2002

UV Väst Rapport 2002:1. Arkeologisk utredning. Schakt för cirkulationsplats norr om Ny Varberg. Halland, Lindberg socken, Lindhov, Trönninge, RAÄ 40. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2002:2. Arkeologisk utredning. Utredning inför detaljplan i Kullavik. Halland, Släp socken, Släps-Kullen 2:12. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2002:3. Arkeologisk utredning och förundersökning. Metalltid kring Sinntorpskolan, Lindome. Halland, Lindome socken, Sinntorp 2:8, Lindome 4:3 och del av Lindome 5:46, RAÄ 44, 320, 321. Håkan Petersson och Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2002:4. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Vikingatida stensättningar vid skolan i Blidsberg – delundersökning av ett gravfält. Västergötland, Blidsberg socken, Blidsberg skola 32:37, RAÄ 31. Christina Fors och Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2002:5. Arkeologisk förundersökning. En förhistorisk boplats i Västra Degrabo. Västergötland, Kullings Skövde socken, Degrabo 6:4, 6:5 och 9:3, RAÄ 56. Mats Lindqvist

UV Väst Rapport 2002:6. Arkeologisk utredning. Humla – kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av RV 46. Västergötland, Humla socken, Humla 12:2. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2002:7. Arkeologiska förstudier och förundersökningar. Förstudier och förundersökningar inför bygget av Götatunneln. Västergötland, Göteborg stad, norr om Järntorget och vid Lilla Bommen, RAÄ 216. Viktor Svedberg, med bidrag av Göte Nilsson Schönborg, Marcus Lindström, Nils Johansson och Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2002:8. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning av RAÄ 17 och västra kanten av RAÄ 173 på Varlaplatån i Kungsbacka. Halland, Tölö socken, Varla 7:19 och 7:24, RAÄ 17 och del av 173. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2002:9. Arkeologisk undersökning. Förhistoriska lämningar vid Eklanda. Västergötland, Mölndals socken, fastigheten Eklanda 1:69, RAÄ 155. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2002:10. Arkeologisk utredning. Schakt för spillvärmeledning mellan Lindhov och Värö Bruk. Halland, Varbergs kommun, Värö, Torpa och Lindberg socknar, fastighet Sunnvära 6:4 och 18:3, Kärradal 15:9, Lindhov 1:1, RAÄ 274/Värö socken, RAÄ 59/Torpa socken, RAÄ 40 och 184/Lindberg socken. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2002:11. Arkeologisk förundersökning. Schakt på kvarteret Lotsen i Varberg. Halland, Varbergs kommun, Getakärr 3:80, RAÄ 61. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2002:12. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered-Balltorp. Västergötland, Mölndal socken, Alvered 1:8 m.fl., RAÄ 115 och RAÄ 116. Mats Lindqvist

UV Väst Rapport 2002:13. Arkeologisk förundersökning. Stenålderslämningar vid Ankarskolan, Träslövsläge. Halland, Tvååkers socken, Tvååkers-Ås 2:3, RAÄ 192. Christina Fors

UV Väst Rapport 2002:14. Arkeologisk förundersökning och undersökning. En strandbelägen mesolitisk boplats i Askim. Västergötland, Göteborgs kommun, Askim socken, Lindås 1:42, RAÄ 127. Louise Olsson

UV Väst Rapport 2002:15. Arkeologisk förundersökning. Flyttningen av en runsten i norra Blidsberg. Västergötland, Blidsberg socken, Blidsberg 32:1, RAÄ 1. Christina Fors

UV Väst Rapport 2002:16. Arkeologisk förundersökning. Boplats vid Veddige kyrka. Halland, Veddige socken, Veddige kyrka, RAÄ 256. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2002:17. Arkeologisk undersökning. Kokgropar – matlagning eller bastu? Diskussion kring en arkeologisk undersökning. Halland, Veddige socken, Barkhult 2:1, RAÄ 64. Eva Schaller Åhrberg

UV Väst Rapport 2002:18. Arkeologisk undersökning. Åbybergsparken. Spår från mesolitisk tid och från yngre bronsålder i Mölndal. Västergötland, Mölndals kommun, RAÄ 154. Lisbet Bengtsson

UV Väst Rapport 2002:19. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning av västra delen av RAÄ 42 i Falkenberg – en plats vid Ätran som brukats under neolitikum och yngre bronsålder/förromersk järnålder. Halland, Falkenbergs kommun, Östra Gärdet 1:38, 1:46 och 1:48, RAÄ 42. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2002:20. Arkeologiska undersökningar. Gårdar från bronsålder till tidig medeltid vid Tom på Fjärås Bräcka. Halland, Fjärås socken, Tom 5:2, RAÄ 504. Gisela Ängeby med bidrag av Erik Danielsson, Nicklas Larsson, Henrik Sten och Karin Viklund

UV Väst Rapport 2002:21. Arkeologisk förundersökning. Solbergs bytomt. Dalsland, Högsäter socken, Solberg 1:87. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2002:22. Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning. Falkenbergsmotet. Arkeologisk utredning på fastigheten Tröinge 6:4, förundersökning av RAÄ 109:2 och RAÄ 123 och särskild undersökning av RAÄ 68. Halland, Falkenbergs kommun, Vinberg socken. Håkan Petersson och Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2002:23. Arkeologisk förundersökning och utredning. Utmed RV 46, delen Blidsberg-Trädet – förundersökningar av gravfält, utredning och flytt av stenar. Västergötland, Kölaby socken, Borred 2:3 m.fl., RAÄ 5; och Humla socken, Humla 12:2, RAÄ 4 och RAÄ 5. Tina Fors

UV Väst Rapport 2002:24. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning vid Grimmareds gamla bytomt. Halland, Grimmared socken, Grimmared 1:3, RAÄ 45. Tina Fors

UV Väst Rapport 2002:25. Arkeologisk utredning. E6 Bohuslän, Lugnet-Skee – arkeologisk utredning av delsträckan Lugnet-Skee, ett sammarbetsprojekt med Bohusläns museum. Bohuslän, Strömstads och Tanums kommuner, Skee och Lur socknar. Robert Hernek och Jörgen Streiffert med bidrag av Lasse Bengtsson och Pär Connelid

UV Väst Rapport 2002:26. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning för gång- och cykelväg mellan Brättingstorp och Örby. Västergötland, Örby socken, Brättingstorp 1:11, RAÄ 225. Bengt Nordqvist

Dela sidan på