjö kommun, Bergunda socken, Bergkvara 26:1, RAÄ 50, RAÄ 152 och RAÄ 158. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2001:5. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning för golfbana i Alvered-Balltorp – etapp 2. Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:18 m.fl., Balltorp 1:124. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2000:6. Arkeologisk förundersökning. Undersökning inför VA-ledning mellan Väröbacka och Stråvalla – samt utredning av del av sträckan. Halland, Värö socken, Nordvära 7:16, RAÄ 267 Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2001:7. Arkeologisk utredning. Västra Degrabo. Västergötland, Kullings Skövde socken, Degrabo 8:1 m.fl. Gisela Ängeby & Pär Connelid

UV Väst Rapport 2001:8. Arkeologisk undersökning. Kvisljungeby – stenåldersboplats i brytningstid med inslag av bronsålder, samt en boplats från äldre romersk järnålder. Bohuslän, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:188, RAÄ 297 och 302:2. Lisbet Bengtsson & Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2001:9. Arkeologisk utredning. Förhistoriska lämningar vid Falkenbergsmotet i Tröinge. Halland, Vinbergs socken, Tröinge 6:4. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2001:10. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation i Träslöv. Halland, Varbergs kommun, Träslövs socken, Träslöv 3:10 m.fl. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2001:11. Arkeologisk förundersökning. I gravfältets skugga – lämningar från stenålder, bronsålder och tidig medeltid. Halland, Veddige socken, Veddige 33:3, RAÄ 258. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2001:12. Arkeologisk förundersökning. Ledningar och arkeologi – arkeologisk förundersökning av en sentida grundmur i Ulricehamn. Västergötland, Ulricehamns stad, RAÄ 65, Bogesundsgatan-Stenlundsgatan. Magnus Stibéus

UV Väst Rapport 2001:13. Arkeologisk förundersökning. Åtta fornlämningar i Heljereds dalgång – boplatser och fyndförande ploglager. Västergötland, Kållered socken, Heljered, RAÄ 15, 16, 35, 37, 38, 72, 40 och 71. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2001:14. Arkeologisk undersökning. Ensamgården vid Orred – långhus från äldre järnålder. Halland, Fjärås socken, RAÄ 499. Gisela Ängeby med bidrag av Jörgen Streiffert, Karin Viklund och Leif Jonsson

UV Väst Rapport 2001:15. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning av en blivande golfbanemiljö. Halland, Gödestad socken, Gödestad 5:3, 5:4, 7:3 och 12:1. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2001:16. Arkeologisk förundersökning. Sökning efter stenålderslämningar – i utkanten av boplatsområde och fyndplatsområde. Halland, Tölö socken, Varla 2:400, 2:401, RAÄ 79 och 126. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2001:17. Arkeologisk förundersökning. Nyupptäckta gravar vid Mute. Halland, Rolfstorp socken, Mute 4:1, RAÄ 162. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2001:18. Arkeologisk förundersökning. Brons- och järnålder vid Tvååker-Ås. Halland, Varbergs kommun, Tvååker socken, Tvååker-Ås 4:5. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2001:19. Arkeologisk utredning. Nyfunna fornlämningar i Tanums världsarvsområde. Arkeologisk utredning av vägkorridorerna. Röd 1, Röd 23, Utökad Röd 23 och Röd mitt. Bohuslän, Tanum socken. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2001:20. Arkeologisk förundersökning. Stenålderslämningar vid Varberg. Halland, Varbergs stad, Holmagärde 2:1, RAÄ 77. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2001:21. Arkeologisk förundersökning. Vallda Trekant, cirkulationsplats. Halland, Vallda socken, Vallda 5:4 och 5:12, RAÄ 104 och 234. Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2001:22. Arkeologisk utredning och förundersökning. Gång- och cykelväg mellan Vallda och Halla. Arkeologisk utredning och förundersökning inför gång- och cykelväg vid väg 942. Halland, Vallda socken, Heberg 3:20 m.fl., RAÄ 134 och 149. Christina Fors

UV Väst Rapport 2001:23. Arkeologisk förundersökning. Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka. Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2001:24. Arkeologisk förundersökning. Schaktningar i kvarteret Facklan i Kungsbacka. Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Facklan 9 och 10, RAÄ 10. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2001:25. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats bland kolonilotter. Halland, Tölö socken, Fors 1:3, RAÄ 165. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2001:26. Arkeologisk slutundersökning. En boplatslämning från Sandarnaperioden. Västergötland, Lundby socken, Sörred 7:2 och 15:1, RAÄ 304:2. Louise Olsson

UV Väst Rapport 2001:27. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Kolla – en 10 000 år gammal stenåldersboplats i Kungsbacka. Halland, Tölö socken, Kolla 3:3. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2001:28. Arkeologisk utredning. E6 Bohuslän, Skee–Hogdal – arkeologisk utredning av delsträckan Skee–Hogdal, ett samarbetsprojekt med Bohusläns Museum. Bohuslän, Skee och Hogdal socken, Blomsholm 1:4, 1:7, 1:8, 1:14, 1:16, Dyne 1:1, 1:3, Ejgst 2:1, 2:2, Flateby 3:2, Hogdal 2:14, 2:16, Kollekind 1:2, 1:3, Rogstad 2:7, 2:8, 5:1, Skee–Vässby 1:32, Vättland 1:6, 1:18. Håkan Petersson & Robert Hernek med bidrag av Lasse Bengtsson, Pär Connelid och Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2001:29. Arkeologiska förundersökningar och undersökningar. Väg 734, Huseby–Hästekälla – metodproblem och neolitiseringsprocess. Bohuslän, Morlanda socken, Väg 734 Huseby-Hästekälla (förundersökning) samt Hästekälla 1:3, RAÄ 31 och Stora Huseby 3:14, RAÄ 484 (undersökningar). Eva Schaller Åhrberg

UV Väst Rapport 2001:30. Arkeologisk utredning och förundersökning. Arkeologisk utredning och förundersökning vid Scanraff, Lysekil Bohuslän, Lyse socken, Lysekils kommun. Glenn Johansson och Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2001:31. Arkeologisk utredning och förundersökning. Kombinerad utredning och förundersökning av nyanläggning av VA-ledning inom Löftaskogsområdet, Varbergs kommun. Halland, Stråvalla socken, Stråvalla–Kärra 2:1, 2:6, 2:41 7:4, 8:6, RAÄ 62. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2001:32. Arkeologisk utredning. Varberg, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården. Halland, Varberg stad, kvarteren Kyrkoherden och Trädgården. Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2001:33. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplatser belägna vid den forna Ramsjöns strand Halland, Stafsinge socken, Bjärnhult 1:1, RAÄ 47 och 54. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2001:34. Arkeologisk förundersökning. Stenålderslämningar öster om Eklanda by. Västergötland, Mölndals socken, Eklanda 1:69 m.fl., RAÄ 114, 131 och 152. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2001:35. Arkeologisk specialinventering. Tölö – arkeologisk specialinventering inför detaljplanering. Halland, Tölö socken, Tölö 4:13, 5:3, RAÄ 24, 123, 130. Christina Fors

UV Väst Rapport 2001:36. Arkeologisk utredning. Utredning för gasledning från Varberg Nord till Varberg. Halland, Lindberg socken, Trönninge 1:3 m.fl., RAÄ 129. Carina Bramstång och Viktor Svedberg

Dela sidan på