2003

UV Väst Rapport 2003:1. Arkeologisk utredning och förundersökning. Ett hett spår. Förhistoriska lämningar från skilda perioder vid Tölö. Halland, Tölö socken, Tölö 5:3, RAÄ 24, 123. Håkan Hylén

UV Väst Rapport 2003:2. Arkeologisk utredning och förundersökning. I skuggan av en ås. Boplatslämningar från yngre bronsålder jämte tre rektangulära konstruktioner från äldre järnålder vid Vallby. Halland, Fjärås socken, Vallby 7:12, RAÄ 475, 512. Håkan Hylén

UV Väst Rapport 2003:3. Arkeologisk undersökning. Rösan – en bortgrävd stenåldersboplats. Halland, Onsala socken, Rösan 8:1, RAÄ 317. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2003:4. Arkeologisk utredning. Torpa-Kärra 15:9 m.fl. Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 15:9 och 15:17. Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2003:5. Arkeologisk utredning. Skäggered-Fågelsten-Ingemantorp. Arkeologisk utredning för översiktsplan – Etapp 1. Västra Götalands län, Halland, Lindome socken, Skäggered, Ingemantorp, Fågelsten, Lyckan och Ranntorp. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2003:6. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning för väg 181, delen Remmene-Bergagärde. Västergötland, Herrljunga kommun, Remmene och Tarsled socknar. Pär Connelid och Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2003:7. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning för väg 27, delen Kråkered-Aplared. Västergötland, Ljushults socken, Aplared 1:29, RAÄ 53. Pär Connelid och Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2003:8. Arkeologisk utredning. Utredning inför utvidgad grustäkt vid Tjärby. Halland, Grimeton socken, Tjärby 2:2. Anna Aulin

UV Väst Rapport 2003:9. Ortnamnsutredning. Ortnamn längs E6 – sträckorna Världsarvet i Tanum, Tanum-Lugnet, Lugnet-Skee, Skee-Hogdal, Bohuslän. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2003:10. Arkeologisk förundersökning. Mesolitisk boplats i Kullavik. Halland, Släp socken, Släps Kullen 2:12, RAÄ 214. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2003:11. Arkeologisk förundersökning. Arkeologiska lämningar vid Falkenbergsmotet – förundersökning av RAÄ 128. Halland, Falkenbergs kommun, Vinbergs socken, Tröinge 6:4. Gabriella Kalmar

UV Väst Rapport 2003:12. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning med spår från stenålder och bronsålder. Halland, Hanhals socken, Hammargård 1:7, RAÄ 121. Betty-Ann Munkenberg & Håkan Hylén

UV Väst Rapport 2003:13. Smålands Museum Rapport 2003:37. Arkeologisk undersökning. Vid Helgasjöns strand. Arkeologisk undersökning av gravar och boplatslämningar. Småland, Växjö kommun, Söraby socken, Stockekvarn, RAÄ 11. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2003:14. Arkeologisk förundersökning. Kyllaredsmotet – förundersökning inför ombyggnad av RV 40. Västergötland, Brämhults socken, Kyllared 1:2 och 1:3, Brämhults Kärra 1:4, RAÄ 23 och RAÄ 30. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2003:15. Arkeologiska förundersökningar. E6 Bohuslän Skee-Hogdal, inklusive trafikplats Skee och lokalväg vid Blomsholm. Bohuslän, Skee och Hogdals socknar, fastigheter Bastekärr 1:18, Vättland 1:19, Kollekind 1:2, Rogstad 2:7, 2:8, Blomsholm 1:14, Skee-Vässby 1:32. 2:1/3:1. Dyne 1:1. Red. Pia Claesson och Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2003:16. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning inom del av Västra Balltorp. Västergötland, Mölndal socken, Balltorp 1:124, RAÄ 33, 38 och 79. Jörgen Streiffert och Pär Connelid

UV Väst Rapport 2003:17. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf. Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2003:18. Arkeologisk utredning. Nordlänken – planerad transportväg genom torpmiljö. Västergötland, Ale Skövde socken, Prässebo 1:13. Pär Connelid & Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2003:19. Arkeologisk utredning. Nyfunnen stenålderboplats i Torpa, Halland. Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 8:2. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2003:20. Arkeologisk förundersökning. Källsvedjan – fornlämningar i skogsmark. Västergötland, Tranemo socken, Gudarp 3:39 m.fl. Pär Connelid och Christina Rosén

UV Väst Rapport 2003:21. Arkeologisk undersökning. En gravhög från bronsåldern, flintor från stenåldern och barnen från förskolan Barkassen. Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken, Lyngås 3:69, RAÄ 109. Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2003:22. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning vid Varbergs stad. Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:1 m.fl., RAÄ 100. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2003:23. Arkeologisk utredning. Svallade avslag från Buastrand. Halland, Värö socken, Bua 10:248. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2003:24. Arkeologisk undersökning. Masthuggets tidiga hamnar. Västergötland, Göteborgs stad, Kvarteret Koffen, RAÄ 216. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2003:25. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning inför planerad utvidgning av Derome industriområde. Halland, Ås socken, Bossgård 3:1, Varbergs kommun. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2003:26. Arkeologisk utredning och förundersökning. Boplatslämningar på fastigheterna Göingegården och Trönninge. Halland, Lindbergs socken, Göingegården 1:3, 1:6, Trönninge 15:6, RAÄ 97 och 98. Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2003:27. Arkeologisk förundersökning. Stadinn i Aranesi – den medeltida handelsplatsen vid Årnäs by. Arkeologisk förundersökning i samband med VA-arbeten. Halland, Ås socken, Årnäs 6:34 m.fl. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2003:28. Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar på Björkhult. Arkeologisk förundersökning i ett område med fossil åkermark. Halland, Veddige socken, Björkhult 9:1, RAÄ 231 och 232. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2003:29. Arkeologisk undersökning. En vapengrav från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning av stensättning och boplats. från äldre järnålder vid Smedberg. Bohuslän, Foss socken, Smedberg 2:1. Robert Hernek

Dela sidan på