2005

UV Väst Rapport 2005:1. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Kultplatsen vid Stretered. Västergötland, Kållereds socken, Stretered 1:1, RAÄ 34, 77:2 och 85. Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2005:2. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Huseby klev. En kustboplats med bevarat organiskt material från äldsta mesolitikum till järnålder. Bohuslän, Morlanda socken, Huseby 2:4 och 3:13, RAÄ 89 och 485. Bengt Nordqvist med bidrag av Verner Alexandersen, Caroline Arcini, E.M. Aveling, Hanne-Lise Hardell, Robert Hernek, Leif Jonsson, Eva-Lena Larsson, Claus Malmros, Ulla Mannering och Krister Svedhage

UV Väst Rapport 2005:3. Arkeologisk slutundersökning. Lämningar på Trollåsen. Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2005:4. Arkeologisk utredning. Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens. Halland, Tvååkers socken, Tvååker-Ås 2:8. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2005:5. Arkeologisk utredning. Arkeologisk utredning vid Träslövsläge. Halland, Tvååkers och Träslövs socken, Tvååker-Ås 2:12 och Gamla Köpstad 1:27. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2005:6. Arkeologisk förundersökning. Bland odling, hyggen och täkter Fornlämningar längs E6, sträckan Tanumshede–Lugnet. Bohuslän, Tanums kommun, Tanums och Lurs socknar. Marianne Lönn och Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2005:7. Arkeologisk undersökning. Från mesolitisk tid till järnålder – Tanum, inte bara hällristningar. Bohuslän, Tanum socken, RAÄ 1209, 1229, 539, 544, 649, 1131, 548, 549, och 1226. Anna-Lena Gerdin & Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2005:8. Arkeologisk förundersökning. Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad. Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2005:9. Antikvarisk kontroll. En grop i Ny Varberg. Halland, Lindbergs socken, Lindhov 1:1, RAÄ 40. Christina Rosén

UV Väst Rapport 2005:10. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Stenåldersboplats vid Vallda-Kläppa. Arkeologiska undersökningar för ny gång- och cykelväg längs Väg 950. Halland, Vallda socken, Vallda 21:3 m.fl., RAÄ 212. Viktor Svedberg och Louise Olsson

UV Väst Rapport 2005:11. Arkeologiska schaktkontroller, förundersökningar och undersökningar. Arkeologiska undersökningar i Uddevalla stad. Arkeologiska undersökningar under åren 1987-1992 utefter Kungsgatan i Uddevalla. Bohuslän, Uddevalla stad, kvarteren Aminoff, Hegardt och Åberg m.fl. RAÄ 191. Viktor Svedberg

UV Väst Rapport 2005:12. Arkeologisk utredning. Bronsålder och järnålder i Barnsjöområdet. Halland, Lindome socken, Lindome 3:6 m.fl., RAÄ 24, 26, 80, 203, 204, 207 och 322. Ewa Ryberg med bidrag av Pär Connelid

UV Väst Rapport 2005:13. Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Gamla latin, Jungfrustigen och Spruthuset med flera. Västra Götalands län, Göteborgs stad, kv. Jungfrustigen 28 och kv. Gamla latin, samt fastigheterna 31:2, 701:27 och 701:30 inom vallgraven, RAÄ 216. Carina Bramstång och Göte Nilsson Schönborg

UV Väst Rapport 2005:14. Arkeologisk undersökning. 838 arkeologiska objekt – anläggningar från yngre stenålder, äldre bronsålder och järnålder. Halland, Veddige socken, Veddige kyrka, RAÄ 256. Ewa Ryberg med bidrag av Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2005:15. Arkeologisk utredning. Husbyggnation i Vallda. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation. Halland, Vallda socken, Vallda 4:78. Petra Nordin

UV Väst Rapport 2005:16. Arkeologisk förundersökning. Bandparceller vid Assman. Västergötland, Örsås socken, Risa 1:12, del av RAÄ 239. Gundela Lindman

UV Väst Rapport 2005:17. Arkeologisk utredning. Golfbana vid Sjöred. Västergötland, Finnekumla socken, Sjöred 1:2. Christina Rosén med bidrag av Pär Connelid och Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2005:18. Arkeologisk utredning. Vårgårda Golfbana – ett område rikt på kulturhistoria. Västergötland, Algutstorp och Landa socknar, Olstorp 1:1 och Lilla Åby 1:5. Betty-Ann Munkenberg

UV Väst Rapport 2005:19. Arkeologisk utredning. Norge/Vänerbanan – delen Hede–Älvängen. Västergötland, S:t Peder och Skepplanda socknar. Betty-Ann Munkenberg med bidrag av Viktor Svedberg och Bengt Nordqvist

UV Väst Rapport 2005:20. Arkeologisk förundersökning. Äldre gårdslämningar vid gården Bosens. Halland, Tvååkers socken, Tvååker-Ås 2:8. Jörgen Streiffert

UV Väst Rapport 2005:21. Arkeologisk utredning. Sommarstugor och förhistoria. Boplatslämningar från brons-/järnålder inom en gammal sommarstugeby. Halland, Onsala socken, Vicka 1:19. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2005:22. Arkeologisk utredning. Nyupptäckt boplats i Bua. Halland, Värö socken, Bua 8:42, RAÄ 336. Betty-Ann Munkenberg och Christina Rosén

UV Väst Rapport 2005:23. Arkeologisk förundersökning. Mesolitisk flinta och kokgrop från sen järnålder. Halland, Landa socken, Rågelund 1:92, RAÄ 64. Carina Bramstång

UV Väst Rapport 2005:24. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Derome under äldre järnålder. Halland, Ås socken, Bossgård 3:1, RAÄ 167 och RAÄ 168. Gisela Ängeby

UV Väst Rapport 2005:25. Arkeologisk utredning. Från forntiden till Hällestrands IF. Boplatslämningar i sadelläge gravar från bronsålder till järnålder. Bohuslän, Skee socken, Hällestrand 1:17, Strömstad. Ewa Ryberg

UV Väst Rapport 2005:26. Arkeologisk utredning. Mossbelupna stengärdesgårdar och åkerterrasser – gamla odlingsytor i utmarken. Västergötland, Hudene socken, Trollabo 1:5, 5:1. Ewa Ryberg och Pär Connelid

UV Väst Rapport 2005:27. Arkeologisk förundersökning. Tillbaka till Huds moar. Förundersökningar inom E6-sträckan Rabbalshede–Pålen. Bohuslän, Tanum kommun, Kville och Tanum socknar, Solhem 1:9, 1:13, 3:5, 3:8, Hud 1:18, Björneröd 1:2, 1:3, Sotetorp 1:3, RAÄ Kville 1334, 1335, Tanum 399, 808, 1452 och 1863. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2005:28. Arkeologisk utredning. Bortre Skogen och Östra Önneröd – utredningar i detaljplaneområden. Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Hulebäck 2:222 m.fl. och Landvetter socken, Salmered 1:306 m.fl., Önneröd 1:4 m.fl. Marianne Lönn

UV Väst Rapport 2005:29. Arkeologiska för- och slutundersökningar. Äldre bosättningar innanför Kobbaviken i Onsala. Halland, Onsala socken, Onsala 1:1, Kråkekärr 1:7. och Lunden 1:35, RAÄ 229, 230 och 400. Viktor Svedberg

Dela sidan på