2004

UV Väst Rapport 2004:1. Arkeologisk utredning. Fågelsten – arkeologisk utredning, etapp 2. Västra Götalands län, Halland, Lindome socken, Fågelsten 1:24. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2004:2. Arkeologisk förundersökning. Boplatsrest vid Sinntorpskolan. Halland, Lindome socken, Sinntorp 2:8, RAÄ 321. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2004:3. Arkeologisk förundersökning. Förundersökning vid Eklanda ”gamla bytomt”. Västergötland, Mölndal stad, Fässbergs socken, Trumman 10-13 och 14-16, RAÄ 130 och RAÄ 141. Pär Connelid och Glenn Johansson

UV Väst Rapport 2004:4. Arkeologisk undersökning. Två gravar vid vägen. Bohuslän, Hogdal socken, Gåshult 1:17, 1:21, 1:23, RAÄ 430. Anna Aulin Häggström

UV Väst Rapport 2004:5. Arkeologisk undersökning. Hestra – en agrarhistorisk undersökning. Västergötland, Borås, Hestra-Torpa 4:1, RAÄ 102 och 104. Pär Connelid och Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2004:6. Arkeologisk förundersökning. Ny Varberg och S:t Jörgens kapell. Halland, Lindbergs socken, Lindhov 1:1, RAÄ 40 och 87. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2004:7. Arkeologisk kontroll. Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome. Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2004:8. Arkeologisk utredning. Svartmossevägen. Halland, Lindome socken, Dvärred 2:7, 2:9, 2:17 och 2:22. Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2004:9. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg. RAÄ 306:3, Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200. Håkan Petersson och Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2004:10. Arkeologisk utredning. Fornlämningar vid vägen. Särskild utredning inför ombyggnad av väg 1877. Västergötland, Gullereds och Liareds socknar. Pär Connelid och Christina Rosén

UV Väst Rapport 2004:11. Arkeologisk utredning. RV 40, Västra Brunn-Jönköpings länsgräns. Arkeologisk utredning inför byggande av tre lokalvägar. Västergötland, Gullered och Strängsereds socknar. Christina Rosén med bidrag av Pär Connelid

UV Väst Rapport 2004:12. Arkeologisk förundersökning. Gropar, härdar, stolphål och en flatmarksgrav med utsikt Lämningar från yngre bronsålder/äldre järnålder. Halland, Ås socken, Åsby 6:40-45, 6:53, 6:57-58, RAÄ 160. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2004:13. Arkeologisk förundersökning. Kokgropar och härdrester. Arkeologisk förundersökning intill förhistoriska gårdslämningar. Halland, Onsala socken, Iserås 3:124 m.fl., RAÄ 369. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2004:14. Arkeologisk utredning. Utredning i Getakärr. Halland, Varberg, del av Getakärr 5:1. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2004:15. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning med flinta från brons-/järnålder och stenålder. Halland, Träslöv socken, Gamla Köpstad 1:72, RAÄ 152. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2004:16. Arkeologisk undersökning. Bronsåldersspår i Åmål. Dalsland, Åmåls stad, Höganäs 1:1, RAÄ 191. Tore Artelius

UV Väst Rapport 2004:17. Arkeologisk förundersökning. Härdar vid Hestra. Västergötland, Strängsereds socken, Hestra 1:1. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2004:18. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning vid Forsbäck. Halland, Vallda socken, Kungsbacka kommun, Välås 6:5 och Vallda-Lunden 2:5. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2004:19. Arkeologisk utredning och förundersökning. Boplatslämningar i Släp, Kungsbacka kommun. Halland, Släp socken, Bukärr 2:28, RAÄ 125. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2004:20. Arkeologisk utredning. Utredning inför planerad utbyggnad av väg 850. Halland, Veddige socken, Veddige 33:3 m.fl. Ewa Ryberg med bidrag av Christina Rosén

UV Väst Rapport 2004:21. Arkeologisk förundersökning. Förhistoria på Ölmanäs. Inlagrad mesolitisk flinta i transgressionslager och boplatskonstruktioner från yngre bronsålder och äldre järnålder. Halland, Ölmevalla socken, Ölmanäs 13:1, RAÄ 180. Glenn Johansson och Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2004:22. Arkeologisk utredning och förundersökning. Boplatser och kökkenmöddingar från yngre neolitikum. Arkeologisk utredning och förundersökning inför rätning av Bohusbanan. Bohuslän, Skee socken, Hedängen 3:6, 3:10 och Sandhem 3:6, RAÄ 1617 och 1618. Robert Hernek, Leif Jonsson och Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2004:23. Arkeologisk undersökning. Halländsk rösekuliss med stenbåt och bålplats. Halland, Stråvalla socken, Stråvalla-strand 2:29, RAÄ 23. Tore Artelius

UV Väst Rapport 2004:24. Arkeologisk utredning. I Sätila församling… Utredning i stenåldersbygd. Västergötland, Sätila socken, Sätila 5:15. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2004:25. Arkeologisk förundersökning. Senpaleolitisk svallad flinta. Förundersökning vid Lindbergs skola. Halland, Lindberg socken, RAÄ 148. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2004:26. Arkeologisk utredning. Över Huds moar. E6 Bohuslän, sträckan Rabbalshede-Länsväg 952. Bohuslän, Kville och Tanum socknar, Tanums kommun. Eva Schaller Åhrberg, Marianne Lönn och Pär Connelid

UV Väst Rapport 2004:27. Arkeologisk utredning. Göingegården. Halland, Lindbergs socken, Göingegården 1:3. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2004:28. Arkeologisk undersökning. Vallda Trekant – boplats från neolitikum och äldre järnålder. Halland, Vallda socken, Vallda 5:4 och 5:12, RAÄ 104:2 och 4. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2004:29. Arkeologisk förundersökning. Väg 1877 – arkeologisk förundersökning mellan Häggarpet och Liared. Västergötland, Ulricehamns kommun, Gullereds och Liareds socknar. Christina Rosén med bidrag av Tore Artelius, Pär Connelid och Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2004:30. Arkeologisk förundersökning. Fler gravar i Dvärred, Lindome. Halland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2004:31. Arkeologisk undersökning. Förhistoriska och medeltida lämningar i Lannekulla. Arkeologisk undersökning i samband med projektering av ny järnvägssträckning. Halland, Landa socken, Lannekulla 20:1, RAÄ 35:1 och 35:3. Jörgen Streiffert & Christina Rosén

UV Väst Rapport 2004:32. Arkeologisk utredning. Utredning vid ”Rolfs grav” i Alingsås. Arkeologisk utredning av område för fjärrvärme och industri. Västergötland, Alingsås, kvarteren Sylen och Spiken m.fl. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2004:33. Arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar. Onsala, Bratterås Arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar av fornlämning RAÄ 327, 1999-2003. Halland, Onsala socken, Bratterås 1:159, 1:160, 1:161, 1:162, 1:163, 1:221, 1:222, 1:230 och 1:231. Bengt Westergaard

UV Väst Rapport 2004:34. Arkeologiska undersökningar. Varla – boplatslämningar från stenålder till medeltid. Halland, Tölö socken, Varla 2:6 och 9:27, RAÄ 173. Magnus Stibéus

UV Väst Rapport 2004:35. Arkeologisk undersökning. Medeltida tomtningar på Söö. Arkeologisk undersökning av tomtningar på Söö. Bohuslän, Öckerö socken, RAÄ 52. Magnus Stibéus

Dela sidan på